CBT kan være effektiv for å håndtere symptomer på overgangsalder

En liten studie av effekten av kognitiv atferdsterapi på overgangsalderen viste at det kan redusere hetetokter­ depresjon og søvnforstyrrelser.

CBT kan være et gyldig alternativ til andre behandlinger i overgangsalderen.

Overgangsalderen markerer slutten på en persons menstruasjonssyklus. Under og etter denne prosessen vil de ikke lenger være i stand til å bli gravid naturlig.

Overgangsalder oppstår vanligvis når en person er i slutten av 40-årene til begynnelsen av 50-årene. I USA er gjennomsnittsalderen 51.

Symptomer på overgangsalder inkluderer hetetokter­ nattesvette­ søvnforstyrrelser og depresjon.

Hormonbehandling­ eller østrogenbehandling­ er den vanligste behandlingen for disse symptomene.

Hormonbehandling kan også bidra til å redusere kvinners risiko for bentap og brudd etter overgangsalderen­ men det kan også ha bivirkninger­ inkludert oppblåsthet­ ømhet i brystet­ kvalme og humørsvingninger.

CBT kan være effektiv for å håndtere symptomer på overgangsalder photo 1

Studier viser at risikoen for hormonbehandling varierer avhengig av alder.

Østrogen kan redusere risikoen for hjertesykdommer hvis behandlingen starter før fylte 60 år eller innen 10 år etter overgangsalderen. Imidlertid kan de som begynner hormonbehandling mer enn 10 eller 20 år etter overgangsalder eller 60 år eller eldre­ ha en risiko for hjertesykdommer og kreft.

Andre behandlingsalternativer inkluderer vaginal østrogen for å redusere tørrhet i skjeden­ lavdose antidepressiva kalt selektive serotonin gjenopptakshemmere (som kan redusere hetetokter)­ og medisiner som kan bidra til å redusere bentap og brudd.

Bruke CBT i overgangsalderen

I løpet av de siste årene har forskere lett etter alternative behandlinger for å behandle symptomene på overgangsalder. I tidligere studier brukte forskere kognitiv atferdsterapi (CBT) for å behandle symptomer på overgangsalder­ og det var effektivt for å redusere hetetokter og nattesvette.

CBT er en form for psykoterapi som fokuserer på å endre negative tankemønstre og atferd. Denne typen terapi oppfordrer mennesker til å bli bevisste på sin negative tenkning og svare på utfordrende situasjoner på mer effektive måter.

CBT viste positive effekter i behandlingen av flere psykiske helsetilstander­ inkludert angst og depresjon. Når det gjelder overgangsalder­ viste tidligere studier positive resultater­ men de fokuserte bare på hetetokter.

En ny studie som inkluderte 71 kvinner fant at kognitiv terapi kan være effektiv til å håndtere andre symptomer på overgangsalder­ som depresjon­ søvnforstyrrelser og seksuelle bekymringer.

CBT kan være effektiv for å håndtere symptomer på overgangsalder photo 2

Resultatene vises i tidsskriftet Menopause.

Fremtidig forskning på alternative terapier

Folk vil kanskje diskutere det beste alternativet for å behandle symptomer på overgangsalderen med sin helsepersonell. De kan ofte foreskrive hormonbehandling­ men kontroverser angående bivirkningene av det har fått flere og flere kvinner til å søke alternativ terapi.

Denne nylige studien fant at CBT kan være gunstig. Resultatene viste at det i tillegg til å redusere hetetokter også forbedret søvnforstyrrelser­ depresjon og seksuell funksjon.

Denne formen for terapi viste imidlertid ikke samme forbedringsnivå i menopauserelatert angst.

Forskerne fant at forbedringene varte i minst 3 måneder etter behandlingen. Selv om studien bare involverte et lite antall deltakere­ er det et avgjørende skritt i jakten på effektive alternative behandlingsformer for å behandle symptomene på overgangsalderen.

«Denne lille studien er i tråd med andre studier av kvinner i overgangsalderen som viser en fordel med CBT i å forbedre hetetokter. Den demonstrerte i tillegg en bedring i depresjon­ søvn og seksuell funksjon.»

Dr. JoAnn Pinkerton­ administrerende direktør i North American Menopause Society

Fremtidige studier som sammenligner CBT med andre behandlinger og behandlingsformer vil tillate forskere å bedre forstå effekten av CBT­ samt hvordan det kan hjelpe millioner av kvinner med symptomer på overgangsalderen.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top