Beskytter det å spise organisk mat mot kreft?

En ny studie forsøker å svare på et spørsmål som forskere og forbrukere har fundert på i årevis: Kan økologisk mat redusere risikoen for å utvikle kreft?

En ny studie pitter økologisk mat mot kreft.

Organisk mat startet som et nisjeprodukt bare for noen tiår siden­ men er nå til stede i de fleste dagligvarebutikker over hele USA.

Kort sagt­ for regulatorer som skal klassifisere mat som organisk­ må bønder og produsenter produsere den uten å bruke syntetisk gjødsel­ genmodifiserte organismer eller plantevernmidler.

Mange forbrukere antar at det er sunnere å spise økologisk mat enn ikke-organisk mat.

Det kan virke fornuftig å anta at det er fordelaktig å konsumere færre plantevernmidler. Imidlertid har forskere så langt funnet det utfordrende å oppdage måter å bevise helsemessige fordeler som de kan assosiere med organisk mat.

Forskere vet at visse plantevernmidler potensielt er kreftfremkallende ved høyere eksponeringsnivåer­ men de har ennå ikke klart å forstå virkningen av langtidseksponering på lavt nivå.

Vi har alle utsatt for en cocktail med kjemikalier hele livet-i mat­ vannet vi drikker og luften som vi puster-og denne eksponeringen gjør deres innvirkning på helsen vår enda vanskeligere å dissekere.

Fordi økologisk mat inneholder betydelig færre plantevernmidler enn ikke-organisk mat­ har talsmenn lenge antydet at det kan ha tilknyttede helsemessige fordeler.

Beskytter det å spise organisk mat mot kreft? photo 1

Organisk mat­ plantevernmidler og kreft

Forskere har undersøkt eksponering for plantevernmidler i forhold til flere helseutfall­ for eksempel Alzheimers sykdom­ Parkinsons sykdom­ infertilitet og astma.

Til dags dato har bare en studie undersøkt kreftrisiko og forbruk av organisk mat. Forfatterne av denne rapporten fra 2014 konkluderte med at «det var liten eller ingen reduksjon i forekomsten av kreft forbundet med forbruk av organisk mat­ bortsett fra muligens for ikke-Hodgkin-lymfom.»

Koblingen med ikke-Hodgkin-lymfom er viktig fordi forskning tidligere har koblet tre plantevernmidler-glyfosat­ malathion og diazinon-til denne kreftformen.

Nylig forsøkte forskere å sette denne teorien på prøve. De publiserte resultatene sine i JAMA Internal Medicine tidligere denne uken.

Forskerne hentet dataene sine fra den franske NutriNet-Sant & eacute; årskull­ en storstilt­ pågående studie som undersøker ulike assosiasjoner mellom helse og ernæring. Dataene deres ble tatt ut fra 2009 til 2016 og inkluderte 68 946 voksne.

Retting og romansering av dataene

Forskerteamet samlet informasjon om kosthold pluss et stort antall tilleggsfaktorer. Disse andre observasjonene inkluderte individers alder­ kjønn­ yrkesstatus og utdanningsnivå.

Forskerne registrerte også mengden soleksponering deltakerne hadde­ deres bruk av kosttilskudd­ sivilstand­ månedlig inntekt­ vekt­ høyde­ generell helse og livsstilsfaktorer.

To måneder etter påmelding til studien spurte forskerne deltakerne hvor ofte de spiste mat fra 16 forskjellige grupper av organiske produkter. Avhengig av hvor mange av disse de konsumerte­ og hvor ofte de gjorde det­ ga forskerne hver person en score på 32.

Hver deltaker fylte også ut en 24-timers matundersøkelse i 3 tilfeldig utvalgte dager­ og studien fulgte hver deltaker i gjennomsnitt 4­5 år. I løpet av denne tiden var det 1.340 nye diagnoser på kreft.

Beskytter det å spise organisk mat mot kreft? photo 2

Selv etter justering for andre kostholdsfaktorer­ var resultatene som forventet­ og forfatterne konkluderer med:

«En høyere hyppighet av forbruk av organisk mat var forbundet med redusert risiko for kreft.»

Personer som spiste mest organiske råvarer hadde 25 prosent lavere risiko for å få en kreftdiagnose under oppfølgingen­ sammenlignet med de som spiste minst mengde organiske produkter.

Spesifikt var det en reduksjon i ikke-Hodgkin lymfom og postmenopausal brystkreft. Forfatterne skriver at «ingen foreninger ble oppdaget for andre typer kreft.»

Forfatterne er klare på at det vil trenge mer arbeid før de kan bekrefte konklusjonene sine. Imidlertid­ hvis organisk mat virkelig reduserer kreftrisikoen­ vil det være et relativt enkelt inngrep for leger å anbefale-spesielt til de som er mest utsatt.

Økologisk mat og økologiske mennesker

Å vurdere hvilken innflytelse en hvilken som helst matvare har på helsen­ er vanskelige­ men å måle effekten av organisk mat gir enda større problemer.

Hovedspørsmålet er at individer som velger å spise økologisk mat­ har en tendens til å dele egenskaper som går hånd i hånd med bedre helseutfall.

For eksempel vil folk som spiser mest organisk mat også sannsynligvis være mer fysisk aktive­ mindre sannsynlig å røyke­ ha høyere inntekt og ha større sannsynlighet for å følge et relativt sunt kosthold enn de som ikke gjør det. Alle disse faktorene kan redusere en persons kreftrisiko.

For å gjørme vannet videre dekker økologiske produkter et vell av matgrupper: fra fisk til bacon til sveitsisk brosjyre. Følgelig kan forskere klassifisere noen som spiste økologisk storfekjøtt hver dag som å spise mye økologisk.

Imidlertid vet folk nå at inntak av høye nivåer av rødt kjøtt er en risikofaktor for tykktarmskreft. Selv om dette er et ekstremt eksempel­ er det lett å se hvordan det å være fornuftig med denne typen data kan være et minefelt.

Selv om den nåværende forskningen tok så mange faktorer i betraktning som mulig­ vil den ta mange større og mer utvidede studier før folk endelig kan si at organisk mat reduserer risikoen for å utvikle kreft.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top