Er det på tide å avfeie mytene og frykten for psoriasis?

Psoriasis er en langvarig­ ikke-smittsom hudtilstand som kan forårsake mye ubehag. På grunn av det ubehagelige utseendet er psoriasis ofte ledsaget av stigma. En ny studie avdekker at myter rundt hudtilstanden fortsatt vedvarer i denne epoken med lett tilgjengelig informasjon.

Dessverre vedvarer for mange misoppfatninger om psoriasis­ viser en ny studie.

Kjennetegnet av rødlige­ skjellete lesjoner som kan forårsake kløe­ brennende fornemmelser eller begge deler­ påvirker psoriasis menneskers livskvalitet i stor grad.

Utover å måtte håndtere det fysiske ubehaget forårsaket av denne sykdommen­ må personer med psoriasis også møte sosialt stigma basert på de misforståelsene som deres jevnaldrende kan ha om sykdommen.

Selv om psoriasis ikke er smittsom­ er det fortsatt mange som tror at å komme i kontakt med en person med denne tilstanden kan ha skadelige effekter.

Denne og mange andre myter og ujordet frykt vedvarer frem til i dag i USA-så antyder en ny studie publisert i Journal of the American Academy of Dermatology.

Er det på tide å avfeie mytene og frykten for psoriasis? photo 0

Psoriasis er omgitt av stigma

Forskere ved University of Pennsylvania School of Medicine i Philadelphia bestemte seg nylig for å finne ut hvor mange mennesker-både fra publikum for øvrig og blant medisinsk fagpersoner-som fortsatt tror myter rundt psoriasis og derfor unngå kontakt med de som har denne hudtilstanden.

«Selv om det er allment anerkjent at utseendet til psoriasis kan ha negativ innvirkning på pasienters» sosiale­ profesjonelle og intime forhold­ «forklarer forfatter for seniorstudien Dr. Joel M. Gelfand­» vi ønsket å tallfeste oppfatningene som pasienter med psoriasis har på en daglig for å forstå hvor gjennomgripende de er. «

For å gjøre dette sendte forskerne dedikerte undersøkelser til to forskjellige årskull deltakere: 198 personer rekrutterte tilfeldig gjennom en online datainnsamlingstjeneste­ og 187 medisinstudenter vervet via e-post.

Ved siden av undersøkelsen sendte forskerne også alle deltakerne bilder som viser personer med psoriasis­ samt nærbilder av psoriasislesjoner.

Mens medisinstudentene som svarte ikke så ut til å tro på vanlige stereotyper om personer med psoriasis­ var svarene som forskerne fikk fra allmennheten mye mindre oppmuntrende.

Rundt 54 prosent av disse spurte sa at de ikke ville vurdere å møte en person med psoriasis­ og 39­4 prosent sa at de ikke ville så mye som å håndhilse på noen med tilstanden.

Er det på tide å avfeie mytene og frykten for psoriasis? photo 2

Dessuten svarte 32­3 prosent av menneskene i denne kohorten at de ikke vil at en person med psoriasis skulle komme inn i sine hjem.

Varige stereotyper så ut til å bidra til disse diskriminerende holdningene­ ettersom 26­8 prosent av de spurte mente at psoriasis ikke var en alvorlig tilstand­ og 27­3 prosent av deltakerne på nettjenesten mente at psoriasis var smittsom.

Omtrent 57 prosent av de spurte karakteriserte også personer med psoriasis som usikre­ mens 53 prosent sa at slike personer var syke og 45 prosent vurderte dem som lite attraktive.

Behov for «bedre utdanning»

Fortsatt bemerker forskerne at selv blant de spurte som gjaldt allmennheten­ mente de som allerede kjente noen med psoriasis­ eller hadde noen tidligere kunnskap om tilstanden­ færre stereotyper og hadde mindre sannsynlighet for å uttrykke stigmatiserende synspunkter.

Dette­ sier etterforskerne­ antyder at det er behov for å gi folk mer og bedre informasjon om denne hudtilstanden­ med sikte på å avvikle gjennomgripende myter og frykt.

«Det er mulig at bedre utdanning om sykdommen­ så vel som kontakt med individer med psoriasis­ kan bidra til å fjerne myter og stereotyper og redusere negative oppfatninger.»

Første studieforfatter Rebecca Pearl

«Fremtidige studier bør evaluere effekten av utdanningskampanjer på folks holdninger til personer med psoriasis­ samt arbeidet med å innlemme pasienter med psoriasis i generell medisinsk utdanning for leger og andre helsepersonell­» legger Dr. Gelfand til.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top