COVID-19: Professor Martin Bachmann tar sikte på en vaksine om 6-8 måneder

Forskere jobber utrettelig mot nye vaksiner for å stoppe COVID-19-pandemien. I del ett av et todelt intervju med professor Martin Bachmann­ snakket den ekspertimmunologen med Medical News Today om vaksinen hans­ hvordan livet er i laboratoriet hans for øyeblikket­ og hvordan han tror pandemien vil utfolde seg.

Professor Martin Bachmann taler på World Immune Regulation Meeting i Davos­ Sveits­ i 2019.

Mens mange av oss bosetter oss i vår nye virkelige virkelighet om sosial distansering og selvisolasjon for å bremse spredningen av SARS-CoV-2-viruset­ er forskere over hele kloden opptatt med å jobbe med nye vaksiner og behandlinger.

Den ledende immunologen Martin Bachmann er både professor i vaksinologi ved Jenner Institute ved University of Oxford i Storbritannia og leder for Institutt for immunologi ved University of Bern i Sveits.

Medical News Today snakket med professor Bachmann om COVID-19-pandemien og arbeidet han gjør med kandidaten SARS-CoV-2-vaksinen. Han håper å produsere nok av vaksinen til å behandle en del av verdens befolkning om 6-8 måneder.

Viruslignende partikler

MNT: Hva er utfordringene forskere står overfor når de jobber med en ny vaksine under en pandemi sammenlignet med å jobbe i normale tider?

Professor Martin Bachmann: Vel­ det er stort sett tidslinjen som er så helt annerledes. Den trenger bare å være mye raskere. Normalt­ når vi jobber med en virusvaksine­ har vi alt vi trenger på plass­ viruset­ modellene å utfordre­ og hvor godt vaksinen fungerer.

Det er utfordrende nå fordi vi ikke har hatt tid til å bygge opp prøvene­ få viruset eller bruke tid på å utvikle de beste modellene å bruke.

MNT: Vaksinen din bruker en annen tilnærming til det vi har sett fra andre laboratorier og selskaper. Kan du forklare hvordan vaksinen din fungerer?

Professor Martin Bachmann: Vi bruker såkalte viruslignende partikler som ikke er smittsomme. Dette er selvmonterende strukturer som ser ut som et virus­ men de har ikke noen genetisk informasjon. Hvis du uttrykker et beleggprotein av et virus­ samles det ofte i en viruslignende struktur.

Vaksinen for humant papillomavirus er for eksempel en viruslignende partikkelvaksine.

Det er veldig kjent at viruslignende partikler er veldig immunogene. Spesielt gir de veldig gode antistoffresponser­ B-cellersvar for å være presise. Og det er dette du vil ha.

Hvis du lager en vaksine mot et virus­ og hvis du håper det fungerer­ må du ha nøytraliserende antistoffer. Nøytraliserende antistoffer er nøkkelen til enhver vaksine på markedet som bekjemper virus.

Det nye koronaviruset bruker et Spike-protein for å feste seg til en reseptor på en celle­ og som tillater infeksjon med viruset. Reseptoren kalles ACE2.

Vi jobber med en del av Spike-proteinet­ kalt reseptorbindende domene (RBD). Denne delen av Spike-proteinet er ansvarlig for binding til ACE2. For SARS og MERS er de fleste nøytraliserende antistoffer rettet mot RBD-domenet til Spike-proteinet.

COVID-19: Professor Martin Bachmann tar sikte på en vaksine om 6-8 måneder image 0

Når vi bruker dette RBD-domenet isolert sett­ er det ikke veldig immunogent. For å forbedre dette­ brukte vi RBD-domenet­ og koblet det kjemisk til den viruslignende partikkelen.

Og nå tror immunforsvaret at RBD-domenet som er festet til den viruslignende partikkelen­ er et virus fordi det ser ut som et virus og tilsvarende gir en veldig sterk immunrespons. Og dette er grunnlaget for mange vaksiner vi for eksempel utvikler mot peanøttallergi.

Testing av vaksinen og gjør nok

Professor Martin Bachmann: Vi har gjort en rekke eksperimenter for å teste Spike protein RBD domene viruslignende partikkel.

Vi brukte vaksinen vår i mus­ og på den ene siden har vi sett at den blokkerer bindingen av Spike-proteinet til ACE2-reseptoren.

Vi har også gjort det som kalles nøytraliseringsanalyser­ der vi måler mengden nøytraliserende antistoff produsert etter vaksinering. Hvis vi vaksinerer bare med RBD-domenet­ ser vi ikke mye nøytraliserende antistoffer. Hvis vi imidlertid vaksinerer med RBD-domenet på den viruslignende partikkelen­ ser vi mye nøytraliserende antistoffer.

Vi testet deretter de nøytraliserende antistoffene på en lab-laget versjon av det nye coronavirus­ hvor vi tok SARS-CoV-2 Spike-proteinet og festet det til et modellvirus for å teste om de nøytraliserende antistoffene fungerer. Våre samarbeidspartnere i Kina gjennomførte disse eksperimentene under fullstendig avslutning­ og de så at dette fungerer.

For øyeblikket har vi en måte å bruke kjemisk kobling for å knytte RBD-domenet til den viruslignende partikkelen­ og vi vet at dette fungerer. Men det er et problem med skala.

