Depresjon: Ketamin forhindrer tap av glede hos primater

Ny forskning­ som inneholder tidsskriftet Neuron ­ viser at primater mister spenningen i påvente av en belønning når et spesifikt område i hjernen deres blir overaktiv. Studien viser også at ketamin påvirker dette hjerneområdet og forhindrer tap av glede.

Et tap av interesse eller glede for aktiviteter som en gang var spennende­ er et av kjennetegnene på depresjon.

Depresjon er «den ledende årsaken til funksjonshemming over hele verden» og et av de vanligste psykiske helseproblemene i USA.

Symptomene på større depresjoner inkluderer deprimert humør og tap av interesse eller glede i daglige aktiviteter. Noen mennesker kan også oppleve problemer med å sove­ spise og fokusere eller ha påtrengende tanker om døden eller ta sitt eget liv.

Tapet av interesse­ glede eller spenning i påvente av aktiviteter som den enkelte en gang oppfattet som morsom­ kalles anhedoni.

Hjernemekanismene som understøtter anhedoni ved depresjon har forblitt uklare til nå­ og denne mangelen på kunnskap har hindret suksessen med mange antidepressiva behandlinger.

Nå kaster en ny studie sårt tiltrengt lys på dette symptomet. Leder et team av forskere­ professor Angela Roberts fra Institutt for fysiologi­ utvikling og nevrovitenskap ved University of Cambridge­ Storbritannia­ og doktorgradsforsker og medisinstudent Laith Alexander siktet ut for å studere dette fenomenet i marmoseter.

Marmoseter er en type ikke-menneskelig primat med frontallober som ligner veldig på mennesker. Denne fysiske likheten gjør at funnene lettere kan oversettes til mennesker enn de ville være hvis studien involverte gnagere i stedet.

Professor Roberts og kollegene testet effekten av ketamin­ et hallusinogent medikament som nylig har fått interesse som en potensiell behandling for depresjon­ og fant at det hadde en positiv effekt på primatene.

Studerer anhedonia i primater

Professor Roberts forklarer motivasjonen bak studien og sa: «Imaging-studier av personer med depresjon har gitt oss en anelse om noen av hjerneområdene som kan være involvert i anhedoni­ men vi vet fremdeles ikke hvilken av disse regionene som er årsakssammenheng. ansvarlig.»

«En annen viktig sak­» legger hun til­ «er at anhedoni er mangefasettert-det går utover tap av glede og kan innebære manglende forventning og motivasjon­ og det er mulig at disse forskjellige aspektene kan ha forskjellige underliggende årsaker. .»

For å finne ut mer om hjernemekanismene bak anhedoni utviklet prof. Roberts og hennes team et eksperiment der de trente primater til å reagere på to lyder. Lyd A indikerte at marmosetene ville motta marshmallows som en godbit mens ingen godbit fulgte lyd B.

Etter treningen viste blodtrykksmålinger og hodebevegelser at marmosetene ville bli glade av å høre lyd A­ men ikke ville svare på denne måten på lyd B.

Deretter implanterte forskerne kirurgisk veldig tynne metallrør i hodene til marmosetene­ gjennom hvilke de sprøytet enten et medikament eller en placebo inn i hjernen til primatene.

Forskerne målrettet et spesifikt hjerneområde kalt «område 25’­ som stoffet midlertidig gjorde hyperaktivt. De brukte PET-skanninger for å studere primatenes hjerneaktivitet.

Hjernens område 25 er nøkkelen i anhedonia

Primatene som fikk stoffet viste økt aktivitet i område 25 i hjernen og viste også betydelig lavere spenning i påvente av marshmallows.

I kontrast var det ingen endring i verken hjerneaktiviteten eller oppførselen til primatene som fikk placebo.

I et andre eksperiment måtte primatene jobbe for sine premier. Først fikk de en godbit etter å ha berørt en farget form på en skjerm bare en gang.

I løpet av eksperimentet måtte imidlertid primatene trykke på formen et økende antall ganger før de mottok marshmallowen. Etter hvert ville dyrene gi seg fordi godbiten ikke lenger var verdt innsatsen.

Forskerne fant at marmosetene med et hyperaktivt område 25 ga opp mye raskere. PET-skanninger avdekket også at unormal aktivitet i dette hjerneområdet rant over til andre hjerneområder­ som også ble overaktive da den forventede spenningen avtok.

Hvordan ketamin forhindrer tap av glede

Til slutt testet forskerne effekten som ketamin hadde på primatene. De ga marmosetene ketamin 24 timer før de gjentok de samme eksperimentene som før.

Denne gangen blokkerte ketamin aktiviteten til stoffet som overaktiverte område 25. Hjerneaktiviteten til primatene som fikk ketamin så normal ut i PET-skanninger­ og primatene fortsatte å utvise like stor spenning i påvente av marshmallow-godbitene.

«Å forstå hjernekretsene som ligger til grunn for spesifikke aspekter ved anhedoni er av stor betydning­» sier førsteforfatter Laith Alexander­ «ikke bare fordi anhedonia er et kjernetrekk ved depresjon­ men også fordi det er et av de mest behandlingsresistente symptomene.»

Studier viser at så mange som 30 prosent av mennesker som lever med depresjon har en form for tilstanden som ikke svarer på behandlingen.

«Ved å avsløre de spesifikke symptomene og hjernekretsene som er følsomme for antidepressiva som ketamin­ flytter denne studien oss ett skritt nærmere å forstå hvordan og hvorfor pasienter kan ha nytte av forskjellige behandlinger.»

Laith Alexander

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top