Avskoging kan føre til dyr-til-menneske-infeksjoner

Ny forskning antyder at tapet av skogsmiljø øker kontakten mellom mennesker og ikke-menneskelige primater. Og derfor overføring av sykdommer fra dyr til mennesker­ som med koronavirus sykdom 19 (COVID-19).

Ny forskning antyder at avskoging øker overføring av sykdommer mellom mennesker og mennesker.

All data og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data på publiseringstidspunktet. Noe informasjon kan være utdatert. Besøk vårt coronavirus-knutepunkt og følg vår liveoppdateringsside for den nyeste informasjonen om COVID-19-utbruddet.

En ny studie publisert i tidsskriftet Landscape Ecology har identifisert noen faktorer som bringer mennesker og ikke-menneskelige primater i kontakt.

Forskerne påpeker at fortsatt ødeleggelse av skogsmiljøer­ til landbruksbruk eller til menneskelig beboelse­ ville føre til at denne kontakten ble hyppigere­ ettersom mennesker og ikke-menneskelige primater ville bli tvunget til å komme nærmere nærhet.

Som en konsekvens er det sannsynlig at sjansene for sykdommer som overføres fra disse primatene til mennesker­ også vil øke. Alvorlig akutt luftveissyndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)­ som har forårsaket COVID-19-pandemien­ er et eksempel på et virus som sprer seg fra dyr til mennesker.

Zoonotiske patogener

I følge en gjennomgang i Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America­ antas mer enn halvparten av alle menneskelige patogener å være zoonotiske­ noe som betyr at de først oppsto i ikke-menneskelige dyr og deretter ble overført til mennesker.

En rekke sammenkoblingsfaktorer har økt sjansene for at disse patogenene sprer seg til mennesker.

Avskoging kan føre til dyr-til-menneske-infeksjoner image 1

Gjennomgangen bemerker at det globale­ intensive jordbruket har økt­ klimaendringene har forvandlet økologier­ naturtyper har blitt fragmentert­ biologisk mangfold har blitt redusert­ og mennesker har blitt plassert i økende kontakt med dyreliv­ enten direkte eller gjennom mellomledd­ for eksempel intensivt oppdrettsdyr .

Denne studien fokuserer på rollene som avskoging og annen menneskelig atferd kan ha for å øke kontakten mellom mennesker og ikke-menneskelige primater­ som mange virus som i dag sirkulerer blant mennesker stammer fra.

I følge hovedforfatteren av studien­ Laura Bloomfield­ som studerer for å være lege i medisin og som også er doktorgrad. kandidat ved Stanford School of Earth­ Energy & Environmental Sciences­ i California­ «I en tid der COVID-19 forårsaker et enestående nivå av ødeleggelser av økonomisk­ sosial og helse­ er det viktig at vi tenker kritisk på hvordan menneskelig atferd øker vår interaksjon med sykdomsinfiserte dyr. «

«Kombinasjonen av store miljøendringer­ som avskoging­ og fattigdom kan vekke ilden til en global pandemi.»

Skogfragmenter

Studien så spesielt på skoger og bygdesamfunn i Uganda som eksisterer i nærheten av skoghabitater. En sentral faktor som har satt mennesker i kontakt med disse naturtypene er den fortsatte transformasjonen av skog til jordbruksland og nærheten til de to landstyper.

I Afrika har den raske utvidelsen av landbruket vært en ledende faktor i utbredt avskoging. Dette resulterer i små øyer med skog midt i jordbrukshav­ og reduserer avstanden mellom mennesker og ikke-menneskelige dyr.

Forfatterne bemerker at migrasjonsmønstre i Uganda har forverret disse effektene av avskoging­ noe som resulterte i at mennesker og dyr fikk tilgang til de samme små skogsområdene for mat­ eller i tilfelle av mennesker­ for byggematerialer.

Dette øker risikoen for kontakt og viral overføring mellom ikke-menneskelige dyr og mennesker­ enten direkte eller gjennom mellomledd husdyr­ som på grunn av utvidelse av landbruket kan bønder holde seg nær skog.

Avskoging kan føre til dyr-til-menneske-infeksjoner image 2

Foreliggende undersøkelse så imidlertid ikke på overføring gjennom mellomdyr­ den registrerte bare direkte menneskelig kontakt med ikke-menneskelige primater.

Dyr-til-menneske-overføring ble sett i tilfelle av HIV­ og det skjedde sannsynligvis med SARS-CoV-2.

Som studiemedforfatter­ prof. Eric Lambin­ også fra School of Earth­ Energy & Environmental Sciences­ forklarer: «Vi mennesker går til disse dyrene. Vi tvinger interaksjonen gjennom transformasjon av landet.»

Menneskelig atferd

I tillegg til å vurdere avskogingens rolle i å tvinge nærhet mellom mennesker og ikke-menneskelige primater­ analyserte forfatterne også måtene mennesker oppfører seg når de bor nær skoghabitat.

De samlet data om landbruk fra småskala bønder og satellittbilder for å bedre forstå forholdet mellom landskapet og bøndenes oppførsel.

Teamet fant ut at bønder med mer land som grenser til skog­ var mer sannsynlig å komme i kontakt med ikke-menneskelige primater­ og det samme var bønder som gikk inn i skogen for å finne byggematerialer.

Dette var sannsynligvis fordi det å finne større trær som er egnet for konstruksjon­ krevde at de måtte gå inn i områder der ikke-menneskelige primater tilbringer tid­ noe som øker sjansen for eksponering.

Forfatterne observerte også at jo mindre fragmenter av skog nær jordbruksland­ desto større er sannsynligheten for kontakt mellom bøndene og dyrelivet-hovedsakelig fordi disse fragmentene delte mer av sine grenser med jordbruksland.

svar

Forfatterne antyder at buffersoner mellom jordbruksland og skog kan minimere kontakten mellom mennesker og ikke-menneskelige primater. Videre­ bemerker de­ kan internasjonal bistand være i stand til å spille en rolle i å gi ressursene som bøndene i dag drar ut i skoger for å få tilgang.

Når verden klager med COVID-19­ er det avgjørende for å forhindre neste pandemi å svare på de underliggende spørsmålene som tvinger mennesker og husdyr til stadig tettere kontakt med ville dyr.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top