Er det nødvendig med regelmessig screening for prostatakreft?

En BMJ kommisjon vurderte om regelmessig screening for prostatakreft ved bruk av den prostataspesifikke antigen-testen virkelig er nødvendig­ til tross for den mulige risikoen det medfører.

Bør menn velge rutinemessig screening for prostatakreft?

Ifølge en offisiell uttalelse utgitt av USAs forebyggende tjenestegruppe i JAMA­ står menn i USA over 11 prosent livstid for å få diagnosen prostatakreft og en livstidsrisiko for prostatakreftrelatert død på 2­5 prosent.

Tidligere studier antydet at en effektiv måte å fange opp denne typen kreft tidlig er screening.

Dette innebærer testing av prostata-spesifikt antigen (PSA)­ som er en blodprøve som kan bidra til å etablere en diagnose.

Imidlertid er PSA-testing ikke alltid nøyaktig og kan føre til forskrivning av unødvendige-og invasive-biopsier­ som kan skade en persons livskvalitet.

Er det nødvendig med regelmessig screening for prostatakreft? image 0

Falske positive PSA-resultater kan også føre til overdiagnose og overbehandling­ noe som kan påvirke en person både mentalt og fysisk­ og dermed påvirke hans generelle helse.

Så en kommisjon av internasjonale eksperter-både klinikere og metodologer-og menn med høy risiko for prostatakreft­ har gjennomgått og analysert resultatene fra eksisterende studier som veier opp fordelene og risikoen som er involvert i rutinemessig screening av prostatakreft.

Resultatene fra denne komplekse analysen er nå rapportert i The BMJ.

Mer skade enn godt?

Panelet analyserte data samlet inn fra 721 718 menn påmeldt i forskjellige studier­ og det vurderte bevisene som kom frem fra disse studiene.

Etter en detaljert analyse konkluderte medlemmene i panelet med at rutinemessig screening for prostatakreft ikke bør anbefales for de fleste menn­ da det kan ende med å gjøre dem mer skade enn godt.

«Basert på bevis av moderat og lav kvalitet­ ser PSA-screening ut til å øke påvisningen av prostatakreft i et hvilket som helst stadium­ øke påvisningen av prostatakreft i trinn 1 og 2­ og reduserer påvisningen av prostatakreft i trinn 3 og 4 litt­» skriv forfatterens forfattere.

Er det nødvendig med regelmessig screening for prostatakreft? image 2

«I mellomtiden­» legger de til­ «PSA-screening er assosiert med betydelige biopsirelaterte og kreftbehandlingsrelaterte komplikasjoner.»

«Vi estimerte at for hver 1.000 menn som ble screenet­ vil omtrent en­ tre og 25 flere menn bli innlagt på sykehus for sepsis­ kreve pads for urininkontinens og rapportere henholdsvis erektil dysfunksjon.»

På samme tid bemerker imidlertid ekspertene som er involvert i gjennomgangen at menn som kvalifiserer for å være i høy risiko for prostatakreft­ fremdeles vil ønske å vurdere regelmessig testing etter å ha diskutert alle mulige risikoer og fordeler med legene sine.

Menn som har høy risiko for prostatakreft­ i henhold til retningslinjer fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC)­ er vanligvis de som har en familiehistorie med prostatakreft­ så vel som de med afrikansk avstamming.

BMJ-panelet sier også at praktiserende leger ikke bør føle at de må foreslå screening av prostatakreft til alle sine mannlige pasienter­ men de bør ha som mål å informere de som ønsker å gjennomføre PSA-testing­ og hjelpe dem i deres beslutningsprosess.

I en redaksjon skrevet av prof. Martin Roland og team fra University of Cambridge i Storbritannia­ støtter andre spesialister konklusjonene som panelet oppnår.

Redaksjonens forfattere antyder at klinikere­ når de snakker med pasienter som vurderer en PSA-test­ bør utforske årsakene til å be om en test­ og inkludere evidensbaserte diskusjoner om mulige skader og fordeler ved PSA-testing­ informert av pasientens etnisitet. og familiehistorie. «

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top