Hvordan et nøkkelprotein øker hukommelsen ved å lære i den voksne hjernen

Et protein som spiller en nøkkelrolle i tidlig nevral utvikling er også viktig for læring og hukommelse i den voksne hjernen.

Et protein kalt netrin kan øke læring og hukommelse ved å styrke nevrale forbindelser i den voksne hjernen.

Proteinet­ kalt netrin­ styrker forbindelsene mellom hjerneceller.

Dette er i følge fersk forskning ledet av Montreal Neurological Institute and Hospital (The Neuro)­ et lærer- og forskningsinstitutt ved McGill University i Canada.

Forskere visste allerede at netrin er viktig for utviklingen av den embryonale og spedbarnshjerne­ hvor det hjelper med å lage forbindelser mellom hjerneceller eller nevroner.

Den nylige forskningen avslører at proteinet også styrker nevrale forbindelser­ eller synapser­ i den voksne hjernens hippocampus­ et område som er involvert i hukommelse og læring.

Tidsskriftet Cell Reports publiserte nylig en artikkel om studien­ som teamet gjennomførte på celler fra utviklende og voksne hjerner fra rotter.

«Det var et mysterium­» kommenterer forfatteren av seniorstudien Dr. Timothy E. Kennedy­ som driver et forskningslaboratorium på The Neuro­ «hvorfor nevroner ville fortsette å lage netrin i den voksne hjernen etter at alle forbindelsene allerede hadde blitt gjort i spedbarnsalderen.»

Molekyløkkel for synapse-styrking

I følge Dr. Kennedy så forskerne at en nevron frigjør netrin når den blir aktiv. Proteinet styrker forbindelsen til et nærliggende nevron ved å signalisere de to nevronene for å «gjøre synapsen sterkere.»

Hvordan et nøkkelprotein øker hukommelsen ved å lære i den voksne hjernen photo 0

Den nylige studien følger et langt arbeidstog som startet for nesten syv tiår siden­ da Donald Hebb­ en psykologiprofessor ved McGill University­ foreslo sine ideer om hvordan hjernen lærer og lager minner.

Det som senere skaffet tittelen Hebbian Theory­ hadde ideene hans for å forklare hvordan nevrale kretsløp utvikler seg som et resultat av erfaring.

Hebb hevdet at styrken eller svakheten ved synaptiske forbindelser avhenger av hvor ofte de brukes: jo mer de blir brukt­ jo sterkere og raskere blir de.

I sin bok fra 1949 The Organization of Behaviour: A Neuropsychological Theory beskrev han hvordan han forestilte seg prosessen med synapestyrking. Når en nevron er nær nok til en annen og fortsetter å skyte den­ «skjer en eller annen vekstprosess eller metabolsk endring i en eller begge celler.»

«Vi sier­» forklarer Dr. Kennedy­ «at denne nye molekylære mekanismen­ som vi oppdaget 69 år senere­ er sentral i denne teorien.»

Synaptiske endringer ligger til grunn for hukommelse­ læring

Det var publiseringen i 1957 av et banebrytende papir av Brenda Milner­ som fullførte en doktorgrad ved The Neuro under Hebbs veiledning­ som introduserte ideen om at hjernens hippocampus spiller en avgjørende rolle i noen typer minne og læring.

«Hvis du koker det ned til ett molekyl­» fortsetter Dr. Kennedy­ «er den regulerte frigjøringen av netrin viktig for den type synaptiske endringer som ligger til grunn for endringene i nevronen som er involvert i læring og hukommelse­ og det var det Milner var snakker om.»

Han og kollegene observerte også at netrin må frigjøres til «ekstracellulær plass» for å styrke synapsen.

Dette fikk dem til å lure på hvilke ytterligere muligheter til å samhandle med andre nevroner dette kan gi.

Hvordan et nøkkelprotein øker hukommelsen ved å lære i den voksne hjernen photo 2

Genstudier har involvert netrin involvering i sykdommer som ødelegger hjernevev­ inkludert amyotrofisk lateral sklerose­ Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom. Disse har imidlertid ikke identifisert noen underliggende mekanismer.

«Tidligere uoppdaget mål»

Totalt sett fremmer arbeidet markant vår forståelse av hvordan hjernen danner og lagrer minner­ sier teamet.

Den tilbyr også et nytt­ tidligere uoppdaget mål for sykdommer som påvirker hukommelsesfunksjonen­ sier forfatterstudent Stephen Glasgow­ forskningsassistent ved The Neuro.

Dr. Kennedy antyder at en ideell måte å bevare minnefunksjonen ville være å ha medisiner som er målrettet mot molekylær aktivitet ved synapser.

Nyere studier av den voksne hjernen har avdekket mange inaktive synaptiske forbindelser. Det er ingenting galt med dem-de er bare «slått av­ som lyspærer­» forklarer han.

Han spekulerer i at det kan være «et reservoar av synapser som kan brukes til å endre styrken på forbindelsene mellom nevroner.»

Hvis det viser seg å være tilfelle­ tror han og kollegene at de «har funnet en molekylær mekanisme for å slå på disse synapsen.»

Med slike ideer i bakhodet planlegger de nå å finne ut hva som skjer med nevroner når de forsyner eller fratar dem netrin.

«Vi har identifisert et enormt mål for medisiner.»

Dr. Timothy E. Kennedy

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top