Å bruke felleskor for å øke trivselen

Samfunnsmusikkprogrammer kan bidra til å bekjempe ensomhet hos eldre voksne og øke interessen for livet­ ifølge en fersk undersøkelse av forskere ved University of California­ San Francisco.

Kunne sang i et kor bidra til å bekjempe ensomhet?

En fersk undersøkelse som inneholdt i Journal of Gerontology: Psychological Sciences så på en ny måte å bekjempe ensomhet hos eldre voksne-bli medlem av et kor.

Målet med programmet­ kalt Community of Voices­ var å måle effekten av kunstbaserte intervensjoner på trivsel og livskvalitet.

Folk lever nå lenger takket være medisinske og teknologiske fremskritt. Når vår gjennomsnittlige levetid stadig øker­ vokser imidlertid spørsmålet om ensomhet parallelt.

Ensomhet på vei opp

I en artikkel foreslår forskere flere årsaker til at ensomheten kan øke. De bemerker at det er mindre vanlig at flere generasjoner lever sammen i det moderne samfunn­ familier flytter ofte fra hverandre­ og enmannshusholdninger er vanligere enn noen gang. Alle disse faktorene øker risikoen for ensomhet blant de eldre.

Studier har også vist at eldre har en tendens til å være mer ensomme enn yngre voksne.

Å bruke felleskor for å øke trivselen image 1

Det er en sammenheng mellom ensomhet og helseproblemer også. For eksempel har studier funnet at personer som er ensomme kan ha større sannsynlighet for å bli syke. Forskning indikerer også at ensomhet og sosial isolasjon er risikofaktorer for tidlig dødelighet.

Dette betyr at det er et presserende behov for å finne måter å redusere ensomhet hos eldre voksne.

Forbedre livskvaliteten

For å opprette Community of Voices-programmet samarbeidet forskere ved University of California­ San Francisco (UCSF) med San Francisco Community Music Center (CMC) og San Francisco Department of Aging and Adult Services.

Intensjonen med prosjektet var å oppdage om denne typen sosiale inngrep kunne bedre livskvaliteten for eldre mennesker.

Studien fant sted i løpet av tre år og involverte 12 seniorsentre i San Francisco-området. Disse sentrene har som mål å engasjere voksne fra 60 år og oppover i aktiviteter som hjelper dem med deres tankegang og øker deres fysiske helse.

Forskerne jobbet med 390 eldre voksne­ som de registrerte seg i en av to grupper. Den første gruppen begynte å øve umiddelbart­ mens den andre gruppen hadde en 6-måneders ventetid.

Profesjonelle korledere og akkompagnatører ledet hver gruppe. De valgte materiale som var egnet for eldre voksne­ uavhengig av deres evne­ og som ville hjelpe dem å forbedre ferdighetene over tid.

Å bruke felleskor for å øke trivselen photo 0

Deltakelse forbedret følelsesmessig velvære

Teamet testet en rekke parametere i løpet av studien­ inkludert hukommelse­ koordinering og balanse. Deltakerne svarte også på spørsmål om deres emosjonelle velvære.

Resultatene viste at deltakerne likte å være en del av en gruppe og jobbe sammen mot et felles mål. Gleden av denne aktiviteten resulterte i et lykkeligere livssyn og redusert ensomhet.

«Våre nåværende helse- og sosiale systemer er ikke forberedt på å støtte vår raskt økende befolkning av eldre voksne­» sa hovedforfatter Julene Johnson­ doktorgradsstipendiat­ forsker og professor ved UCSF School of Nursing.

Det er en høy prosentandel som opplever ensomhet og sosial isolasjon­ og depresjonen er også relativt høy. Det er behov for å utvikle nye tilnærminger for å hjelpe eldre voksne å være engasjert i samfunnet og også holde kontakten. «

Julene Johnson

Fremtidige trinn

Studieforfatterne uttrykker sin overraskelse over at de ikke fant noen forbedringer i tenkeferdigheter eller fysisk funksjon. De krever mer forskning på hvordan et kor kan forbedre deltakernes trivsel og om hvorvidt det er langsiktige påvirkninger på helsen.

Til tross for mangelen på funn i dette spesielle området­ viste studien at programmet hadde målbare fordeler for voksne over 60 år.

«Takket være visjonen og ledelsen for UCSF og hovedforfatter Julene Johnson­ har vi nå evidensbasert forskning for å støtte verdien av kor for eldre voksne­» sier Sylvia Sherman­ programleder ved CMC i San Francisco.

Som det viser seg­ å synge sammen og jobbe mot et felles mål har fordeler som går langt utover musikkens lyd.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top