Alkohol kan være mindre skadelig for personer over 50 år

En fersk undersøkelse undersøker helseeffekten av å konsumere alkohol i forskjellige aldre. Forfatterne konkluderer med at helserisikoen kan være mindre alvorlig for personer over 50 år.

Hvis alkohol har beskyttende effekter­ blir de ikke fordelt jevnt over alle aldre.

Kraftig drikking er knyttet til en rekke alvorlige helsemessige konsekvenser.

Disse inkluderer visse kreftformer­ lever- og hjertesykdommer og skader på nervesystemet­ inkludert hjernen.

Som det har vært uttømmende dekket i den populære pressen­ kan det å drikke med måte ha visse helsemessige fordeler.

En rekke studier har konkludert med at å drikke alkohol på et lavt nivå kan ha en beskyttende effekt.

En studie fant for eksempel at lett og moderat drikking beskyttet mot dødelighet av alle årsaker­ så vel som dødelighet relatert til hjerte- og karsykdommer.

Det er ingen overraskelse at disse historiene har blitt godt mottatt og mye lest­ men ikke alle forskere er enige­ og debatten pågår. En fersk studie ledet av Dr. Timothy Naimi­ fra Boston Medical Center i Massachusetts­ tilfører ytterligere drivstoff til en allerede voldsom bluss.

Alkohol kan være mindre skadelig for personer over 50 år image 1

Forfatterne tar sikte på metodikken som ble brukt i tidligere studier­ og de publiserte funnene sine i Journal of Studies on Alcohol and Drugs tidligere denne uken.

En frisk tilnærming

Forskerne hevder at måten tidligere studier målte alkoholens påvirkning på helsen kan være mangelfull. Spesifikt bemerker de at studiene generelt er observasjonsdyktige og rekrutterer deltakere over 50 år.

Forfatterne hevder at dette er problematisk fordi det utelukker alle som kan ha dødd på grunn av alkohol før fylte 50. Som de tørt påpeker­ kan ikke «avdøde personer bli registrert i kohortstudier.»

Dr. Naimi redegjorde først for bekymringene for denne iboende seleksjonsskjevheten i en artikkel publisert i tidsskriftet Addiction i 2017.

«De som er etablerte drikkere i en alder av 50 år­ er» overlevende «av alkoholkonsumet som i utgangspunktet kan ha vært sunnere eller hatt tryggere drikkemønster.»

Dr. Timothy Naimi

I følge forfatterne forekommer nesten 40 prosent av dødsfallene på grunn av alkoholforbruk før fylte 50 år.

Dette betyr at det store flertallet av forskningen på den potensielle risikoen ved alkohol ikke tar hensyn til disse dødsfallene og kan undervurdere de reelle farene.

Alkohol kan være mindre skadelig for personer over 50 år image 2

For å gjenundersøke dyppet forfatterne inn data fra den alkoholrelaterte sykdomspåvirkningsapplikasjonen som opprettholdes av Centers for Disease Control and Prevention (CDC). I følge CDC gir denne applikasjonen «nasjonale og statlige estimater av alkoholrelaterte helsekonsekvenser­ inkludert dødsfall og år med mulig tap av liv.»

Forskjellen på alder

Analysen viste at nivået på individets alkoholrelaterte risiko var sterkt påvirket av alder.

Totalt skjedde 35­8 prosent av alkoholrelaterte dødsfall hos personer i alderen 20-49 år. Når de så på dødsfall som ble forhindret av alkoholforbruk­ fant forskerne bare 4­5 prosent i denne aldersgruppen.

Da de så på personer over 65 år­ var det en annen historie: Selv om tilsvarende 35 prosent av alkoholrelaterte dødsfall skjedde i denne gruppen­ fant forfatterne enorme 80 prosent av dødsfallene som ble forhindret av alkohol i denne demografien.

Forskerne så også denne sterke forskjellen mellom aldersgrupper når de så på antall potensielle år som var tapt for alkohol.

De viste at 58­4 prosent av det totale antall tapte år skjedde hos de i alderen 20-49 år. Imidlertid utgjorde denne aldersgruppen bare 14­5 prosent av leveårene som ble spart ved å drikke.

Motsatt utgjorde over 65-gruppen 15 prosent av de totale leveårene­ men 50 prosent av livene reddet.

Forfatterne konkluderer med at yngre mennesker «er mer sannsynlig å dø av alkoholforbruk enn de skal dø av mangel på drikke­» men eldre mennesker har større sannsynlighet for å oppleve helsemessige fordeler ved moderat drikking.

Selv om konklusjonene ikke er eksplosive­ gir de oss en mer fullstendig forståelse av alkoholens innvirkning på helsa: Moderat drikking kan være til nytte for mennesker i en viss aldersgruppe­ men mye drikking er skadelig for alle.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top