Diabetes: Noen antidepressiva reduserer dødsrisikoen

Depresjon og diabetes er to hovedårsaker til tidlig død 陋 陋 spesielt når de samtidig oppstår. Forskere har funnet ut at å ta visse antidepressiva kan redusere dødelighetsrisikoen.

Enkelte antidepressiva er forbundet med lavere dødsrate blant personer med diabetes og depresjon.

Diabetes er den syvende ledende dødsårsaken over hele verden.

I følge American Diabetes Association hadde 30­3 millioner mennesker i USA (9­4% av befolkningen) diabetes i 2015.

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserer depresjon som den ledende årsaken til funksjonshemming over hele verden.

I USA opplevde rundt 17­3 millioner voksne (7­1% av befolkningen) «minst en stor depressiv episode» i 2017.

Å ha diabetes øker en persons sjanse for å utvikle depresjon med to til tre ganger­ men bare 25-50% av de med begge tilstandene får behandling.

«Reduksjon av dødeligheten hos individer med diabetes er fortsatt et kritisk viktig og uoppfylt behov­» forklarer Dr. Vincent Chin-Hung Chen-fra Chiayi Chang Gung Memorial Hospital og Chang Gung University i Puzi­ Taiwan-og kolleger i en fersk artikkel i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Teamet tok sikte på å undersøke om det å ta antidepressiva påvirker dødeligheten hos mennesker som har både diabetes og depresjon.

Diabetes: Noen antidepressiva reduserer dødsrisikoen photo 0

Høyere doser knyttet til færre dødsfall

«Forekomsten av alvorlig depressiv lidelse blant individer med diabetes er betydelig større enn befolkningen generelt­» sier Dr. Chen. «Diabetes og depresjon bidrar hver uavhengig til å øke den totale dødeligheten.»

Dr. Chen og kollegene brukte data fra Taiwan National Health Insurance Research Database og identifiserte 53 412 personer som først hadde fått en diagnose av diabetes og deretter en ytterligere diagnose av depresjon.

I forbindelse med studien definerte teamet «depresjon» som å ha hatt minst en psykiatrisk innleggelse eller tre psykiatriske polikliniske besøk­ og å ha fått en diagnose fra en psykiater.

Av alle menneskene i studien brukte 50.532 antidepressiva.

Forskerne delte menneskene som tok antidepressiva i tre grupper basert på hvor mye av et bestemt stoff de tok hver dag. Gruppene var lave­ middels og høye kumulative daglige dosegrupper.

Da forskerne analyserte dataene­ fant de ut at når den daglige dosen økte­ sank dødsraten.

Spesifikt viste dataene en hendelsesdødsrate på 1 963­7 per 100 000 årsverk i lavdosegruppen og 1113­7 per 100 000 personår i høydosegruppen.

Med andre ord­ å ta høye daglige doser av antidepressiva var knyttet til 35% reduksjon i dødelighet sammenlignet med å ta lave daglige doser.

Andre faktorer som økte en persons risiko for død i studiekohorten var å være mannlig­ bo i et landlig område­ ha en lavere sosioøkonomisk status og ha mer alvorlig depresjon.

Diabetes: Noen antidepressiva reduserer dødsrisikoen image 1

«Ytterligere begrunnelse» for depresjonsscreening

Dr. Chen og kolleger så deretter på de forskjellige klasser av antidepressiva mer detaljert. De sammenlignet risikoen for dødelighet hos de i mellom- og høye grupper med risikoen for de i den lave gruppen ved å måle fareforhold.

Sammenlignet med å ta en lav daglig dose­ var å ta en høy daglig dose av norepinefrin-dopamin gjenopptakshemmere (NDRI) assosiert med en 80% reduksjon i dødelighet. Andre resultater inkluderte følgende:

Å ta en høy dose av selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI) var assosiert med en 37% reduksjon i dødelighet. Å ta en høy dose serotonin-norepinefrin gjenopptakshemmere (SNRI) var forbundet med en 42% reduksjon i dødelighet. Å ta en høy dose mirtazapin var assosiert med en 40% reduksjon i dødelighet. Å ta en høy dose av trisykliske /tetracykliske antidepressiva var assosiert med en 27% reduksjon i dødelighet. Å ta en høy dose trazodon var forbundet med en 48% reduksjon i dødelighet.

På den annen side var det nesten dobbelt så stor sannsynlighet for at de som tok en middels daglig dose reversibel hemmer av monoaminoksidase A (RIMA) døde­ og de i gruppen med høy daglig dose hadde en nesten 50% større dødelighet enn de som tok en lav dose.

Dr. Chen antyder at bruk av antidepressiva kan redusere betennelse og i forlengelse av dødsrisikoen. En annen teori han legger frem i avisen er at medisinene kan redusere overdreven blodpropp.

I følge American Heart Association (AHA) dør nesten 80% av mennesker med diabetes på grunn av blodpropprelaterte komplikasjoner­ som hjerteinfarkt og hjerneslag.

«Disse dataene gir ytterligere begrunnelse for screening og behandling av depresjon hos personer som har diabetes.»

Dr. Vincent Chin-Hung Chen

Studien har imidlertid noen begrensninger. For eksempel hadde ikke forskerne informasjon om de spesifikke dødsårsakene. Dr. Chen påpeker også at resultatene kanskje ikke stemmer for befolkninger utenfor Taiwan.

Teamet sammenliknet heller ikke dødsrisikoen hos de som ikke tok antidepressiva med de som gjorde det­ i stedet fokuserte på fareforhold mellom de som tok lave daglige doser av medisinene sammenlignet med middels eller høye daglige doser.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top