COVID-19: Medikament er rettet mot enzymer som gjør at virus kan invadere celler

SARS-CoV-2­ viruset som forårsaker COVID-19­ gir hjelp av to enzymer på overflaten av menneskelige celler for å invadere dem. En ny studie antyder at en forbindelse som hemmer begge enzymer kan gjøre en svært effektiv behandling.

Ny forskning finner at et medikament kan hindre det nye koronaviruset i å komme inn i sunne celler.

Når sykdomsfremkallende virus bryter inn i vertene sine celler­ er det alltid en «innsatsjobb.» Virale patogener kan bare invadere celler og replikere med hjelp av cellene «eget molekylære maskiner.

SARS-CoV-2 er intet unntak. Før det nye koronaviruset kan komme inn i en menneskelig celle­ må enzymer som kalles proteaser på celleoverflaten­ åpne proteinpiggene som gir viruset sitt karakteristiske kronlignende utseende.

Hold deg informert om liveoppdateringer om det nåværende COVID-19-utbruddet og besøk vårt coronavirus-knutepunkt for mer råd om forebygging og behandling.

Denne splittingen endrer formen på piggene og utsetter bindingsstedene som lar viruset få tilgang til cellen.

Spydene på coronavirus inneholder tre «spaltingssteder’­ der spesielle proteaser kan splitte proteinene. Et coronavirus kan derfor bare invadere celler som har passende proteaser.

Spaltingsstedene og deres respektive proteaser er med på å bestemme hvor sykdomsfremkallende viruset er­ hvilket vev det kan infisere­ og om det kan hoppe fra art til art.

Forskere ved University of California­ Riverside «s School of Medicine og Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute­ i La Jolla­ ønsket å finne ut om en forbindelse som hemmer to spesielle proteaser vil beskytte celler mot invasjon av SARS-CoV-2.

Funnene deres er publisert i tidsskriftet Molecules.

En tidligere studie hadde antydet at en av proteasene­ kalt furin­ brukes av noen av de mest patogene koronavirus. Det kan være en faktor som hjelper SARS-CoV-2 å spre seg så lett.

COVID-19: Medikament er rettet mot enzymer som gjør at virus kan invadere celler image 1

Anthrax-modell

I stedet for å jobbe direkte med SARS-CoV-2­ brukte forskerne miltbranntoksin som modell.

Dette er fordi furin ikke bare hjelper virus med å infisere celler­ det aktiverer også miltbrannstoksin­ slik at det kan komme inn og drepe celler.

Avgjørende er at furin spalter den samme sekvensen av peptider-enhetene som danner protein-i både SARS-CoV-2 piggproteinet og miltbrannstoksinet. Dette gjør giftstoffet til en ideell modell.

Først sjekket forskerne om deres middel­ kalt forbindelse 1­ kunne beskytte menneskelige celler i en tallerken mot toksinet.

Når de bekreftet dette­ fortsatte de å undersøke om forbindelse 1 ville beskytte mus mot giftstoffet.

De oppdaget at selv en enkelt dose av forbindelsen forbedret dyrenes overlevelse betydelig.

Dobbelt handling

Forbindelse 1 hemmer både furin og en annen protease­ kalt TMPRSS2.

I forskningen hevder forskerne at ytterligere forskning er nødvendig for å utvikle forbindelser som deres som hemmer begge proteaser­ i stedet for bare en. Alternativt kan en cocktail av forskjellige proteasehemmere også fungere­ argumenterer de.

Studieforfatterne siterer to bevislinjer for sitt argument.

For det første­ når forskere tidligere har genetisk utviklet vertsceller slik at de ikke klarte å lage furin­ har dette ikke klart å hindre viruset i å infisere cellene.

For det andre­ da forfatterne av denne studien så på peptidsekvensen til SARS-CoV-2 piggproteinet­ fant de bevis på at nyervervede mutasjoner tillater viruset å utnytte både furin- og TMPRSS2-spaltingssteder.

COVID-19: Medikament er rettet mot enzymer som gjør at virus kan invadere celler image 2

Disse mutasjonene har gitt viruset muligheten til å infisere et bredere utvalg av vev i kroppen.

«Med andre ord­ SARS-CoV-2­ i motsetning til andre­ mindre patogene stammer­ kan mer effektivt bruke begge proteaser­ TMPRSS2 og furin­ for å starte invasjonen av vertsceller­» sier Maurizio Pellecchia­ professor i biomedisinsk vitenskap ved universitetet. fra California­ Riverside­ som ledet forskerteamet.

«Mens TMPRSS2 er rikere i lungene­ kommer furin til uttrykk i andre organer­ noe som kanskje forklarer hvorfor SARS-CoV-2 er i stand til å invadere og skade flere organer.»

Inhibitorcocktails

Nylig startet en klinisk studie av TMPRSS2-hemmerkamostat hos personer med COVID-19.

Imidlertid antyder forskning fra teamet i California at camostat er en dårlig furinhemmer. «Vår nåværende studie krever derfor utvikling av ytterligere proteasehemmere eller hemmercocktails som samtidig kan målrette mot både TMPRSS2 og furin og undertrykke SARS-CoV-2 fra å komme inn i vertscellen­» sier prof. Pellecchia.

Han og kollegene søker finansiering for å designe og utvikle proteasehemmere som retter seg mot både TMPRSS2 og furin.

I tillegg til å behandle SARS-CoV-2-infeksjoner­ kan slike midler bekjempe andre meget patogene koronavirus som kan hoppe fra andre arter til mennesker.

«Finansieringen vil tillate oss å utforske nye mulig effektive terapeutika mot COVID-19 og støtte studier som kan ha vidtrekkende bruksområder-for å avverge mulige fremtidige pandemier­» sier prof Pellecchia.

En begrensning av studien

Den nye forskningen var en laboratoriebasert­ preklinisk studie. Det vil derfor være nødvendig med kliniske studier for å teste om et middel som forbindelse 1 er trygt og effektivt hos mennesker.

En mangel med proteasehemmere er at de fungerer ved å deaktivere enzymer som kroppen trenger for hverdagsfunksjon.

Mens proteasehemmere har vist seg å være svært effektive i behandlinger av HIV­ kan de for eksempel forårsake alvorlige bivirkninger hos noen mennesker.

Cellene bruker spesielt furin for å aktivere et bredt utvalg av viktige proteiner.

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top