Hva er det som gjør at prostatakreft blir aggressiv? Studie undersøker

Ved å finne en genetisk mekanisme for aggressivitet i prostatakreft­ har forskere banet vei for nye behandlinger for avanserte stadier av sykdommen.

Forskere finner mulig årsak til «aggressivitet» i prostatakreft.

De antyder at funnet kan bidra til å forutsi sykdoms aggressivitet­ forbedre personaliserte behandlinger og «åpne døren» til presisjonsmedisiner for avansert prostatakreft.

I en studieoppgave som nå er publisert i tidsskriftet Cell­ beskriver de hvordan de undersøkte en genomisk variant som er kjent for å være knyttet til aggressiv prostatakreft.

Ved hjelp av moderne verktøy bekreftet de koblingen i en stor gruppe mennesker med prostatakreft.

De identifiserte også hvordan varianten påvirker en genetisk krets som involverer tre gener som potensielt kan føre sykdommen til et «uhelbredelig stadium.»

Den genomiske varianten er en forskjell i en DNA-byggestein som ligger i kromosom 19q13 som er kjent som «single nucleotide polymorphism … rs11672691.»

Tidligere studier hadde allerede koblet denne spesielle varianten til aggressiv prostatakreft. Men de forklarte ikke hvordan lenken fungerte.

Hva er det som gjør at prostatakreft blir aggressiv? Studie undersøker image 1

Å sammenligne rekkefølgen millioner av DNA-byggeklosser forekommer i menneskets genom fra to andre individer­ vil knapt avsløre noen forskjeller. Men der de forekommer­ kan disse forskjellene-eller varianter-gi opphav til sykdom.

«Hvordan menneskelige genomiske varianter­» sier seniorstudieforfatter Gong-Hong Wei­ professor ved fakultet for biokjemi og molekylær medisin ved University of Oulu i Finland­ «forårsaker sykdom og dens progresjon er generelt et av de mest overbevisende puslespillene og spørsmål i medisin. «

Prostatakreft

Prostatakreft er kreft som starter i prostata­ en kjertel som sitter mellom blæren og penis og ved siden av endetarmen. Urinrøret­ kanalen som fører urin fra blæren­ renner gjennom midten av prostata.

På verdensbasis er prostatakreft den «nest vanligste» kreften som rammer menn. Registreringer for 2012 viser at det ble rapportert mer enn 1­1 millioner tilfeller det året.

Den siste tilgjengelige statistikken for USA viser at for hver 100 000 menn var det 99 nye tilfeller av prostatakreft og 19 dødsfall til sykdommen i 2015.

De fleste tilfeller av prostatakreft utvikler seg sakte­ og behandlingen for sykdommen i tidlig fase er vanligvis vellykket. Kreften rammer vanligvis menn etter fylte 65 år­ og hos noen eldre menn er tumorveksten så treg at helseproblemer ikke utvikler seg.

Men i andre tilfeller tar prostatakreft en mer aggressiv form. Svulstene vokser raskere og blir livskritiske når de invaderer vev i nærheten og produserer sekundære svulster i andre deler av kroppen.

Genomisk variant og aggressiv sykdom

Ved å bruke «genetiske­ genomiske­ molekylære og bioinformatiske» verktøy­ analyserte prof. Wei og hans kolleger data fra 2 738 tilfeller av prostatakreft. Analysen bekreftet koblingen mellom rs11672691-varianten og aggressiv sykdom.

Hva er det som gjør at prostatakreft blir aggressiv? Studie undersøker image 2

Ved videre undersøkelse fant de at en viss aggressiv prostatakreftversjon av rs11672691-kalt «guanine allelen»-var knyttet til høyere uttrykk for to spesielle gener.

De to genene-kalt PCAT19 og CEACAM21-har tidligere vært bundet til vekst av celler og progresjon av svulster i prostatakreft.

Teamet fant også ut at guanin-allelen til rs11672691 påvirker et tredje gen kalt HOXA2. Dette genet inneholder instruksjonene for å produsere et protein som kontrollerer avkodingen av PCAT19 og CEACAM21.

Ved å bruke CRISPR /Cas9 genredigeringsverktøy­ viste forskerne da at de kunne manipulere effekten av rs11672691 på PCAT19 og CEACAM21 genuttrykk og aggressiviteten til prostatakreftceller.

De konkluderer med at funnene deres avslører «en sannsynlig mekanisme for rs11672691» ved aggressiv prostatakreft og «dermed legger grunnlaget for å oversette dette funnet til klinikken.»

Professor Wei antyder at det nå er behov for ytterligere forskning for å undersøke «hvordan denne genregulerende kretsen står for patogenese og progresjon av prostatakreft.»

«Vi tror funnene kan brukes på nytt for å stratifisere prostatakreftpasienter for personlig behandling og pleie.»

Professor Gong-Hong Wei

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top