Forskere finner hjerneområdet som hemmer frykt

En fersk studie­ publisert i tidsskriftet Nature Communications­ har identifisert et nytt hjerneområde som kontrollerer uttrykk og hemming av frykt. Studiefunnene har viktige implikasjoner for behandlingen av posttraumatisk stresslidelse.

En ny studie tar en nærmere titt på hjerneområdet som undertrykker frykten vår.

I følge nylige estimater har 3­6 prosent av den voksne befolkningen i USA opplevd posttraumatisk stresslidelse (PTSD) det siste året­ mens nesten 7 prosent har hatt tilstanden på et tidspunkt i livet.

Selv om nesten halvparten av alle amerikanske voksne opplever minst en traumatisk hendelse i løpet av livet­ utvikler ikke alle av dem PTSD-symptomer­ som inkluderer skremmende tilbakeblikk fra den traumatiske hendelsen­ søvnproblemer og problemer med å bekjempe frykt.

Aktuelle behandlinger for PTSD inkluderer medisiner og forskjellige former for terapi­ inkludert eksponeringsterapi og samtaleterapi. Imidlertid er de fleste PTSD-medikamenter rettet mot alle nevronene i hjernen uten kritikk­ mens atferdsterapi ikke helt forhindrer tilbakefall.

Ny forskning kan imidlertid bringe forskere nærmere å utvikle PTSD-terapier som er mer målrettet­ effektiv og langvarig.

Forskere finner hjerneområdet som hemmer frykt image 0

Stephen Maren­ University Distinguished Professor i psykolog- og hjernevitenskap ved Texas A&M University i College Station­ ledet et team av forskere som fant et nytt område i hjernens thalamus som kontrollerer vår respons på frykt.

Selv om studien var i gnagere­ hjelper funnene med å belyse den menneskelige hjernens respons på frykt­ så vel som potensielle nye kliniske strategier for behandling av PTSD.

Nucleus reuniens «kritisk» av fryktutryddelse

Professor Maren og kollegene hans brukte c-Fos uttrykksavbildning for å spore neuronaktiviteten til rotter som de utsatte for fryktinduserende scenarier. De begynte med å parre fem hørbare toner med milde elektriske støt som de leverte til gnagernes føtter. Dette utløste gnagernes frykt og skapte en pavlovsk respons hos dem.

Deretter brukte prof. Marens team ekvivalentet med eksponeringsterapi på gnagere og utsatte dem gradvis for de fem tonene i lengre perioder.

I denne fryktutryddelseskonteksten var nevronene i gnagere ”nucleus reuniens mer aktive og avfyrte mer i påvente av den smertefulle stimulansen­ noe som indikerer undertrykkelse av frykt.

Forskerne brukte også farmakogenetiske verktøy kalt designer reseptorer utelukkende aktivert av designer medisiner for å hemme projeksjon neuroner i gnagernes prefrontale cortex.

Forskere finner hjerneområdet som hemmer frykt image 2

Disse nevronene projiserte til nucleus reuniens­ og eksperimentene avslørte at hemming av dem gjorde at gnagerne ikke kunne undertrykke frykt.

Som forfatterne forklarer i sin artikkel­ visste forskere allerede at «thalamic nucleus reuniens … mottar tette projeksjoner fra den mediale prefrontale cortex … og kan tjene en sentral rolle i å regulere emosjonell læring og hukommelse.»

De nye resultatene viser imidlertid at nevronene i dette området «er kritiske for utryddelsen av pavlovske fryktminner hos rotter.»

Studiens ledende etterforsker kommenterer funnene og sier: «Det er interessant fordi vi vet at den prefrontale cortex spiller en følelse reguleringsrolle­ og det har derfor vært stor interesse for hvordan den oppnår det.»

«Så vår forskning­ som identifiserer denne spesielle projeksjonen fra den prefrontale cortex til nucleus reuniens i thalamus­ peker oss på deler av hjernen som er viktige for den hemmende funksjonen til frykt­ som kan være en mulighet til nye medisiner­ terapier og intervensjoner for psykiatriske lidelser. «

Professor Stephen Maren

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top