ADHD medisinering: Hvilke typer ADHD meds er tilgjengelig for meg?

Medisinering er en viktig del av ADHD-behandlingen. Mange typer medikamenter kan brukes til å kontrollere symptomer på sykdommen.

Du og legen din vil jobbe sammen for å finne ut hvilken medisin som er riktig for deg, sammen med den ideelle dosen (mengde) og tidsplanen (hvor ofte eller når du må ta det). Det kan ta litt tid å finne ut det.

Stimulanter for ADHD

Denne gruppen av rusmidler har behandlet ADHD i flere tiår. Disse medisinene kan hjelpe deg med å fokusere dine tanker og ignorere distraksjoner. Stimulant meds jobber for 70% til 80% av mennesker.

De er vant til å behandle både moderat og alvorlig ADHD. De kan være nyttig for barn, tenåringer og voksne som har det vanskelig på skolen, jobben eller hjemme. Noen stimulanter er godkjent for bruk hos barn over 3 år. Andre er godkjent for barn over 6 år.

Medikamenter kommer i forskjellige former:

ADHD medisinering: Hvilke typer ADHD meds er tilgjengelig for meg? image 0
 • Kortvirkende (umiddelbar utgivelse). Disse får effekt raskt. De kan slites av raskt også. Du må kanskje ta disse flere ganger om dagen.
 • Mellomprodukt virkende. Disse varer lenger enn kortvarige versjoner.
 • Langvirkende former. Du må kanskje bare ta denne typen en gang om dagen.

Stimulerende medisiner inkluderer:

 • Amfetamin (adzenys XR ODT, evekeo)
 • Amfetamin / dextroamphetamin (adderall og adderall XR)
 • Dextroamphetamin (dexedrin, prosentra, zenzedi)
 • Dexmetylfenidat (fokalin og focalin XR)
 • Lisdexamfetamin (vyvanse)
 • Metylfenidat (konsert, daytrana, metadat-CD og metadat ER, metylin og metylin ER, ritalin, ritalin SR, ritalin LA, quillivant XR)

Ikke-stimulerende medisiner for ADHD

I tilfeller der stimulanter ikke virker eller forårsaker ubehagelige bivirkninger, kan ikke-stimulerende stoffer hjelpe. Disse medisinene kan alle forbedre konsentrasjon og impulskontroll.

Atomoksetin (strattera) var den første ikke-stimulerende medisinen godkjent av FDA. Det er godkjente barn, unge og voksne.

Klonidinhydroklorid (kapvay) har også blitt godkjent for bruk alene eller i kombinasjon med et stimulerende middel for å øke effektiviteten.

Guanfacine (intuniv) er godkjent for barn og tenåringer mellom 6 og 17 år.

ADHD medisinering: Hvilke typer ADHD meds er tilgjengelig for meg? image 2

Hvilke andre medisiner kan hjelpe?

Flere andre er tilgjengelige for behandling av ADHD. Legen din kan få deg til å prøve disse hvis:

 • Stimulanter og nonstimulants virker ikke.
 • Simulanter forårsaker bivirkninger som du ikke kan leve med.
 • Du har andre medisinske forhold.

Disse medisinene inkluderer:

 • Amitriptylin (elavil), desipramin (norpramin, pertofran), imipramin (tofranil), nortriptylin (aventyl, pamelor) eller andre trisykliske antidepressiva
 • Bupropion (wellbutrin)
 • Escitalopram (lexapro) og sertralin (zoloft)
 • Venlafaxin (effexor)

Bivirkninger av ADHD medisiner

Stimulanter har noen ganger bivirkninger, men de har en tendens til å skje tidlig i behandlingen. De er vanligvis milde og kortvarige. De vanligste inkluderer:

 • Mindre appetitt eller vekttap
 • Søvnproblemer
 • hodepine
 • skjelving

Sjeldent kan ADHD medsere forårsake mer alvorlige bivirkninger. For eksempel er noen stimulanter forbundet med økt risiko for hjerte- og blodkarproblemer. De kan gjøre psykiske forhold som depresjon, angst eller psykose verre. Det samme gjelder for andre typer medisiner, for eksempel antidepressiva, som brukes til å behandle ADHD. Hudpatchen for daytrana har også vært kjent for å forårsake avfarging av huden der plasten påføres.

Så, før du eller barna begynner å ta medisiner, snakk med legen din om din medisinske og familiemessige historie, og spør om risikoen. Du må også gi dem beskjed om andre legemidler eller vitaminer du kan ta.

Bivirkningene kan i de fleste tilfeller bli bedre hvis legen din hjelper deg:

 • Endre medisindosen.
 • Juster hvor ofte og når du tar det.
 • Bruk en annen medisinering.

Snakk alltid med legen din før du foretar endringer i ADHD-medisinen. Endringer kan forårsake farlige bivirkninger.

 • Skriv ut
 • WhatsApp
 • Tweet
Scroll to Top