Bidrar kroppsvekten til risikoen for psoriasis?

Ny forskning har funnet bevis som tyder på at en persons kroppsmasseindeks kan øke risikoen for å utvikle psoriasis­ en stadig mer vanlig hudtilstand. Mekanismene som spilles er imidlertid uklare.

En ny studie bekrefter at høyere kroppsvekt bidrar til psoriasisrisiko.

Nasjonalt institutt for diabetes og fordøyelses- og nyresykdommer (NIDDKD) anslår at 32­5% av voksne i USA er overvektige og 37­7% har fått en diagnose overvekt.

NIDDKD definerer også å være overvektig som å ha en kroppsmasseindeks (BMI) på 25-29­9 og ha overvekt som å ha en BMI på minst 30.

Samtidig indikerer rapporter at psoriasis­ som er en vanlig­ kronisk hudtilstand­ rammer omtrent 2% av den amerikanske befolkningen.

Studier har vist at overvekt og psoriasis de siste årene har vært økende i USA. Noen undersøkelser har også avdekket en sammenheng mellom tilstedeværelsen av psoriasis og den for overvekt. Kan det være en årsakssammenheng mellom disse to forholdene?

Nå forskere fra samarbeidende institusjoner over hele verden­ inkludert University of Bristol i Storbritannia­ og K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology i Trondheim­ Norge­ har undersøkt nettopp denne muligheten.

Bidrar kroppsvekten til risikoen for psoriasis? photo 1

I følge Dr. Mari L & oslash; set­ en av etterforskerne som bidro til denne studien­ kan «høyere BMI bidra til økt betennelse i huden­ noe som kan forverre psoriasis­ men det kan også være at psoriasis fører til at en person blir mindre fysisk aktiv og dermed gå opp i vekt. «

Hvordan teamet etablerte årsakssammenheng

I sin nye studie analyserte forskerne de genetiske dataene til 753­421 individer ved å bruke den Mendelianske randomiseringsmetoden. Forfatterne fikk tilgang til informasjonen gjennom forskjellige store databaser­ inkludert den britiske biobanken og helseundersøkelsen i Nord-Tr & oslash; ndelag (The HUNT Study) i Norge.

Denne typen analyser kan etablere en årsakssammenheng mellom en potensiell risikofaktor og en viss helsetilstand eller utfall fordi den bruker tilstedeværelsen av genetiske varianter som et verktøy for å avgjøre om to faktorer er årsakssammenhenget eller ikke.

Som en artikkel publisert i Journal of The American Society of Nephrology­ forklarer «genetiske varianter … i økende grad for å bestemme årsakssammenheng fordi allelene deres blir tildelt individer før eksponering eller utfall.»

Således er tilstedeværelsen av genetiske varianter uavhengig av eksterne faktorer som kan modifiseres. Dette gir en mer pålitelig måte å finne ut hva slags forhold som ligger mellom to kliniske faktorer­ og hvilken vei årsakssammenheng løper.

«Mendelian randomisering betyr at naturen i seg selv fordeler individer tilfeldig i grupper basert på gener. På denne måten kan vi unngå at resultatene blir påvirket av ytre faktorer­» sier Dr. L & oslash;

Siden fortsetter hun­ «vår forståelse av hvordan gener er relatert til sykdom øker med rekordhastighet­ … i denne studien brukte vi kjente genetiske varianter som markører for BMI og psoriasis.»

Bidrar kroppsvekten til risikoen for psoriasis? photo 2

Teamets funn-rapportert i en studieoppgave som nå vises i tidsskriftet PLOS Medicine-indikerer at jo høyere en persons BMI er­ desto større er sannsynligheten deres for å utvikle psoriasis.

Mer spesifikt­ sier L & oslash; set­ at forskerne «beregnet at risikoen økte med 9% for hvert høyere heltal på BMI-skalaen­» sier Dr. L & oslash; set.

«Vi vet fremdeles ikke nok»

Dr. L & oslash; set bemerker imidlertid også at selv om hun og kollegene nå er sikre på at det er en årsakssammenheng mellom høyere kroppsvekt og risikoen for psoriasis­ er det fortsatt uklart hvilke faktiske biologiske mekanismer som er involvert i dette scenariet.

«Vi vet fortsatt ikke nok om mekanismene bak denne forbindelsen. Fettvev er et organ som produserer hormoner og inflammatoriske signalmolekyler­ noe som kan være en medvirkende faktor. «

Dr. Mari L & oslash; sett

I fremtiden ønsker teamet å finne ut mer om mulige underliggende mekanismer­ og hvilke implikasjoner disse prosessene kan ha for forebyggingsstrategier eller terapeutiske tilnærminger.

«Psoriasis er en veldig sammensatt sykdom­ og vi håper å studere undergrupper­ spesielt personer med alvorlig psoriasis­» sier Dr. L & oslash; set­ og legger til at «hypotesen er at vi vil være i stand til å observere enda større koblinger med høyere vekt.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top