Er sukker nøkkelen til å behandle lungeproblemer?

Ny forskning utført i musemodeller antyder at tilgjengeligheten av glukose (et enkelt sukker) i lungemiljøet kan påvirke immunresponsen. Studiens forfattere tror at vi kan være i stand til å bruke denne informasjonen til å utvikle bedre terapier mot luftveissykdommer.

Kan sukkerinhalasjonsbehandling bli en levedyktig behandling for luftveisforhold?

Millioner av mennesker i USA og over hele verden lever med kroniske luftveisforhold.

I følge Office of Disease Prevention and Health Promotion har 25 millioner mennesker i USA for eksempel astma­ en kronisk luftveisforhold preget av kortpustethet.

Med så mange individer som må håndtere respirasjonshelsen nøye­ er forskere på jakt etter funn som kan føre til nye­ bedre behandlingsformer.

Nå har en studie utført på mus-ledet av forskere fra University of Manchester i Storbritannia-funnet en spennende kobling mellom tilstedeværelsen av glukose i lungemiljøet og oppførselen til makrofager­ som er spesialiserte immunceller som kan drive betennelse. .

Studiens funn-som fremgår av tidsskriftet Nature Immunology-antyder at blokkering av sukkerreseptorer på lungene på den ene siden kan bidra til å redusere betennelse i kroniske luftveisforhold­ og at den på den annen side øker glukosenivået i lungen miljø kan lette immunresponsen hos personer med visse luftveisinfeksjoner.

Denne forskningen mottok midler fra en rekke støttespillere­ inkludert forskningsorganer­ ideelle organisasjoner og farmasøytiske selskaper: Wellcome Trust i London­ Storbritannias medisinsk forskningsråd og Bioteknologi og biologiske vitenskapsforskningsråd­ National Institutes of Health (NIH) i USA­ Astma UK og AstraZeneca.

«Respirasjonssykdommer forårsaker forferdelig lidelse i både den utviklende og utviklede verden­» bemerker studiens hovedforsker­ professor Andrew MacDonald­ Ph.D.­ fra University of Manchester.

Er sukker nøkkelen til å behandle lungeproblemer? image 1

«Ideen om å endre glukosenivå i lungene en dag kan være en kritisk faktor i behandlingen av disse tilstandene er enormt spennende­» fortsetter han.

Et spennende funn

Arbeidende med musemodeller fokuserte forskerne på rollen som en spesiell type immunceller-makrofagene-spiller i luftveisproblemer og hva som kan påvirke deres respons.

Makrofager er hvite blodlegemer­ og deres viktigste rolle er å identifisere og ødelegge potensielt skadelige ytre kropper­ for eksempel bakterier­ samt cellulær detritus som kan bli skadelig hvis den overopphopes.

I den nåværende studien fant forskerne en interessant sammenheng mellom aktiviteten til makrofager i lungene og tilstedeværelsen av glukose­ som er et viktig cellulært næringsstoff.

Professor MacDonald og teamet behandlet musene med interleukin-4­ et protein som sender signaler til immunceller­ vanligvis aktiverer deres respons.

Til stor overraskelse fant forskerne at makrofagene som ikke var i stand til å ta opp glukose­ ikke responderte på interleukin-4 som de hadde forventet.

«Under betennelse av den typen som sees ved astma og parasittisk orminfeksjon­ ser det ut til at glukose og bruk av glukose styrer makrofagaktivering i lungene­» bemerker prof. MacDonald.

«Betennelse er alltid en delikat balansegang­» sa forskeren til Medical News Today. «For mye kan skade oss­ for lite lar oss være åpne for infeksjoner­ men cellens evne til å ta opp eller bruke glukose er et annet område som kan være nyttig for å finjustere den balansen­» forklarte han.

Spørsmålet om «makrofager hos mus og menn»

Imidlertid har teamet foreløpig bare observert assosiasjonen mellom glukoseopptak i makrofager og inflammatoriske responser hos gnagere. I fremtiden­ erkjenner forskerne­ vil de måtte bekrefte om det samme er tilfelle hos mennesker.

Er sukker nøkkelen til å behandle lungeproblemer? photo 0

«Siden dette er en grunnleggende studie på mus­ er kliniske applikasjoner veldig langt unna nå og vil kreve mye mer forskning ved bruk av menneskelige celler­» fortalte professor MacDonald.

Han advarte også om at forskere fremdeles har en ganske begrenset forståelse av hvordan makrofager fungerer i menneskers lunger­ og at dette er et gap som forskere vil måtte løse i fremtiden.

«En begrensning vi har for øyeblikket er i grunnleggende forståelse av kompleksiteten og mangfoldet av menneskelige luftveismakrofager­ og hvordan dette kan sammenlignes med det vi vet hos mus­» sa professor MacDonald.

«Makrofager hos mus og menn er veldig like celletyper­ men selvfølgelig kan det være viktige forskjeller i måten de tar opp eller bruker glukose på­ og dette vil være veldig viktig å undersøke og forstå så mye som mulig før du prøver å utvikle mennesker terapier fra denne oppdagelsen. «

Professor Andrew MacDonald­ Ph.D.

Ifølge forskerne antyder fortsatt de nåværende funnene at det kan være en måte å påvirke glukosenivået i lungene for å manipulere makrofagaktivitet som en del av behandlinger for forskjellige lungeproblemer.

Kunne sukkerinhalasjonsbehandling fungere?

«Våre data­» sa professor MacDonald til MNT­ «antyder at fremtidig utvikling av terapier rettet mot glukose kan være en måte å regulere betennelse i luftveiene.»

For eksempel forklarte han for oss: «I forhold der betennelse kan være skadelig­ for eksempel astma­ kan blokkering av immunceller til å ta opp glukose brukes til å prøve å redusere skadelig betennelse.»

«På den annen side­» fortsatte han med å si­ «i forhold der det er behov for økt immuncelleaktivering­ for eksempel å drepe et smittestoff­ som bakteriene som forårsaker tuberkulose­ kan administrering av glukose brukes til å øke gunstig betennelse i kort tid. «

Forskerne hevder at kortvarig inhalasjonsterapi i fremtiden kan bli en nyttig tilnærming i behandlingen av luftveisproblemer. Men først må vi forstå nøyaktig hvordan vi bruker denne nye kunnskapen.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top