Coronavirus og hjertehelse

En fersk gjennomgang undersøker forholdet mellom koronavirus og det kardiovaskulære systemet. Selv om informasjon om SARS-CoV-2 spesifikt er knapp­ mener forfatterne at forskning på andre koronavirus kan gi innsikt.

En ny gjennomgang undersøker koronavirus og hjertehelse.

All data og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data på publiseringstidspunktet. Noe informasjon kan være utdatert. Besøk vårt coronavirus-knutepunkt og følg vår liveoppdateringsside for den nyeste informasjonen om COVID-19-utbruddet.

En type coronavirus kalt SARS-CoV-2 forårsaker COVID-19­ en sykdom beryktet for dens effekter på lungene og luftveiene.

Som forfatterne av den siste gjennomgangen-som inneholder tidsskriftet JAMA Cardiology-forklarer­ er imidlertid akutte luftveisinfeksjoner «velkjente triggere for hjerte- og karsykdommer.»

For eksempel har forskere vist at influensa­ respiratorisk syncytialvirus og bakteriell lungebetennelse kan påvirke hjerte- og karsykdommer og øke alvorlighetsgraden av tilstanden. Faktisk forklarer forfatterne­ «under de fleste influensaepidemier dør flere pasienter av hjerte-kar-årsaker enn lungebetennelse-influensa forårsaker.»

Siden vår forståelse av COVID-19 fortsatt er i utvikling­ refererer forfatterne tidligere forskning på lignende utbrudd av koronavirus­ inkludert studier som undersøker alvorlig akutt respirasjonssyndrom (SARS) og Midt-Østen respirasjonssyndrom (MERS).

Hold deg informert om liveoppdateringer om det nåværende COVID-19-utbruddet og besøk vårt coronavirus-knutepunkt for mer råd om forebygging og behandling.

SARS og hjerte- og karsykdommer

I likhet med SARS-CoV-2­ mener forskere at viruset som forårsaker SARS også har sin opprinnelse i flaggermus. I 2003 utviklet 8.096 mennesker i 29 land SARS. Som forfatterne forklarer­ gjør sparsiteten i bevis det vanskelig å trekke konklusjoner om effekten av SARS på hjerte- og karsykdommer.

Coronavirus og hjertehelse photo 1

Den største studien som forfatterne skisserte­ inkluderte bare 121 personer med en SARS-diagnose.

Forfatterne av 2006-studien konkluderte: «Hos pasienter med SARS var kardiovaskulære komplikasjoner­ inkludert hypotensjon og takykardi­ en unormalt rask hjerterytme­ vanlig­ men vanligvis selvbegrensende. … Imidlertid vedvarte bare takykardi selv når kortikosteroidbehandling ble trukket tilbake.»

Som forfatterne av den siste gjennomgangen forklarer­ er det meste av beviset for hjerte-kar-komplikasjoner assosiert med SARS enten anekdotisk eller fra småskala studier.

MERS og hjerte- og karsykdommer

MERS resultater fra et annet koronavirus­ igjen­ tilsynelatende med opprinnelse i flaggermus. Epidemien begynte i Saudi-Arabia i juni 2012. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde det innen 2019 vært nesten 2500 bekreftede tilfeller og mer enn 850 dødsfall i 27 land.

Bevis på kardiovaskulære faktorer for MERS ser ut til å være enda vanskeligere å finne enn det er for SARS. En analyse av 637 individer med en diagnose av MERS ga imidlertid en viss innsikt.

Forskerne fant at hjertesykdommer var til stede hos 30% av menneskene som deltok i forsøket.

Selvfølgelig betyr ikke dette nødvendigvis at MERS forårsaker hjerte- og karsykdommer. I stedet kan det indikere at personer med disse eksisterende forholdene hadde større sannsynlighet for å utvikle symptomer på MERS eller mindre i stand til å bekjempe infeksjonen.

Hva med COVID-19?

Det ser ut til at personer med dårlig hjerte- og karsykdom mer sannsynlig opplever verre symptomer på COVID-19. I en studie som involverte 44.672 personer med COVID-19 i Kina­ hadde for eksempel 4­2% hjerte- og karsykdommer.

Imidlertid utgjorde disse individene 22­7% av alle dødsfall­ noe som ga en dødsfall på 10­5%.

Coronavirus og hjertehelse photo 2

I denne sammenhengen beskriver dødsfallshastigheten andelen personer med COVID-19 som døde i denne bestemte gruppen mennesker. Til sammenligning var dødeligheten for personer med diabetes 7­3%­ og for de med en kronisk luftveissykdom var den 6­3%.

En mindre studie­ også i Kina­ inkluderte 99 personer med COVID-19. Forskerne fant at 40% av disse menneskene hadde eksisterende hjerte- og karsykdommer eller cerebrovaskulær sykdom.

I en annen liten­ retrospektiv studie av 150 personer med COVID-19 så det ut til at hjerte- og karsykdommer påvirket dødeligheten. Funnene viste at ingen av de 82 personene som overlevde hadde hjerte- og karsykdommer­ men 13 av de 68 som døde hadde hjerte- og karsykdommer.

Myokarditt og SARS-CoV-2

Myokardiet er muskelvevet i hjertet. Myokarditt er en betennelse i dette vevet­ og det kan forårsake en rask eller unormal hjerterytme.

I følge forfatterne av gjennomgangen er det noen bevis for at SARS-CoV-2 kan forårsake myokarditt.

De forklarer at obduksjonsrapporter antyder at interstitielle mononukleære betennelsesceller invaderer hjertehinnen-dette er et kjennetegn på betennelse.

Andre casestudier dokumenterer personer som har utviklet myokarditt ved siden av COVID-19. Dette er kanskje ikke helt overraskende. Som forfatterne av en casestudie forklarer­ «Virusinfeksjon har blitt mye beskrevet som en av de vanligste årsakene til myokarditt.»

Totalt sett er det fremdeles for tidlig å bedømme virkningen av COVID-19 på hjertehelsen. Gjennomgangen skisserer imidlertid noen ganske sterke bevis på at eksisterende hjerte- og karsykdommer kan øke sjansen for å utvikle COVID-19­ dødelighetsrisikoen eller begge deler. Forfatterne konkluderer med:

«Leksjoner fra forrige koronavirus og influensaepidemier antyder at virusinfeksjoner kan utløse akutte koronarsyndrom­ arytmier og utvikling av forverring av hjertesvikt.»

De fortsetter­ «COVID-19 kan enten indusere nye hjertepatologier og /eller forverre underliggende hjerte- og karsykdommer. Alvorlighetsgraden­ omfanget og kortvarig kontra langvarig kardiovaskulær effekt av COVID-19­ sammen med effekten av spesifikke behandlinger­ er ennå ikke kjent og er gjenstand for nøye gransking og etterforskning. «

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top