Hvis du vil lage 5 milliarder doser av dette i løpet av noen måneder­ vil du være hardt presset på å gjøre det.

Vi jobber nå med en viktig modifisering. Vi prøver å genetisk fusjonere RBD-domenet i overflaten av den viruslignende partikkelen. Vi har to forskjellige viruslignende partikler som vi tester for dette­ fra agurkmosaikkvirus og et virus kalt AP205.

«Hvis dette fungerer­ regner vi med å lage rundt 10.000 doser med 1 liter kultur­ noe som betyr at du virkelig kan lage mange doser på kort tid.»

Vi vet at den kjemisk koblede versjonen av vaksinen fungerer veldig bra­ men vi ville ikke klart å lage mye av dette på kort tid. Vi kan lage dette for spesifikke målgrupper­ kanskje sykehusansatte.

Men med den genetisk smeltede vaksinen­ kunne vi tjene mye på kort tid. Imidlertid trenger dette mye engasjement og kompromisser fra helsemyndighetene.

Kliniske studier under en pandemi

MNT: Når du jobber med en ny vaksine under en pandemi­ hvilke trinn i den normale utviklingsprosessen tror du at du vil måtte hoppe over­ og hvilke utfordringer gir det deg og helsemyndighetene? Hvordan jobber du med dem for å overvinne disse hindringene?

Professor Martin Bachmann: Vi er først i starten av samtalene våre med helsemyndighetene nå­ siden vi har jobbet med å generere dataene så langt. Du må selvfølgelig fokusere på sikkerhet. Du må være sikker på at du ikke «t skade noen.

Men hvis vaksinen er ren­ og det er lett å avgjøre om den er ren eller ikke­ er sjansen for å forårsake skade minimal fordi den ikke replikerer.

COVID-19: Professor Martin Bachmann tar sikte på en vaksine om 6-8 måneder image 2

Det er ikke som et svekket virus­ som­ hvis det gis til en immunkompromittert person­ har potensial til å gjøre dem syke.

«Så det jeg ønsker å gjøre er en innledende studie­ kanskje på 100 personer­ bare for å se at du får de riktige antistoffene og at folk tåler det rimelig godt. Da kan du utvide. Det vil innebære konstant overvåking av kurset av helse myndigheter­ men egentlig kan du gi vaksinen til alle. «

Samtidig kunne vi jobbe med forbedringer. For eksempel ser vi på å gjøre vaksinen enda mer effektiv ved å tilsette adjuvanser­ for eksempel mikrokrystallinsk tyrosin.

MNT: Hvilke data har du fra det forrige arbeidet ditt for å vise at de viruslignende partiklene du bruker er trygge å gi til mennesker?

Professor Martin Bachmann: Vi har gjort mye studier. Vi har ikke testet denne spesielle viruslignende partikkelen hos mennesker­ men vi har testet den i mange dyr­ inkludert katter­ hunder og hester­ og de har alltid tålt den godt.

MNT: Hvor vanskelig vil det være å gjøre de første studiene dine i løpet av en tid med pandemi. Hvem vil du teste vaksinen din først?

Professor Martin Bachmann: Hvis du vil bestemme effektiviteten­ ville du starte med risikofylte mennesker­ for eksempel sykehusansatte­ fordi du vil trenge å ha et tilstrekkelig antall mennesker som er i fare for å bli syke ved å bli utsatt for viruset.

Men alt dette kan gjøres som en del av en stor studie. Selvfølgelig vil du ikke immunisere folk for å finne ut at vaksinen ikke fungerer. Men å teste den første gruppen mennesker kunne allerede være en del av en større studie­ med milepæler som vi måtte trenge å passere før vi utvider antall.

Vel­ det er ideen min.

Henter inn 100 millioner sveitsiske franc

MNT: Hvordan tror du at dette kan fungere med forskjellige helsemyndigheter over hele verden som ikke nødvendigvis har de samme måtene å godkjenne vaksiner til bruk i sine land eller områder? Tror du at det er på tide å sette av disse forskjellene og bare få nye vaksiner ut til befolkningen rundt om i verden?

Professor Martin Bachmann: Nå er det sannsynligvis et godt tidspunkt for det. Når det gjelder de sveitsiske myndighetene­ er Sveits et veldig pragmatisk land­ og jeg håper at de kan se dagens situasjon med mer fleksibilitet.

Kanskje vi kunne starte programmet her og så utvide det over resten av verden. Folk er tydeligvis villige til å ta noen risikoer.

Du ser­ Moderna-vaksinen som for øyeblikket testes i USA har ikke en gang blitt testet med en mus; de har gått rett på mennesker. Dette er en veldig ukonvensjonell måte å gjøre ting på­ og jeg tror ikke nødvendigvis at det er dårlig for øyeblikket. Men dette ville aldri skjedd uten pandemien.

MNT: Hvor mye vil det koste å utvikle vaksinen din?

Professor Martin Bachmann: Vi er i midten av å samle inn 100 millioner sveitsiske franc rundt 100 millioner amerikanske dollar slik at vi kan produsere store mengder vaksine ASAP.

Les den andre delen av intervjuet vårt med professor Bachmann her.

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top