Fødsel kan øke risikoen for brystkreft

Mange tror at fødsel kan beskytte kvinner mot brystkreft­ men nye funn tyder på at denne fordelen kan ta to tiår å få et utseende.

Fødsel kan i utgangspunktet øke risikoen for brystkreft.

Risikoen for å utvikle brystkreft er forskjellig mellom individer.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) antyder at flere faktorer kommer inn.

Disse er delt inn i risikofaktorer som folk ikke kan kontrollere og som mennesker kan endre.

For eksempel kan ikke folk endre deres alder­ genetiske mutasjoner og familiehistorie­ mens de kan kontrollere vekten­ alkoholen og treningsnivået.

En faktor som noen forskere mener kan redusere en kvinnes risiko for brystkreft er fødsel.

I følge en ny studie kan imidlertid teorien om at fødsel kan beskytte en kvinne mot brystkreft­ trenge ytterligere avklaring. Studiens funn tyder på at denne beskyttelsen ikke umiddelbart forekommer. I stedet kan det ta betydelig lang tid å dukke opp.

Fødsel kan øke risikoen for brystkreft image 1

Forskere fant også at fødsel bare kommer kvinner over en viss alder til gode når det gjelder risikonivået for brystkreft. Faktisk fant de ut at yngre kvinner som nylig hadde født­ hadde forhøyet risikonivå.

Effekten av fødsel

Den storskala analysen undersøkte data fra 15 studier fra hele verden. Forskere så på over 800 000 kvinner med et spesifikt fokus på faktorer som andre studier om emnet hadde oversett.

Dette inkluderte ting som kan påvirke brystkreftrisikoen­ for eksempel familiehistorie om sykdommen og amming.

Studien ble publisert i Annals of Internal Medicine­ og fant at risiko for brystkreft var økt hos kvinner som hadde født og var 55 år eller yngre.

Denne risikoen traff det høyeste punktet cirka 5 år etter at kvinner hadde født. På dette tidspunktet hadde mødre i dette aldersområdet 80 prosent større sjanse for å utvikle brystkreft sammenlignet med kvinnene som ikke hadde gått gjennom fødsel.

Forfatterne bemerker at denne risikoen var mer fremtredende for kvinner som passet inn i en av tre kategorier: de som hadde en familiehistorie med brystkreft­ personer som var eldre ved første fødsel­ eller de som hadde fått flere barn generelt. Amming syntes ikke å ha noen innvirkning.

Forsinket beskyttelse

Studiens viktigste funn var imidlertid at risikoen for økt brystkreft forsvant 23 år etter fødsel. Etter mer enn to tiår begynte kvinner å oppleve en form for beskyttelse mot sykdommen.

«Det de fleste vet­» sier Hazel B. Nichols­ doktorgrad.-basert på University of North Carolina i Chapel Hill-«er at kvinner som har barn har en tendens til å ha lavere brystkreftfare enn kvinner som ikke har fått barn­ men det kommer egentlig av hvordan brystkreft ser ut for kvinner i 60-årene og bortenfor.»

Fødsel kan øke risikoen for brystkreft image 2

«Vi fant ut at det kan ta mer enn 20 år før fødsel blir beskyttende for brystkreft­ og at før det­ var risikoen for brystkreft høyere hos kvinner som nylig hadde fått barn.»

Hazel B. Nichols­ Ph.D.

Ikke alle yngre kvinner hadde samme risikonivå. For eksempel hadde kvinner som fikk sitt første barn etter fylte 35 år høyere risiko­ mens de som opplevde fødsel før fylte 25 år ikke så økt risiko.

Imidlertid var den generelle sjansen for å få brystkreft fremdeles relativt lav for enhver kvinne som hadde født.

Det var bare 41 flere tilfeller av brystkreft hos hver 100.000 kvinner i alderen 41-45 år som hadde fått et barn de siste 3-7 årene. Dette ble sammenlignet med kvinner i samme aldersgruppe som ikke fikk barn. Dette tallet økte til 247 flere tilfeller da kvinnene fylte 50 år.

Det unike ved kreft

Brystkreft er mindre vanlig blant unge kvinner­ noe som gjør noen av disse resultatene mindre overraskende enn andre. Funnene kan imidlertid bidra til å utdanne medisinsk personell og publikum-spesielt de som kan tro at fødsel umiddelbart beskytter dem mot brystkreft.

Forskere kan også bruke disse funnene for å utvikle en mer nyttig modell for risiko for brystkreft. Dette kan igjen føre til mer effektive screenings- og forebyggingsmetoder.

Imidlertid bruker de resultatene. Forskere understreker viktigheten av å huske at det ikke er noen form for brystkreft.

Studien fant for eksempel at graviditet bare var en beskyttelse mot østrogenreseptor-positiv brystkreft. Denne fordelen ble ikke sett hos østrogenreseptor-negativ brystkreft.

«Dette er et bevis på det faktum at akkurat som risikofaktorer for brystkreft for unge kvinner kan skille seg fra risikofaktorer hos eldre kvinner­ er det forskjellige typer brystkreft­» forklarer Nichols­ «og risikofaktorene for å utvikle en type kontra en annen kan forskjellig.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top