Hva skjer når du fjerner fluor fra vann fra springen?

Hvis du bor i USA­ er det høyst sannsynlig at tappevannet du bruker er beriket med fluor­ et stoff som hjelper til med å forhindre tannråte. På grunn av bekymring for at fluorert vann kan øke risikoen for andre sykdommer­ stoppet hovedstaden i Alaska denne praksisen. Hva skjedde?

Byen og byen Juneau­ AK­ sluttet å tilføre fluor til vannkilder fra samfunnet. Hva var resultatene av denne beslutningen?

De fleste regioner i USA og noen andre land over hele verden tilfører spesifikke mengder fluor til vannsforsyningen i samfunnet.

De gjør dette fordi fluor effektivt kan forhindre eller i noen tilfeller snu dannelsen av tannhulrom. Fluor fremmer remineralisering av tenner­ styrker emaljen deres og hjelper dem dermed å bekjempe bakteriene som forårsaker forfall.

Av samme grunn inneholder de fleste typer tannkrem og mange munnvannsprodukter noe fluor. Inntatt fluor har en tendens til å samle seg i beinene­ noe som har ført til at noen mennesker bekymrer seg for at det å drikke fluoridert vann kan øke risikoen for ulike helseproblemer. Disse inkluderer kreft­ spesielt osteosarkom­ som er en type kreft som starter i beinene.

Slike bekymringer førte til at byforsamlingen i Juneau dirigerte opphør av fluoridering av samfunnsvann i deres område­ med virkning fra 2007.

I en ny studie som tidsskriftet BMC Oral Health nylig publiserte­ har et forskerteam fra College of Health Sciences ved Walden University i Minneapolis­ MN­ og College of Health ved University of Alaska Anchorage undersøkt effekten av denne beslutningen på oral helse hos de unge innbyggerne i Juneau.

Hva skjer når du fjerner fluor fra vann fra springen? image 1

Økning i forespørsler om tannpleie

Forskerteamet­ som Jennifer Meyer fra University of Alaska Anchorage ledet­ så på tannlegeregistrene til alle barna og ungdommene i Juneau som fikk tilgang til tannhelsetjenester gjennom Medicaid i løpet av 2003 og 2012.

Meyer og kolleger anså 2003 som et «optimalt fluoriseringsår for vannet i samfunnet’­ og de analyserte tannhelsepåstandene til 853 barn og tenåringer i alderen opp til 18 år som mottok tannpleie det året.

Forskerne sammenlignet disse dataene med 1.052 barn og unge som fikk tannpleie i 2012­ 5 år etter at byforsamlingen i Juneau hadde stemt for opphør av fluorisering av vann i samfunnet.

Dataanalyse avdekket at­ som studieforfatterne skriver­ «det gjennomsnittlige antall kariesrelaterte prosedyrer for 0- til 18-års aldersgruppene var betydelig høyere» i behandlingsgruppen 2012­ da vannet i samfunnet ikke lenger inneholdt fluor­ enn i 2003-gruppen­ før beslutningen om å avslutte vannfluoridering.

Mer spesifikt­ «oddsen for at et barn eller en ungdom som gjennomgikk en tannkarsprosedyre i 2003 var 25­2 prosent mindre enn for et barn eller en ungdom i 2012­» forklarer forfatterne av studien.

Dette antyder at det tilsatte fluorid hadde en beskyttende effekt på oral helse­ som mangler nå som vannforsyningen i samfunnet ikke lenger går gjennom fluoriseringsprosessen.

Naturlig vannfluorid under optimale nivåer

Meyer og team fant også ut at kostnadene ved å tilby tannpleie til Juneau-innbyggere i alderen 0-18 år hadde økt betydelig i 2012 sammenlignet med 2003­ selv etter justering for å imøtekomme effektene av inflasjonen.

Hva skjer når du fjerner fluor fra vann fra springen? image 2

Et mer spennende funn av studien var imidlertid at barn yngre enn 7 år fikk flere intervensjoner for behandling av hulrom i 2012 enn barn som var i samme aldersgruppe i 2003.

Nok en gang fant forskerne en tilsvarende økning i kostnadene for tannpleie hos små barn i 2012.

Forfatterne skriver­ og konkluderte med å ha justert for inflasjonen­ en økning i kostnadene for behandling av karies på 73 prosent­ som kan tilskrives fluoridering av vann i samfunnet og estimert til omtrent $ 255­60.

«Resultatene av denne studien bekrefter fordelene ved optimal fluoridering av vannet i samfunnet støttet av tidligere forskning og kan bidra med ytterligere forskningsbasert bevis på de muntlige helsemessige konsekvensene og kostnadene som kan oppstå når fluoridering av vannet i samfunnet avsluttes.»

Siden fluor forekommer naturlig i vann­ inneholder vanlige kilder for Juneau fremdeles noe av dette mineralet­ selv etter at kunstig fluorisering er avsluttet.

Meyer og team bemerker imidlertid at fluor naturlig forekommer i mye mindre mengder enn de som eksperter anser som «optimale for forebygging av karies.» Faktisk er fluoridnivåene i Juneaus vannkilder mer enn ti ganger lavere enn de optimale nivåene for oral helse.

«Tidligere forskning indikerer at uten tilstedeværelse av optimale nivåer av fluor i drikkevann­ og dermed i munn og spytt­ kan tenner danne seg med svakere emalje og mangler evnen til å remineralisere tidlige tegn på forfall­» advarer forskerne.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top