Er det å sove for mye dårlig for hjernen din?

Den største søvnstudien noen gang konkluderer med at det å sove for lite eller for mye har en negativ innvirkning på vår kognitive evne­ men ikke på korttidshukommelsen.

Hvordan påvirker søvnvarigheten vår evne til å tenke?

Etter hvert som mange år med forskning øker­ forbedrer vi vår søvnforståelse jevnlig.

Til tross for at til tross for at vi utgjør rundt en tredjedel av hele livene våre­ er søvn fortsatt mange mysterier.

Påkjenningene i det moderne liv betyr ofte at vi sover mindre enn vi kanskje vil.

Økt skjermtid­ koffein og stress er blant de mange grunnene til at folk ikke får den søvnen de trenger.

Når søvnkvaliteten vår forverres­ er det viktigere enn noen gang å forstå påvirkningen på helse og ytelse.

For å øke kunnskapen om søvn­ har forskere fra Western University’s Brain and Mind Institute i Canada satt opp den største søvnstudien til dags dato.

Den største søvnstudien noensinne

Den søvnstudien som ble lansert i juni 2017­ samlet inn data fra mer enn 40 000 deltakere i løpet av de første dagene.

Er det å sove for mye dårlig for hjernen din? photo 0

Som Adrian Owen­ en kognitiv nevrovitenskapelig forsker ved Western­ forklarer: «Vi ønsket virkelig å fange sovevanene til mennesker over hele kloden. Det er klart det har vært mange mindre søvnstudier av mennesker i laboratorier­ men vi ønsket å finne ut hva søvn er som i den virkelige verden. «

Antall og mangfoldighet av deltakere tillot dem å sammenligne effekten av søvnmangel på mennesker i forskjellige aldre­ yrker og livsstil. De foreløpige funnene deres­ basert på en analyse av 10.000 mennesker­ ble nylig publisert i tidsskriftet SLEEP.

For å få en grundig forståelse av personene som er involvert i denne studien­ samlet teamet detaljerte data fra deltakerne.

Mens Owen fortsetter med å forklare: «Vi hadde et ganske omfattende spørreskjema­ og de fortalte oss ting som hvilke medisiner de var på­ hvor gamle de var­ hvor de var i verden­ og hva slags utdanning de fikk fordi disse er alle faktorer som kan ha bidratt til noen av resultatene. «

Dette ga forskerne muligheten til å teste en rekke teorier og få en forståelse av hvordan søvnmengde kan påvirke mennesker. Frivillige gjennomgikk et batteri på 12 veletablerte kognitive tester slik at søvnmengden kunne korreleres med mental evne.

Omtrent halvparten av deltakerne sov i 6­3 timer eller under per natt­ noe som er rundt en time mindre enn studiens anbefalte nivå.

Hvor er underskuddene?

Det overrasket forskerne at det å få 7-8 timers søvn hver natt var assosiert med den høyeste kognitive funksjonen. Både kortere og lengre søvnvarighet forårsaket en dukkert i ytelsen.

Interessant nok var denne effekten konstant­ uansett alder. Når det er sagt­ var det større sannsynlighet for at eldre voksne hadde en kortere søvnvarighet­ noe som betyr at de som helhet ble påvirket mer av søvnmangel enn andre aldersgrupper.

Både mer og mindre søvn påvirket en rekke kognitive funksjoner­ som å identifisere komplekse mønstre og manipulere informasjon for å løse problemer. Det var verbal evne som ble mest påvirket.

Er det å sove for mye dårlig for hjernen din? photo 2

Et av de mest overraskende funnene fra de kognitive testene var at folk som sov i 4 timer eller under hver natt presterte som om de var nesten 8 år eldre.

«Vi fant ut at den optimale søvnmengden for å holde hjernen din på sitt beste er 7 til 8 timer hver natt­ og det tilsvarer det legene vil fortelle deg at du trenger å holde kroppen i topp toppform.»

Ledende studieforfatter Conor Wild

Han fortsetter­ «Vi fant også ut at folk som sov mer enn det beløpet­ var like svekket som de som sov for lite.» Selv om forskerne hadde forventet å se kognitive underskudd hos dem som sov kortere tid­ var det å se underskudd hos dem som sov lenger­ overraskende.

Da forskerne boret ned i de forskjellige typene kognitiv test­ så de at korttidsminnet var relativt uberørt av søvnvarighet; Dette er overraskende­ ettersom søvn er kjent for å være viktig for minnekonsolidering.

Tidligere søvnmangelstudier-hvor en hel natts søvn er savnet-har notert fall i hukommelsens ytelse. Studieforfatterne lurer på om dette kan vise at langvarige søvnvaner har en annen kognitiv effekt enn søvnmangel over kortere tid.

Imidlertid ser det ut til at bare 1 natt søvn kan snu noen av underskuddene forårsaket av å sove i under 7-8 timer. Forskerne fant at de som hadde sovet mer enn vanlig natten før de tok testene­ presterte bedre enn individer som hadde sovet sitt normale beløp.

«Virkelige implikasjoner»

Resultatene viser hvor stor forskjell søvn kan gjøre for hvordan hjernen vår presterer­ noe som er viktig ettersom flere og flere av oss får mindre og mindre søvn. Forfatterne gir en ganske sterk advarsel:

«Disse funnene har betydelige virkninger fra den virkelige verden­ fordi mange mennesker­ inkludert de i ansvarsposisjoner­ opererer med veldig lite søvn og kan lide av nedsatt resonnement­ problemløsing og kommunikasjonsevner til daglig.»

Forfatterne nevner noen begrensninger i studien; for eksempel er det iboende problemer med å stole på egenvurdert søvnvarighet. Men fordi studien ble utført på en så stor gruppe mennesker­ burde disse effektene vært minimert.

Denne studien er også i tverrsnitt­ noe som betyr at den tok et øyeblikksbilde av hver deltaker; denne designen betyr at det ikke er mulig å definitivt bevise årsak og virkning.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top