Hvordan aspirin og omega-3 kan redusere kreftrisikoen

Acetylsalisylsyre­ best kjent som aspirin­ og omega-3-fettsyrer støtter ulike aspekter ved helsen­ og forskere fortsetter å avdekke hvordan disse stoffene fungerer. En fersk undersøkelse antyder at begge kan ha innvirkning på risikoen for tykktarmskreft.

En ny klinisk studie undersøker effekten av aspirin og fettsyrer på viktige elementer som bestemmer risiko for tykktarmskreft.

National Cancer Institute anslår at leger vil diagnostisere rundt 140 250 nye tilfeller av kreft i tykktarmen og endetarmen i 2018 i USA.

Tykktarmskreft utvikler seg fra polypper eller unormal vekst av vev i tykktarmen. Mange av disse polyppene er godartede­ men noen kan føre til kreftsvulster.

Leger identifiserer forstadier av polypper gjennom koloskopier som lar dem oppdage synlige avvik i tykktarmen.

I en ny klinisk studie­ kalt seAFOod-prøven­ gjorde spesialister fra universitetene i Leeds­ Nottingham­ Bradford og Newcastle i Storbritannia­ i samarbeid med forskere fra andre institusjoner­ et spennende funn.

Hvordan aspirin og omega-3 kan redusere kreftrisikoen photo 1

De ønsket å se om allment tilgjengelige medisiner­ som aspirin og eikosapentaensyre (EPA)-en av de viktigste fettsyrene som inneholder omega-3-ville redusere antallet forkreftformede tarmer hos mennesker med høy risiko for tykktarmskreft.

Forskernes funn vises i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet.

Aspirin og EPA-terapi er gunstig

Forskerne rekrutterte 709 deltakere via 53 sykehus over hele England. Alle individene hadde høy risiko for tykktarmskreft.

Teamet delte deltakerne inn i fire behandlingsgrupper. Av disse var det noen som bare skulle få en aspirinbehandling­ andre bare EPA­ den tredje gruppen skulle få en aspirin- og EPA-kombinasjon­ og den endelige gruppen skulle få placebo.

De i gruppen som bare hadde aspirin­ tok en 300 mg aspirintablett hver dag i et år. Deltakerne i EPA-gruppen tok 2 gram EPA i fire kapsler i samme tidsrom. Denne EPA-dosen var høyere enn mengden tilgjengelig i vanlige omega-3 kosttilskudd.

Deltakere som tok aspirin i ett år hadde 22 prosent færre polypper totalt sett-inkludert på høyre side av tykktarmen­ som er vanskeligere å overvåke gjennom koloskopi-enn de som tok placebo.

Hvordan aspirin og omega-3 kan redusere kreftrisikoen photo 0

De som tok EPA hadde 9 prosent færre polypper generelt sammenlignet med de i placebogruppen­ selv om dette resultatet ikke var statistisk signifikant.

Imidlertid hadde de i EPA-gruppen 25 prosent færre polypper på venstre side av tykktarmen.

«SeAFOod-prøven viser at både aspirin og EPA har forebyggende effekter­ noe som er spesielt spennende gitt at de begge er relativt billige og sikre forbindelser å gi til pasienter­» bemerker studiens hovedforfatter­ prof. Mark Hull­ fra universitetet. av Leeds.

«Gitt dette nye beviset­ må klinikere vurdere disse midlene for pasienter med forhøyet risiko for tarmkreft­ ved siden av regelmessig overvåkning av koloskopier.»

Professor Mark Hull

Forskerne legger også til at det å ta både aspirin og EPA viste seg å være trygt­ og deltakerne presenterte ikke økt risiko for blødning. Imidlertid rapporterte de som fulgte EPA-behandlingen kun en liten økning i mageproblemer.

Fremover tar spesialistene sikte på å videreføre forskning på hvilken rolle aspirin og EPA kan spille for å redusere kreftrisiko.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top