For mye jern kan øke risikoen for visse slag

Risikoen for å få hjerneslag 隆 陋 særlig den typen som skyldes en blodpropp eller annen hindring som reiser fra hjertet 陋 陋 ser ut til å være større hos personer som har høyere nivåer av jern­ ifølge fersk forskning.

Ny forskning finner en kobling mellom økte nivåer av jern og risikoen for å få visse slag.

Forskere fra Imperial College London i Storbritannia undersøkte hjerneslagrisiko hos mennesker som de hadde informasjon om nivåene av jern og om de hadde genetiske forskjeller som endret deres jernstatus.

Dette ga bevis som tyder på at de med «genetisk bestemte høyere» jernnivåer hadde større risiko for å få hjerneslag­ bemerker de i en rapport om studien som nå er beskrevet i tidsskriftet Stroke.

I tillegg virker det som «at denne effekten er drevet av en økt risiko for hjerte-hjerneslag’­ en type slag der blod i et kar som forsyner hjernen blokkeres på grunn av en hindring som har reist fra hjertet.

Studieforfatterne advarer imidlertid om at folk ikke bør bruke disse funnene som en grunn til å prøve å endre jernnivået­ og de krever ytterligere forskning for å bekrefte resultatene og også finne ut hvorfor jern kan ha denne effekten.

«Dette er et tidlig funn­» bemerker lederforfatter Dr. Dipender Gill fra School of Public Health ved Imperial College London­ «og vi vil absolutt ikke anbefale at pasienter med risiko for hjerneslag reduserer jerninntaket­ da det har mange avgjørende roller i kroppen. «

Kardioembolisk hjerneslag og jernstatus

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har rundt 15 millioner mennesker hjerneslag hvert år. Av disse dør 5 millioner som et resultat­ og ytterligere 5 millioner vil være deaktivert resten av livet.

For mye jern kan øke risikoen for visse slag image 1

I USA har mer enn 795 000 mennesker hjerneslag hvert år og om lag 140 000 dør­ og står for 1 av 20 dødsfall.

Flertallet av slag er av iskemisk type­ som oppstår når en blokkering i et blodkar har stoppet oksygen- og næringsrikt blod som når den berørte delen av hjernen.

Kardioembolisk hjerneslag utgjør en betydelig andel iskemiske slag og er ofte knyttet til en hjertetilstand kalt atrieflimmer­ der hjertet slår uregelmessig og ofte raskere enn normalt.

Jern har mange bruksområder i kroppen­ det viktigste er å frakte oksygen i røde blodlegemer. Forfatterne forklarer at studier har undersøkt sammenhenger mellom jernnivå og hjerneslagrisiko­ men resultatene har vært «motstridende.»

Noen studier har for eksempel bundet en økt risiko for hjerneslag til lave nivåer av jern­ mens andre har bundet det til høye nivåer av jern. I tillegg har det også vært studier som ikke har funnet noen kobling i det hele tatt.

Genetisk drevet jernstatus

Dr. Gill forklarer at de bestemte seg for å undersøke nærmere fordi det også har vært studier som har «antydet at jern i noen tilfeller faktisk kan utløse blod til å danne en blodpropp.»

Den første delen av teamets undersøkelse innebar å identifisere genetiske forskjeller som påvirker hvor mye jern mennesker har­ som er kjent som deres «jernstatus.»

De søkte offentlige datakilder som inneholdt genetisk informasjon om mer enn 48 000 mennesker.

For mye jern kan øke risikoen for visse slag image 2

Ved å bruke en teknikk kalt Mendelian randomisering­ identifiserte forskerne tre «enkeltbokstavsendringer’­ eller enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP)­ i deres DNA som kan heve eller redusere individets jernstatus.

De brukte deretter de tre SNP-ene for å screene et annet genetisk datasett som dekket 60 000 mennesker som hadde opplevd slag.

De fant ut at personer med SNP-er som kan øke jernstatus­ var de som mest sannsynlig hadde hjerte-hjerneslag.

«Passer til videre studier»

Teamet har også brukt Mendelian randomisering for å utforske andre faktorer som kan ha innvirkning på hjerneslagrisiko.

Dette avslørte at personer som har flere blodplater­ eller celler som fremmer koagulering og stopper blødning­ kan ha høyere risiko for iskemisk hjerneslag.

En annen undersøkelse førte til oppdagelsen at individer med lav faktor Factor XI­ som er en forbindelse som også hjelper blodkoagulering­ kan ha redusert risiko for hjerte-hjerneslag.

«Alle disse funnene belyser potensielle behandlinger eller livsstilsinngrep som kan bidra til å redusere hjerneslagrisiko­ og at de kan tilby muligheter for videre studier.»

Dr. Dipender Gill

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top