Diabetes og Alzheimer: Hva er koblingen?

Ny forskning har vist at nedsatt insulinsignalering i hjernen­ ofte et trekk ved diabetes­ kan ha negativ innvirkning på kognisjon­ humør og stoffskifte 陋 陋 som alle er vanlige aspekter ved Alzheimers sykdom.

En ny studie undersøker koblingen mellom Alzheimers og diabetes.

Selv om forholdene tilsynelatende er uavhengige av hverandre­ har tidligere studier funnet at personer med diabetes type 2 er mer sannsynlig å utvikle Alzheimers sykdom.

Mekanismene bak dette forholdet har imidlertid holdt seg skjult.

En fersk studie undersøkte effekten av blokkerende insulinreseptorer og insulinlignende vekstfaktor (IGF1) reseptorer i musemodeller.

Arbeidet ble utført ved Joslin Diabetes Center­ tilknyttet Harvard Medical School i Boston­ MA. Resultatene avslører at å avbryte disse lignende trasene svekket både læring og hukommelse.

Forskerne publiserte funnene sine i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Insulinreseptorer og læring

Forskerne jobbet med både hippocampus og den sentrale amygdala­ områder i hjernen som hjelper med kognisjonsfunksjon­ samt metabolsk kontroll.

De så på hvordan mus med deaktivert insulin og IGF1-reseptorer taklet labyrinter­ og resultatene var avslørende.

Diabetes og Alzheimer: Hva er koblingen? image 0

Først lot forskerne musene utforske labyrinten for å gjøre seg kjent med utformingen­ og deretter sperret de en vei før de gjeninnførte musene i labyrinten.

Disse spesielle musene klarte ikke å analysere den nye barrikaden og prøvde i stedet å gå gjennom labyrinten som om det var slik det alltid hadde vært.

Seniorforfatter C. Ronald Kahn­ fagsjef ved Joslin og Mary K. Iacocca professor i medisin ved Harvard Medical School­ bemerker at dette er den første studien som viser et forhold mellom disse forstyrrede traséene og kognisjonsproblemer.

Han sier: «Siden disse to reseptorene delvis kan kompensere for hverandre­ var det vi kombinerte insulin og IGF-reseptorutslag­ det vi gjorde som var avgjørende.»

Professor Kahn fortsetter med å forklare­ «Det var imidlertid også viktig å gjøre det i spesifikke regioner­ siden hvis det var overalt­ kan det ha svekket hjerneutviklingen. Ved å slå ut begge reseptorene fjernet vi ikke bare den primære måten de jobber på­ men sikkerhetskopisystemet som allerede er innebygd.

Alzheimers er ikke en normal del av aldring

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens­ som er når en person opplever hukommelsestap og andre erkjennelsesproblemer som er alvorlige nok til å forstyrre dagliglivet.

Alzheimers er imidlertid ikke en normal del av aldring­ og selv om de fleste av dem som har det­ er 65 år og eldre­ kan det påvirke personer som er yngre.

Alzheimers blir ikke bedre med tiden­ og i de fleste tilfeller har det en tendens til å forverres til personen mister evnen til å føre en samtale eller svare på det som skjer rundt dem.

Det er ingen kur mot tilstanden­ men det finnes behandlinger som kan bremse progresjonen og kan forbedre den enkeltes generelle livskvalitet.

Diabetes og Alzheimer: Hva er koblingen? photo 2

Det er risikofaktorer som forskere har assosiert med å utvikle Alzheimers sykdom. Det er noen faktorer som folk ikke kan kontrollere­ for eksempel alder­ familiehistorie og genetikk. Folk kan kanskje påvirke andre potensielle årsaker­ inkludert hodeskader­ inkludert og hjertesykdom.

Andre forhold som kan føre til karskader­ som høyt blodtrykk og hjerneslag­ kan også være faktorer i Alzheimers risiko.

Diabetes er også en risikofaktor

I tillegg er diabetes en kjent risikofaktor for Alzheimers sykdom. Andre studier har vist en sammenheng mellom insulinveier og for tidlig kognitiv tilbakegang­ demens­ depresjon og angst.

Studier har også bidratt til å demonstrere at unormale reseptorer forekommer oftere hos de som har både Alzheimers og type 2-diabetes.

Den nåværende studien er den første som målretter seg mot spesifikke regioner for å bestemme årsak og virkning.

Deretter ønsker forskerne å se på hva som skjer når de krysser musene de brukte i denne studien med mus som er genetisk utsatt for å utvikle Alzheimers.

Undersøkelse av disse sammenhengene­ sier de­ kan føre til anbefalinger om livsstilsendringer i god tid før en sykdomsprosess til og med begynner.

«Med diabetes og overvekt er det motstand i disse traseene­ og derfor tror vi at dette kan være en viktig faktor for hvorfor mennesker med Alzheimers sykdom og diabetes har en raskere akselerert kurs eller har mer Alzheimers sykdom. «

Seniorforfatter C. Ronald Kahn

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top