Hudkreft kan forutsi fremtidige kreftformer

I følge en ny studie har personer med flere forekomster av en vanlig type hudkreft økt risiko for å utvikle en rekke andre kreftformer.

Hudkreft kan bidra til å vurdere individets risiko for å utvikle andre kreftformer.

Hudkreft er den klart mest vanlige kreften; det finnes en rekke typer­ den vanligste er basalcellekarsinom. Det er millioner av diagnoser hvert år i USA.

Huden vår blir regelmessig bombardert av ultrafiolett lys­ noe som skader DNA og til slutt kan føre til kreft.

I cellene våre er det et utvalg proteiner som har til oppgave å reparere denne typen skader.

Å fange hudkreft på et tidlig tidspunkt er viktig­ og sammenlignet med andre kreftformer­ relativt enkelt.

Mange indre kreftformer gir imidlertid ikke særlig tydelige symptomer før de er i et avansert stadium. På grunn av dette er det avgjørende å finne måter å forutsi hvem som kan være mest utsatt.

Hudkreft kan forutsi fremtidige kreftformer photo 1

Ifølge en ny studie-som nå vises i tidsskriftet JCI Insight-kan basalcellekarsinom hjelpe leger å forutsi hvem som har økt risiko for å utvikle andre kreftformer.

Hudkreft som prediktor

Forskere fra Stanford University School of Medicine i California undersøkte nylig hvordan antallet basalcellekarsinomforekomster kan påvirke den enkeltes fremtidige kreftrisiko.

Dr. Kavita Sarin­ seniorforfatteren­ forklarer: «Huden er i utgangspunktet et vandrende mutageneseforsøk. Det er det beste organet for å oppdage genetiske problemer som kan føre til kreft.»

Dr. Sarin og hovedforfatterforfatteren Hyunje Cho fulgte 61 personer som hadde blitt behandlet ved Stanford Health Care for «uvanlig hyppige basalcellekarsinomer.» Deltakerne hadde i gjennomsnitt 11 tilfeller over 10 år.

Forskerne ønsket å se om disse menneskene hadde noen mutasjoner i proteinene som var ansvarlige for DNA-skader.

«Vi fant at omtrent 20 prosent av menneskene med hyppige basalcellekarsinomer har en mutasjon i et av genene som er ansvarlige for å reparere DNA-skader­ mot omtrent 3 prosent av befolkningen generelt. Det er sjokkerende høyt.»

Dr. Kavita Sarin

Hudkreft kan forutsi fremtidige kreftformer photo 2

Dr. Sarin fortsetter­ «Vi oppdaget at personer som utvikler seks eller flere basalcellekarsinomer i løpet av en tiårsperiode­ er omtrent tre ganger mer sannsynlig enn den generelle befolkningen for å utvikle andre­ ikke-relaterte kreftformer.»

De ekstra kreftformene inkluderte melanom og kreft i blod­ bryst­ prostata og tykktarm. «Vi» er håpefulle at dette funnet kan være en måte å identifisere mennesker med en økt risiko for en livstruende ondartethet før kreftformene utvikler seg­ «sier Dr. Sarin.

Bygger opp bevisene

For å sikre disse funnene anskaffet teamet et større utvalg: en database med forsikringskrav. Utvalget inkluderte over 13 000 mennesker som hadde opplevd seks eller flere basalcellekarsinomer.

Analysen speilet deres tidligere funn; individene hadde mer enn tre ganger så stor sannsynlighet for å utvikle andre kreftformer.

Med det økte antallet datapunkter­ identifiserte forskerne en oppadgående trend: jo flere basalcellekarsinomer som noen hadde­ jo mer økte risikoen for andre kreftformer.

Forskerne fortsetter studien og legger til datasettet etter hvert som tiden går. De er imidlertid opptatt av å sette ting i perspektiv. Dr. Sarin forklarer: «Omtrent 1 av 3 kaukasiere vil utvikle basalcellekarsinom på et tidspunkt i løpet av livet.»

«Det betyr ikke at du har en økt risiko for andre kreftformer­» sier hun. «Hvis du derimot har fått påvist flere basalcellekarsinomer i løpet av noen år­ kan det være lurt å snakke med legen din om du bør gjennomgå økt eller mer intensiv kreftscreening. «

Selv om denne forskningen bare berører en relativt liten del av pasienter­ kan den bidra til å fange utfordrende kreftformer før de har tid til å utvikle seg for langt.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top