Fibromyalgi: Mange kan få feil diagnose

Fibromyalgi er en kronisk tilstand som rammer millioner av mennesker i USA. Forfatterne av en ny studie advarer imidlertid nå om at et betydelig antall mennesker som har fått en diagnose­ i virkeligheten ikke har denne tilstanden.

En ny studie indikerer at det kan være mange uriktige og savnede diagnoser av fibromyalgi.

Personer med fibromyalgi opplever smerter over hele kroppen­ så vel som tretthet­ hodepine og økt følsomhet for smertefulle stimuli.

Andre symptomer kan være depresjon og angst­ dårlig søvn og problemer med hukommelse eller tenking.

I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rammer fibromyalgi cirka 4 millioner voksne i USA­ noe som tilsvarer omtrent 2 prosent av den voksne befolkningen.

For å diagnostisere denne tilstanden vil en lege sannsynligvis spørre om en persons sykehistorie. De kan også utføre en fysisk undersøkelse og be om røntgenstråler og blodprøver.

Fibromyalgi: Mange kan få feil diagnose photo 1

Selv om fibromyalgi er utbredt­ har ny forskning funnet ut at leger har feildiagnostisert mange mennesker som har denne tilstanden. Dr. Frederick Wolfe fra National Data Bank for Rheumatic Disease in Wichita­ KS­ ledet studien.

Funnene­ som dukket opp i dag i tidsskriftet Arthritis Care & Research­ indikerer at bruk av kriterier for lærebok for å diagnostisere noen kan føre til en annen prognose enn å bruke en klinisk vurdering av personene.

Mange feil eller savnet diagnoser

I denne studien jobbet forskerne med 497 personer som gikk på en revmatologiklinikk. Alle disse personene fylte ut både et helsevurderingsspørreskjema og et spørreskjema som American College of Rheumatology bruker for å vurdere en person for fibromyalgi-symptomer.

Deltakerne fikk også konsultasjoner og diagnoser fra revmatologiklinikere.

Når de vurderte resultatene fra disse evalueringene­ fant forskerne at bare 121 (eller 24­3 prosent) av de første 497 deltakerne fikk en fibromyalgidiagnose fra en revmatologkliniker.

Da de kom til å sammenligne klinikernes evalueringer med spørreskjemabaserte evalueringsresultater­ fant forskerne at de falt sammen i 79­2 prosent av tilfellene.

Fibromyalgi: Mange kan få feil diagnose photo 2

Forskerne bemerker imidlertid at enighet over sjansen mellom disse to vurderingene bare var rettferdig­ med leger som manglet 60 (eller 49­6 prosent) av tilfellene i fibromyalgi i henhold til kriterier og feildiagnostisering av 43 (eller 11­4 prosent) av individene som ikke stemte overens kriteriene for denne tilstanden.

«Vi har nylig studert det samme problemet hos 3000 pasienter med primæromsorg og funnet omtrent de samme resultatene­» bemerker Dr. Wolfe. «Derfor­» legger han til­ «våre konklusjoner er sikre.»

Legens diagnose fremdeles «gullstandard»

I redaksjonen som inneholdt sammen med studieoppgaven­ skriver Dr. Don Goldenberg fra Oregon Health & Science University i Portland at den nåværende studiens funn antyder at publiserte kriterier er mer nøyaktige når det gjelder diagnostisering av fibromyalgi.

Imidlertid understreker han at publiserte kriterier­ uansett hvor velutviklet de ikke kan erstatte mening fra en lege som evaluerer et individ og vurderer en rekke helsevariabler.

«Den diagnostiske gullstandarden for fibromyalgi vil fortsatt være revmatologens ekspertuttalelse­ ikke klassifiseringskriterier­ uansett hvor godt raffinert og intensjonert.»

Dr. Don Goldenberg

«Dette er den eneste måten å fange opp variasjonen og alvorlighetsgraden av sammenhengende symptomer når de spiller ut over tid­» skriver Dr. Goldenberg.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top