Effekten av COVID-19 på sykehus i USA er dårligere enn spådd

Tidlige spådommer undervurderte hvor lenge pasienter med COVID-19 ville trenge å oppholde seg på sykehus og hvor mange som vil trenge intensiv behandling­ ifølge en studie som har sett på delstaten California og Washington.

Tidlige spådommer om COVID-19 og sykehusbehandling i USA kan ha vært feil.

Et hovedmål med fysiske avstands- og sperringstiltak under COVID-19-pandemien er å forhindre at helsetjenester blir overveldet.

I USA måtte beslutningstakere stole nesten helt på data fra Kina­ der pandemien startet­ for å informere deres tidlige anslag om hvordan det ville påvirke sykehus.

En studie av forskere ved University of California (UC) Berkeley og Kaiser Permanente antyder nå at dette førte til betydelige undervurderinger av gjennomsnittlig tid pasienter ville bli på sykehus­ hvor mange som vil trenge behandling i en intensivavdeling (ICU)­ og tilfelle dødelighet risiko.

Hold deg informert om liveoppdateringer om det nåværende COVID-19-utbruddet og besøk vårt coronavirus-knutepunkt for mer råd om forebygging og behandling.

«Sykehusressursene som trengs for å dekke behovene til alvorlig syke pasienter er betydelige­» sier Joseph Lewnard­ adjunkt i epidemiologi ved UC Berkeley og hovedforfatter av avisen. «Vi fant at observasjoner fra Kina kanskje ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å forutse den amerikanske helsevesenets etterspørsel.»

Sykehusinnleggelser

Forskerne sporet opp 1­328 bekreftede tilfeller av COVID-19 på sykehus som ble drevet av Kaiser Permanente i Washington delstat og California frem til 9. april 2020.

De overvåket oppholdets lengde­ innleggelse i ICU og dødeligheten.

Effekten av COVID-19 på sykehus i USA er dårligere enn spådd image 0

Modelleringsestimater ved bruk av data fra sykehus i Kina antar vanligvis at omtrent 30% av innlagte pasienter vil trenge ICU-pleie.

Av pasientene i de amerikanske sykehusene var sannsynligheten for ICU-innleggelser imidlertid 40­7%­ og sannsynligheten for død var 18­9% for de med COVID-19 som legene hadde innlagt innen 9. april 2020.

Tilsvarende i Kina var den gjennomsnittlige lengden på sykehusoppholdet blant de som døde 7­5 dager­ mens i USA var gjennomsnittlig opphold 11 dager for de overlevende og 15 dager for ikke-overlevende.

En mye brukt modelleringsstudie fra Imperial College London i Storbritannia forutsetter et gjennomsnittlig sykehusopphold på 8 dager. Men den nye studien fant at 25% av pasientene i USA var på sykehuset i 16 dager eller mer.

Dødeligheten blant alle pasienter i analysen med fullførte sykehusopphold var 18%­ med økt risiko for å dø for menn og eldre.

Forskerne rapporterer om funnene sine i BMJ.

Regionale forskjeller

Mens årsakene til forskjellene mellom byrden for sykehus i Kina og USA fortsatt er uklare­ advarer forfatterne mot avhengighet av modeller som forskere har basert på erfaringen fra andre land.

«Spredningen av COVID-19 og dens innvirkning på lokale helsevesen viser forskjeller over hele verden­» sier Vincent Liu­ forsker ved Kaiser Permanente i Oakland Nord-California og en forfatter av papiret.

«Helsevesenet er forskjellige­ og deres evner og struktur har innvirkning på den lokale responsen og påvirkningen av bølgen. Så det er virkelig viktig å forstå hvordan våre egne data stemmer overens med­ eller i noen tilfeller­ skiller seg fra opplevelsen vi har «har sett i andre land.»

Effekten av COVID-19 på sykehus i USA er dårligere enn spådd image 2

I sin artikkel bemerker forskerne at den alvorlige forstyrrelsen i helsetjenester som følger bølger hos pasienter med alvorlig COVID-19-og at observatører har sett i andre regioner-har spart vestkysten av USA så langt.

Men de advarer om at en økning i alvorlige tilfeller av COVID-19 kan overvelde sykehus­ som skjedde i Italia og­ nylig­ i New York City­ hvis ikke avkrysset.

Studien brakte også noen gode nyheter. Ekstrapoleringer fra sykehusdataene tyder på at overføringshastighetene utjevnet seg etter gjennomføringen av fysiske distanseinngrep i delstaten California og Washington.

«Når folk engasjerte seg i å beskytte seg selv og lokalsamfunnene sine gjennom sosial distansering­ omsatte deres innsats til en betydelig reduksjon i overførbarheten av sykdommen … Denne innsatsen kommer til å være kritisk for denne neste fase­ der sosiale distanseringstiltak gradvis blir avslappet . Vi trenger at lokalsamfunnene våre skal være veldig engasjerte fordi disse dataene viser at til og med handlingene til enkeltpersoner og små grupper virkelig kan påvirke spredningen av viruset. «

– Vincent Liu.

Viktige begrensninger

Forfatterne erkjenner to viktige begrensninger i studien.

Først bemerker de at utbruddet ikke overveldet kapasiteten til sykehus i regionen de studerte­ så dataene deres sannsynligvis vil gjenspeile standard klinisk praksis. Dette kan ikke være tilfelle i regioner der det var en mer markant økning i innleggelser.

For det andre hadde alle fagene i studien kommersiell helseforsikring­ så de var sannsynligvis mer sosioøkonomisk fordelt enn uforsikrede pasienter.

Sykehusdataene og estimatene for overføringshastigheten reflekterer derfor kanskje ikke situasjonen i den store befolkningen.

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top