Folk på morgenen kan ha lavere risiko for brystkreft

Kan det være en morgen- eller kveldsmann være en risikofaktor for brystkreft? En stor studie antyder at kvinner som er morgenmennesker kan ha lavere risiko.

Ny forskning antyder at kvinner som synes det er lettere å våkne opp tidlig om morgenen­ kan ha en lavere risiko for å utvikle brystkreft.

Forskerne beskriver metodene og funnene i en fersk BMJ-artikkel.

For sin analyse brukte de data om 180 216 kvinner fra UK Biobank og 228 951 kvinner fra Breast Cancer Association Consortium.

De rapporterer at de fant «konsistente bevis» for at morgenpreferanse hadde en «beskyttende effekt» på risiko for brystkreft.

De fant også «antydende bevis» for at det å sove mer enn 7-8 timer per natt kan ha en «negativ effekt» på brystkreftrisikoen.

Forskerne understreker at effektene de fant er små­ sammenlignet med effekten av andre risikofaktorer for brystkreft­ som BMI­ alkoholforbruk og røyking.

Brystkreft starter i brystvev. Det oppstår når unormale celler vokser ut av kontroll­ invaderer vev i nærheten og sprer seg til andre deler av kroppen. Selv om det mest rammer kvinner­ kan menn også få brystkreft.

I 2016 bodde det rundt 3­5 millioner kvinner med brystkreft i USA­ ifølge National Cancer Institute (NCI)­ som er en av National Institutes of Health (NIH).

NCI anslår også at rundt 13% av kvinnene i USA vil få en diagnose av brystkreft på et tidspunkt i livet.

Folk på morgenen kan ha lavere risiko for brystkreft image 1

Fokuser på egenskaper snarere enn modifiserbare faktorer

Forskerne ønsket å gjennomføre studien fordi mye publisert forskning på risiko for brystkreft og søvn har hatt en tendens til å fokusere på «nattskiftarbeid og eksponering for lys om natten.»

Langt færre studier har fokusert på egenskaper eller personlige egenskaper som enkeltpersoner har mye vanskeligere for å endre­ hvis de i det hele tatt kan endre dem. En preferanse for morgen eller kveld er et eksempel på en slik egenskap­ som forfatterne beskriver som en «kronotype.»

De bemerker at en rekke «store genom-brede assosiasjonsstudier» har generert robuste genetiske profiler for kronotype (dvs. morgen eller kveld preferanse)­ søvnvarighet og symptomer på søvnløshet.

I den nye studien gjennomførte forskerne to typer analyser. I den første typen kjørte de en multivariabel regresjonsanalyse på UK Biobank-data for å finne koblinger mellom brystkreft og hva hver deltaker rapporterte som sine morgen- eller kveldsinnstillinger­ søvnvarighet og søvnløshet.

I den andre typen analyse brukte de deltakernes genetiske profiler av kronotyp­ søvnvarighet og søvnløshet for å se etter koblinger mellom disse og brystkreft.

Denne andre typen analyse kalles Mendelian randomization (MR)­ og de kjørte dette på UK Biobank data og også to prøver av Breast Cancer Association Consortium (BCAC) data.

Teamet samlet de genetiske profilene fra «341 enkle nukleotidpolymorfismer (SNP) assosiert med kronotype­ 91 SNP-er assosiert med søvnvarighet og 57 SNP-er assosiert med søvnløshet symptomer.»

Morgeninnstillinger knyttet til lavere risiko

Den multivariable regresjonsanalysen av UK Biobank-data viste at kvinner med morgenpreferanse hadde mindre enn 1% lavere risiko for brystkreft­ sammenlignet med kvinner med en kveldsprioritering.

En faktor som har mindre enn 1% effekt på kvinners risiko for brystkreft betyr at den rammer færre enn 10 kvinner av 1 000.

Denne første analysen fant «lite bevis for en sammenheng mellom søvnvarighet og søvnløshet symptomer.»

Folk på morgenen kan ha lavere risiko for brystkreft image 2

MR-analysen av UK Biobank-dataene støttet disse funnene­ det samme gjorde MR-analysen på to prøver av BCAC-data­ med ett unntak. Dette viste en liten «negativ virkning av økt søvnvarighet på brystkreftrisikoen.»

Teamet valgte å bruke MR-analyse fordi dataene deres kom fra observasjonsstudier­ som er studier som sporer mennesker over tid. Slike studier kan bare finne koblinger mellom variabler­ de er ikke i stand til å bevise at en variabel faktisk forårsaker en annen.

Ved å bruke MR-analyse og andre metoder­ og utelukke kjente risikofaktorer­ forsøkte forskerne å gjøre resultatene mer pålitelige og mindre forstyrret av faktorer som de ikke kunne måle.

Med andre ord tok de observasjonsdata så langt de kunne for å støtte at det eksisterer en årsak-og-virkning-kobling­ selv om den typen data ikke inneholder bevis.

«Sterkt bevis på kausal effekt»

Gitt at MR-analysen bekreftet det første settet med resultater­ konkluderer forfatterne med at «funnene gir sterke bevis for en årsaksmessig effekt av kronotypen på risiko for brystkreft.»

Kommentar i et knyttet redaksjon­ Eva Schernhammer­ professor i avdeling for epidemiologi ved Universitetet i Wien­ skriver at studien identifiserer «et behov for fremtidig forskning som undersøker hvordan belastningen på vår biologiske klokke kan reduseres.»

I tillegg antyder hun at denne typen studier «også kan bidra til å samkjøre arbeidstiden med kronotypen-for å matche eksternt pålagt tidspunkt med individuelle daglige preferanser­ spesielt i den arbeidende befolkningen.»

Dr. Luca Magnani­ seniorforsker i kirurgi og kreft ved Imperial College London i Storbritannia­ kommenterer også funnene.

Han beskriver studien som en «interessant» en der «forskerne har identifisert en kobling mellom en genetisk variant (genetiske varianter assosiert med tre spesielle søvnegenskaper) og risiko for brystkreft-noe som er betydelig­ men en veldig liten effektstørrelse.»

Han påpeker også at resultatene på ingen måte tyder på at «å endre søvnvaner til slutt kan føre til en reduksjon i risikoen for brystkreft (det er ingen tilknytning til søvnvaner eller søvnløshet).»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top