Alvorlig kronisk nøytropeni

Viktig
Det er mulig at hovedtittelen til rapporten alvorlig kronisk nøytropeni ikke er navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymerlisten for å finne det alternative navnet / undernavnet (er) som dekkes av denne rapporten.

Synonymer

  • SCN

Disorder underdelinger

  • kronisk medfødt nøytropeni
  • kronisk idiopatisk neutropeni
  • syklisk neutropeni

Generell diskusjon

Alvorlig kronisk nøytropeni (SCN) er en sjelden blodforstyrrelse karakterisert ved unormalt lave nivåer av visse hvite blodlegemer (nøytrofiler) i kroppen (nøytropeni). Nøytrofiler spiller en viktig rolle i bekjempelse av bakterielle infeksjoner ved å omgjøre og ødelegge invaderende bakterier (fagocytose). Symptomer forbundet med alvorlig kronisk nøytropeni inkluderer gjentakende feber, magesår (sår) og / eller betennelse i vev som omgir og støtter tennene (periodontitt). På grunn av lave nivåer av nøytrofiler kan berørte individer være mer utsatt for gjentatte infeksjoner som i noen tilfeller kan føre til livstruende komplikasjoner. SCN kan vare i måneder eller år og kan påvirke både barn og voksne. Klinikere gjenkjenner tre former for sykdommen: medfødt, syklisk og idiopatisk neutropeni. Begrepet idiopatisk neutropeni brukes når alvorlig kronisk nøytropeni oppstår av ukjente årsaker.

Resources

Nasjonalt nøytropenienettverk
P.O. Boks 1693
brighton, MI 48116
USA
tlf: (517)294-0736
email: [email protected]
internett: https://www.neutropenianet.org

NIH / nasjonalt hjerte-, lunge- og blodinstitutt
PO Boks 30105
bethesda, MD 20892-0105
tel: (301)592-8573
faks: (301)251-1223
email: [email protected]
Internett: https://www.nhlbi.nih.gov/

Alvorlig kronisk nøytropeni image 1

Støtteforening for neutropeni, ink.
971 corydon avenue
PO Boks 243
winnepeg
manitoba, R3M 3S7
Canada
tlf: 2044898454
tlf: 8006638876
email: [email protected]
Internett: http: // www. Neutropenia.no

Informasjonssenter for genetiske og sjeldne sykdommer (GARD)
Postboks 8126
gaithersburg, MD 20898-8126
tel: (301) 251- 4925
faks: (301)251-4911
tel: (888)205-2311
TDD: (888)205-3223
Internett: https://rarediseases.info.nih.gov / GARD /

For en fullstendig rapport

Dette er et abstrakt av en rapport fra den nasjonale organisasjonen for sjeldne lidelser (NORD). En kopi av den komplette rapporten kan lastes ned gratis fra NORDs nettsted for registrerte brukere. Den komplette rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørt befolkning, relaterte lidelser, standard- og undersøkelsesbehandlinger (hvis tilgjengelig) og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, gå til www.rarediseases.org og klikk på sjeldne sykdomsdatabaser under «sjeldne sykdomsinformasjon».

Informasjonen i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er kun til informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte personer søker råd eller råd fra sine egne personlige leger.

Alvorlig kronisk nøytropeni image 2

Det er mulig at tittelen på dette emnet ikke er navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer oppføringen for å finne de alternative navnene og disorder-delene som er dekket av denne rapporten

Denne sykdomsoppføringen er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom datoen i slutten av emnet. Siden NORDs ressurser er begrensede, er det ikke mulig å holde hver oppføring i sjeldne sykdomsdatabasen helt oppdatert og nøyaktig. Vennligst sjekk med byråene som er oppført i ressursavsnittet for den nyeste informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt den nasjonale organisasjonen for sjeldne sykdommer på P.O. Boks 1968, danbury, CT 06813-1968; Telefon (203) 744-0100; Nettside www.rarediseases.org eller e-post [email protected]

Sist oppdatert: 6/27/2012
Copyright 1991, 1997, 1998, 2006, 2007, 2009, 2012 nasjonal organisasjon for sjeldne sykdommer, inc.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top