COVID-19: Kostnader for omsorg setter av 1 av 7 personer fra å søke behandling

Forskning antyder at rundt 14% av mennesker i USA ville unngå å søke behandling hvis de opplevde de viktigste symptomene på COVID-19.

En ny undersøkelse viser at 1 av 7 voksne i USA ville unngå å se legen sin hvis de mistenkte at de hadde COVID-19 på grunn av helsepostkostnader.

All data og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data på publiseringstidspunktet. Noe informasjon kan være utdatert. Besøk vårt coronavirus-knutepunkt og følg vår liveoppdateringsside for den nyeste informasjonen om COVID-19-utbruddet.

Ny forskning utført av analysefirmaet Gallup og den ideelle organisasjonen West Health har funnet 1 av 7 personer i USA vil unngå å søke behandling for de viktigste symptomene på COVID-19 på grunn av bekymring for kostnadene.

Studien lyser det amerikanske helsevesenet og hindringene det plasserer for personer med lave inntekter fra tilgang til helsetjenester.

U.S. helsevesen

I USA betales ikke helsetjenester generelt av staten­ men av den enkelte­ vanligvis gjennom helseforsikringen som mange mennesker får tilgang til som en fordel av sysselsettingen.

Imidlertid kan de som ikke er i arbeid eller jobber med usikre kontrakter­ ikke ha tilgang til helseforsikring. Dette gjør dem sårbare for betydelige kostnader hvis de trenger helsetjenester.

I sammenheng med COVID-19-pandemien har denne situasjonen blitt enda sterkere.

I følge forskningen­ mens forsikringsselskapene har sagt ja til å frafalle tilleggsutbetalinger relatert til COVID-19-testing­ kan folk fortsatt ende med utgifter til lommen.

Koster en faktor å søke behandling

Gallup gjennomførte en representativ undersøkelse av 1 017 voksne­ og stilte dem to spørsmål. Det første spørsmålet var: «Hvis du eller et familiemedlem hadde feber og tørr hoste­ ville du unngå å søke behandling på grunn av bekymring for pleiekostnadene?»

COVID-19: Kostnader for omsorg setter av 1 av 7 personer fra å søke behandling photo 0

Det andre spørsmålet var «hvis du trodde at du kan ha blitt smittet av coronavirus­ ville du unngå å søke behandling på grunn av bekymring for pleiekostnadene?»

Gallup fant at 1 av 7 personer-14% av de spurte-ville unngå å søke behandling hvis de fikk tørr hoste og feber.

Da spørsmålet endret seg for å spørre respondentene direkte om mistenkt COVID-19­ fant Gallup at 9% av mennesker fortsatt ville unngå å søke helsehjelp på grunn av bekymring for kostnadene.

Forskerne tror at usikkerhet rundt de viktigste symptomene på COVID-19 kan forklare forskjellen mellom de to spørsmålene. Dette var tydelig særlig i aldersgruppen 18-29 år hvor 22% ville unngå omsorg på grunn av kostnader for de to nøkkelsymptomene­ men bare 12% ville unngått omsorg når coronavirus ble nevnt spesielt.

For begge spørsmålene var en persons inntekt ikke overraskende en nøkkelfaktor for om de ville unngå å søke behandling på grunn av bekymring for kostnadene.

Mens bare 5% av menneskene med en årlig husholdningsinntekt på over $ 100 000 dollar ville unngått å søke medisinsk behandling hvis de hadde en tørr hoste eller feber­ hoppet dette tallet til 22% for personer som hadde en årlig husholdningsinntekt under $ 40.000.

På samme måte­ for de som mistenkte at de hadde COVID-19 og hadde en årlig husholdningsinntekt på $ 100 000 dollar eller mer­ ville bare 3% unngå å søke behandling på grunn av kostnadene. Tallet for dem som husholdningenes inntekt var under $ 40.000­ var 14%.

Ifølge Tim Lash­ strategisjef for West Health­ ville «millioner av amerikanere­ selv i møte med en sykdom som har brakt et land på knærne­ gi avkall på grunn av den potensielle utgiften­ og det kan hende at andre ikke er klar over vanlige symptomer på COVID-19.

«Mens leger og helsepersonell utfører et modig og livreddende arbeid­ forsterker pandemien de langvarige farene og manglene ved et kostbart helsevesen som trenger reform.»

Mens avstemningen tydeliggjør at inntektene påvirker i hvilken grad noen sannsynligvis vil søke medisinsk behandling­ kan gjeldende amerikanske myndighetsråd angående COVID-19 ha påvirket resultatene av avstemningen.

COVID-19: Kostnader for omsorg setter av 1 av 7 personer fra å søke behandling image 2

I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC)­ hvis en person har feber­ tørr hoste eller andre symptomer på COVID-19­ er det offisielle rådet å være hjemme og egenomsorg. Bare hvis symptomene deres blir mer alvorlige­ skal en person søke medisinsk behandling.

CDC har også avklart at alle de med symptomer på COVID-19 er en prioritet for testing. De uttrykker også bekymring for at hvis folk unngår å teste i frykt for helsetjenester­ kan det påvirke den fremtidige overvåkningen av hvordan viruset sprer seg når regjeringen slapper av tiltak.

Det kan hende at respondentene i avstemningen­ vet de offisielle rådene­ ikke ville søke behandling uansett inntekt.

Likevel var noen som svarte på avstemningen tydelig bekymret for kostnadene. Resultatene viste en klar sammenheng mellom disse bekymrede mennesker og relativ årlig husholdningsinntekt.

Hold deg informert om liveoppdateringer om det nåværende COVID-19-utbruddet og besøk vårt coronavirus-knutepunkt for mer råd om forebygging og behandling.

Tilgang til omsorg

Forskningen spurte også folk om tilgang til omsorg­ og spurte respondentene om «… du eller et familiemedlem ble nektet omsorg av et sykehus eller en lege på grunn av mye pasientvolum som følge av koronavirusutbruddet?»

Her fant forskerne at 6% av de spurte hadde blitt nektet tilgang til omsorg. Imidlertid varierte svarene etter årlig husholdningsinntekt: Mens bare 3% av dem med en årlig husholdningsinntekt på over $ 100 000 hadde blitt nektet omsorg­ steg dette tallet til 11% for dem som hadde en årlig husholdningsinntekt under $ 40 000.

I følge Dan Witters­ seniorforsker i Gallup­ er disse nye funnene i samsvar med tidligere forskning fra West Health og Gallup om effekten av høye helsetjenester i U.S.

«I fjor rapporterte over 13% av de spurte­ som representerte mer enn 30 millioner voksne­ å ha en venn eller familiemedlem som døde de siste 5 årene etter at de ikke hadde råd til nødvendig omsorg.

«Legg til at utfordringene knyttet til COVID-19­ og amerikanere befinner seg i en kvagmire da mange av dem henvender seg til et system de ikke har råd til eller som ikke» kan imøtekomme dem. «

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top