Cøliaki kan behandles med cystisk fibrose medisiner

Ny forskning undersøker de molekylære likhetene mellom cøliaki og cystisk fibrose. Resultatene antyder at en forbindelse utviklet for cystisk fibrose også kan behandle cøliaki.

Ny forskning kan bringe oss nærmere en behandling for cøliaki.

Cøliaki er en autoimmun lidelse som rammer 1 av 141 mennesker i USA.

Tilstanden utløses av forbruk av gluten-et protein som finnes i hvete­ bygg og rug og i matvarer som brød­ pasta og bakevarer.

Hos en person med cøliaki får forbruk av gluten immunforsvaret til å angripe slimet som fører innsiden av tynntarmen.

Dette kan utløse en rekke fordøyelsessymptomer­ som oppblåsthet­ kvalme­ oppkast­ kronisk diaré og magesmerter.

Nåværende virkemidler for sykdommen innebærer å unngå gluten­ men ny forskning­ publisert i The EMBO Journal­ peker på nye terapeutiske mål som snart kan føre til effektive behandlinger.

Cøliaki kan behandles med cystisk fibrose medisiner photo 1

Studien ble ledet av Luigi Maiuri fra San Raffaele Scientific Institute i Milano­ Italia­ samt av Valeria Raia­ fra Universitetet i Napoli Federico II i Italia og Guido Kroemer­ fra Paris Descartes University i Frankrike.

Proteinøkkel i cystisk fibrose­ cøliaki

Maiuri forklarer utgangspunktet for forskningen og merker at utbredelsen av cøliaki er omtrent tre ganger høyere blant personer med cystisk fibrose-en tilstand der et tykt lag med slim bygger seg opp i lungene og tarmen.

«Denne samtidig forekomsten fikk oss til å lure på om det er en sammenheng mellom de to sykdommene på molekylært nivå­» sier Maiuri.

Som forskerne forklarer­ er cystisk fibrose forårsaket av mutasjoner i et gen som koder for et protein som kalles cystisk fibrose transmembrane conductance regulator (CFTR).

CFTR er et ionetransportprotein som holder slimet væske. Når dette proteinet er feil­ blir slimet klebrig og tett.

Genetiske mutasjoner i CFTR aktiverer også immunforsvaret­ og utløser en rekke reaksjoner i lungene og tarmen.

Slike forandringer ligner effekten av gluten hos personer med cøliaki­ så teamet satte seg for å studere molekylkjedereaksjonene i detalj i håp om å oppdage hva som lå bak likhetene.

Cøliaki kan behandles med cystisk fibrose medisiner photo 2

Forskerne studerte menneskelige cellelinjer fra mennesker som ikke var tolerante mot gluten­ og fant ut at et peptid kalt P31-43 binder seg til CFTR og hemmer funksjonen. Dette resulterte i cellulær stress og betennelse.

Funnene indikerer at CFTR er avgjørende for glutenfølsomhet.

CFTR-potensiatorer kan behandle cøliaki

Forskerne identifiserte også en forbindelse som heter VX-770­ som kan hindre P31-43 i å svekke CFTRs funksjon.

Teamet ga glutenintolerante mus VX-770 og fant ut at det forhindret tarmsymptomer i gnagere. De repliserte deretter disse resultatene i humane cellelinjer­ og fant at preinkubasjon med VX-770 stoppet P31-43-peptidet fra å utløse en immunrespons.

VX-770 er en CFTR-potensiator-en farmakologisk forbindelse som forskere utviklet for å behandle cystisk fibrose.

De nye funnene antyder at CFTR-potensiatorer også kan behandle cøliaki.

Maiuri­ Raia og kolleger konkluderer med:

«Denne studien identifiserer CFTR som et molekylært mål for gluten som bidrar til patogenese av cøliaki­ og gir den vitenskapelige begrunnelsen for å repurponere CFTR potensiatorer for forebygging eller behandling av cøliaki.»

Forskerne legger til at «Fremtidige kliniske studier må undersøke om oral administrering av CFTR-potensatorer … kan være i stand til å forstyrre cøliaki-patogenesen­ slik at cøliaki kan unngå autoimmune komorbiditeter uten å endre kostholdet.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top