Forskere fastslår faktorer knyttet til å holde seg sunne lenger

En stor­ multikohort-studie har hatt som mål å finne ut hvilke livsstilsfaktorer og faktorkombinasjoner som er assosiert med de fleste årene fri for kronisk sykdom. Funnene viser at kroppsvekt og noen få andre viktige faktorer er nært knyttet til å holde seg sunnere lenger.

Nyere forskning tok sikte på å se etter de viktigste livsstilsfaktorene forbundet med å holde seg sunne lenger.

Et av hovedspørsmålene som har opptatt forskere og helsepersonell i mange år er: Hvordan kan folk holde seg så sunne som mulig langt inn i alderdommen?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet­ ettersom mange faktorer-noen av dem ikke kan modifiseres-bidrar til en persons helsetilstand.

Imidlertid kan det være noen grove retningslinjer som enkeltpersoner kan ta hensyn til i deres søken etter velvære.

Det er noen livsstilsfaktorer som er forbundet med og kan påvirke en persons helsetilstand. Disse inkluderer kosthold­ kroppsvekt­ søvnhygiene­ nivå av fysisk aktivitet og bruk av stoffer som alkohol og tobakk.

Forskere fastslår faktorer knyttet til å holde seg sunne lenger image 1

En ny multikohort-studie-funnene som vises i JAMA Internal Medicine-har analysert en stor mengde data for å vurdere hvilke livsstilsprofiler og modifiserbare faktorer som er assosiert med de fleste årene levd fri for kroniske sykdommer. Oppgavens første forfatter er Solja Nyberg­ doktorgrad­ fra Universitetet i Helsingfors i Finland.

Vekt fremstår som en viktig livsstilsfaktor

Forskerne baserte sin forskning på data samlet inn via 12 forskjellige europeiske studier.

Opprinnelig inkluderte undersøkelsen totalt 139.380 deltakere. Etter å ha ekskludert noen personer som de ikke hadde alle relevante data for­ endte forskerne imidlertid opp informasjon samlet inn fra 116 043 deltakere (61­1% kvinner) med en gjennomsnittsalder på 43­7 år.

I analysen siktet de ut for å finne ut hvilke av disse deltakerne som hadde flest sykdomsfrie år mellom 40 og 75 år.

Gjennomsnittlig oppfølgingsperiode for deltakerne var 12­5 år­ og de kroniske forholdene som etterforskerne holdt øye med for inkludert kreft­ koronar hjertesykdom­ hjerneslag­ diabetes­ astma og kronisk obstruktiv lungesykdom.

Teamet identifiserte fire livsstilsprofiler med forskjellige kombinasjoner av faktorer assosiert med å holde seg sunnere lenger-men nøyaktig hvordan faktorene ble kombinert ser ikke ut til å ha noen innvirkning på den positive assosiasjonen.

Forskere fastslår faktorer knyttet til å holde seg sunne lenger image 2

De bemerker imidlertid at den første livsstilsfaktoren som skilte seg ut som assosiert med god helse var å ha en kroppsmasseindeks (BMI) under 25 år. Dette er en score som National Institute of Health (NIH) anser å indikere en «normal «vekt.

I tillegg til å ha en BMI på under 25 år­ hadde personer som forble sykdomsfri lenger også minst to av følgende tre livsstilsfaktorer i profilene:

aldri å røyke med fysisk aktiv drikking av alkohol bare moderat

Fortsatt kan noen andre faktorer også ha hatt å si. I sin studieoppgave rapporterer etterforskerne at «personer med en mer fordelaktig sunn livsstilsscore var yngre og mer sannsynlig å ha høyere sosioøkonomisk status.»

Selv om forskerne understreker at funnene deres er basert på veldig store datasett­ noe som gir dem troverdighet­ bemerker de også at studien deres hadde noen begrensninger.

Disse inkluderer muligheten for at forvirrende faktorer kan ha skjeve resultatene­ spesielt gitt «variasjonen i spørreskjemaer mellom deltakende kohortstudier.»

Likevel konkluderer de med at de nylige funnene kan være nyttige for å gi mennesker mulighet til å gjøre livsstilsvalg mer gunstig for god helse. Forfatterne skriver:

«Resultatene fra denne studien antyder … at forskjellige sunne livsstilsprofiler­ spesielt de inkludert en BMI mindre enn 25­ er assosiert med et langvarig helsespenn. Disse funnene kan være nyttige for å forebygge og styrke bevisbasen for tiltak for å støtte sunt valg i hverdagen. «

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top