COVID-19-undertrykkelse «bare levedyktig strategi på det nåværende tidspunktet»

Forskning antyder at den beste strategien for å minimere bompengene til det nye koronaviruset innebærer utbredt og utvidet sosial distanse.

Nye funn forklarer hvorfor undertrykkelse av COVID-19 er det eneste levedyktige alternativet for å stoppe pandemien.

All data og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data på publiseringstidspunktet. Noe informasjon kan være utdatert. Besøk vårt coronavirus-knutepunkt og følg vår liveoppdateringsside for den nyeste informasjonen om COVID-19-utbruddet.

Forskning fra Imperial College London (ICL) i Storbritannia har spådd de sannsynlige virkningene på dødeligheten på to forskjellige måter å svare på COVID-19-pandemien.

Funnene­ som direkte informerer Storbritannias politikk­ antyder at i Storbritannia og USA­ en politikk for å undertrykke utbruddet­ snarere enn å dempe det­ vil redusere etterspørselen etter kritiske omsorgsenger og antallet mennesker som vil dø­ betydelig redusere etterspørselen.

Professor Neil Ferguson­ direktør for Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics­ ved ICL­ er den første og tilsvarende forfatteren av den nye studien.

covid-19

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) overfører koronavirus først fra dyr til mennesker. Koronaviruset i sentrum av den nåværende globale pandemien har blitt kalt SARS-CoV-2.

Tidligere koronavirus inkluderer MERS-CoV­ som dukket opp i 2012 og forårsaker Midt-Østen luftveissyndrom­ og SARS-CoV­ som oppsto i 2003 og forårsaker alvorlig akutt respirasjonssyndrom.

Selv om mye fremdeles er ukjent om viruset­ mener det medisinske miljøet at det sprer seg når en person med tilstanden hoster eller nyser partikler som fører viruset i luften. Viruset kan også overføres fra overflater til mennesker via berøring.

Begrensning eller undertrykkelse

Ulike regjeringer har svart på forskjellige måter på COVID-19-pandemien­ og har lagt varierende begrensninger på bevegelsen av mennesker i land eller inn i land.

Den britiske regjeringen begynte med en begrensningspolitikk­ og hadde som mål å beskytte menneskene som er mest utsatt for COVID-19: personer over 70 år og personer med underliggende helsemessige forhold­ inkludert alle som mottar vaksine mot sesonginfluensa.

COVID-19-undertrykkelse «bare levedyktig strategi på det nåværende tidspunktet» photo 0

Denne innledende politikken innebar ikke vesentlige begrensninger i bevegelsen av befolkningen generelt.

Regjeringen håpet at dette ville bremse utbruddet nok til at helsesystemer fortsatt kunne fungere og at nok av befolkningen generelt ville oppnå et visst nivå av immunitet­ og begrense enhver gjentatt økning i infeksjonen når tiltakene endelig ble avslappet.

Imidlertid har forskningen publisert av ICL-teamet betydelig endret den britiske regjeringens tilnærming-som nå fokuserer på undertrykkelse av viruset­ som gir råd om sosial distansering for befolkningen og sosial isolasjon for de som har eller som bor med noen som har­ COVID-19.

Denne tilnærmingen tar sikte på å minimere spredningen av viruset til det kan produseres en effektiv vaksine.

Det er avhengig av strenge­ langvarige­ ikke-farmasøytiske inngrep­ for eksempel sosial distansering og isolasjon. Dette fordi enhver avslapping av disse før en vaksine utvikles­ ville resultere i et stort sekundærutbrudd­ gitt at færre ville ha utviklet immunitet.

Som forfatterne av den nye studien bemerker: «Jo mer vellykket en strategi er ved midlertidig undertrykkelse­ jo større er den senere epidemien spådd å være i fravær av vaksinasjon­ på grunn av mindre oppbygging av flokkunimmunitet.»

Forskningen vurderer ikke de etiske eller økonomiske effektene av noen respons. Imidlertid kan disse faktorene ha en «betydelig innvirkning på helse og velvære på kort og lengre sikt­» i land med en undertrykkelsespolitikk­ erkjenner forfatterne.

Deres fokus var i stedet på gjennomførbarheten av de to tilnærmingene i Storbritannia og USA­ med særlig oppmerksomhet på effektene på helsetjenester i de to landene.

CDC anbefaler at alle mennesker bruker ansiktsmasker på offentlige steder der det er vanskelig å opprettholde en 2-meters avstand fra andre. Dette vil bidra til å bremse spredningen av viruset fra asymptomatiske personer og personer som ikke vet at de har fått det. Mennesker bør bruke ansiktsmasker av klut mens de fortsetter å trene fysisk distanse. Instruksjoner for å lage masker hjemme er tilgjengelig her. Merk: Det er avgjørende at kirurgiske masker og N95-åndedrettsvern er forbeholdt helsepersonell.

Undertrykkelse mer effektiv

På bakgrunn av data fra forskjellige kilder laget teamet ved ICL komplekse modeller for å forutsi effekten av en avbøtningsstrategi og en undertrykkelsesstrategi.

De fant ut at både i USA og Storbritannia ville begge strategiene være mye bedre enn å gjøre ingenting-men at en undertrykkelsesstrategi ville resultert i betydelig færre dødsfall og mindre etterspørsel etter kritiske omsorgsenger enn en formildingsstrategi.

COVID-19-undertrykkelse «bare levedyktig strategi på det nåværende tidspunktet» photo 2

I forfatterenes «ord betyr dette at» En minstepolitikk for effektiv undertrykkelse er derfor befolkningsdekkende sosial distansering­ kombinert med hjemmeisolering av saker og skole- og universitetsavslutning. «

Forfatterne bemerker at selv om denne tilnærmingen ser ut til å være optimal i USA og Storbritannia­ er det kanskje ikke slik i andre land.

Slå undertrykkelse av og på

Den undertrykkelsesstrategien som forfatterne antyder­ vil innebære perioder med intensitet­ som deretter vil bli «slått av» ettersom antallet personer på intensivavdelinger falt under en viss terskel. Periodene med intensitet ville da bli «slått på» igjen når disse tallene steg over terskelen.

Dette kan skje på regionalt nivå. For eksempel kan forskjellige stater i USA slå av og på sosial distanse til forskjellige tider eller på annen måte variere intensiteten av undertrykkelsesstrategier som svar på antall personer som trenger intensivbehandling i et gitt område.

Undertrykkelsesstrategien må være på plass til en effektiv vaksine er produsert­ og forfatterne spår at dette vil ta minst 18 måneder. Sosial distansering må være på plass i det meste av denne tiden: i Storbritannia­ opptil to tredjedeler av de 18 månedene.

Videre understreker forfatterne at omfanget av undertrykkelse som kreves er enestående. Av denne grunn er det veldig vanskelig å forutsi med noen sikkerhet hvordan de mange variablene vil komme inn i bildet.

Eksperter er for eksempel fremdeles usikre på hvordan folk vil reagere på omfattende og omfattende sosiale distanseringsanbefalinger fra myndighetene.

Likevel konkluderer prof. Ferguson og kollegene tydelig:

«Undertrykkelse av epidemier er den eneste levedyktige strategien på det nåværende tidspunktet.»

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

For informasjon om hvordan du kan forhindre spredning av coronavirus­ gir denne CDC-siden råd.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top