Hvordan fiber- og tarmbakterier reverserer belastningsskader

I den stressende verden vi bor­ er mange av oss opptatt av å beskytte kroppene våre mot skadelige effekter som stress kan gi. En ny studie antyder at et fiberrikt kosthold kan være et stykke på vei for å oppnå dette.

En ny studie ser dypere på koblinger mellom tarmbakterier og stress.

Bakteriene som lever i tarmen vår er like mange som cellene i kroppen vår. Etter hvert som medisinsk forskning utvikler seg­ blir innflytelsen disse milliardene bittesmå skapningene har på helsen vår stadig tydeligere.

Det kommer ikke som noen overraskelse at de kan spille en rolle i gastrointestinale problemer­ men mikrobiomets innflytelse flyr mye lenger unna.

Senest har det vist seg at det er en betydelig sammenheng mellom tarmbakterier og problemer med mental helse­ som depresjon og angst.

Stress­ tarmen og hjernen

Selv om tanken på en mikroorganisme i tarmen vår som påvirker vår mentale velvære virker som et sprang­ er tarmen og hjernen dypt sammenflettet. Som eksempel vil de fleste vite hvordan en nervepirrende situasjon kan påvirke tarmens hastighet­ og omvendt hvordan det å være sulten kan kaste en skygge over humøret vårt.

En urolig hjerne kan informere tarmen­ og en urolig tarmen kan informere hjernen.

Hvordan fiber- og tarmbakterier reverserer belastningsskader image 1

Stress­ selv om det er en mental tilstand­ kan fysisk påvirke mage-tarmsystemet og de bakterielle beboerne i det. En fersk undersøkelse fant at høye nivåer av stress kan påvirke tarmbakterier i tilsvarende grad som et fettfattig kosthold; mens andre studier har vist at å redusere antall bakterier i tarmen kan gi stressindusert aktivitet hos mus.

Så det ser ut til at veien går begge veier: stress kan endre tarmbakterier­ og tarmbakterier kan påvirke stressnivå. Det er et komplisert nett.

En fersk undersøkelse­ publisert i The Journal of Physiology­ tar en ny titt på hvordan tarmbakterier er involvert i tarmhelseproblemer indusert av stress. Arbeidet ble utført på APC Microbiome Ireland ved University College Cork og Teagasc Food Research Center i Irland.

Rollen til SCFAs

Teamet av forskere var interessert i kortkjedede fettsyrer (SCFA). Tarmbakterier produserer SCFA når de fordøyer fiber; cellene i tykktarmen bruker deretter SCFA-er som sin primære energikilde­ noe som gjør dem viktige for god tarmhelse.

Forskerne fant ut at da de introduserte SCFA-er til musene­ ble stress og angstbasert atferd betydelig redusert.

Etter å ha vist at SCFA-er reduserer angst­ ønsket de å forstå hvordan disse små molekylene påvirket fysiske­ stressrelaterte tarmsskader.

Kjent som en «lekker» tarm­ høye nivåer av stress over tid øker tarmens permeabilitet. Dette betyr at partikler­ som bakterier og ufordøyd mat­ lettere kan bevege seg inn i blodomløpet­ noe som kan forårsake skadelig kronisk betennelse.

Hvordan fiber- og tarmbakterier reverserer belastningsskader image 2

Forskerne fant at ved å introdusere SCFA-er­ reduserte de tarmens lekkhet forårsaket av vedvarende stress.

«Det er en økende erkjennelse av tarmbakteriens rolle og kjemikaliene de lager i reguleringen av fysiologi og atferd. Rollen til kortkjedede fettsyrer i denne prosessen er dårlig forstått frem til nå.»

Hovedforfatter­ professor John F. Cryan

Hva betyr det hele?

Frukt­ grønnsaker og korn inneholder naturlig høye nivåer av fiber. Selv om denne studien ble utført på mus­ er slutningen at et fiberrikt kosthold kan gi tarmbakterier til å produsere flere SCFA-og dermed styrke tarmens naturlige forsvar mot skader forårsaket av stress.

Selvfølgelig vil mye mer forskning være nødvendig før den konklusjonen kan skrives i stein; som prof. Cryan sier­ «Det vil være avgjørende at vi ser på om kortkjedede fettsyrer kan lindre symptomer på stressrelaterte lidelser hos mennesker.»

Framtidig arbeid vil også måtte grave dypere for å få en bedre forståelse av nøyaktig hvordan SCFA-er gir disse fordelene. Å pakke ut de molekylære shenanigansene bak kulissene vil sannsynligvis være utfordrende.

Forfatterne håper at de nåværende funnene til slutt vil hjelpe i «utviklingen av mikrobiota-målrettede terapier for stressrelaterte lidelser.»

Imidlertid er det sannsynligvis å være en fornuftig anbefaling å forsøke å minimere stress i livet mens opping av frukt og grønt er en fornuftig anbefaling­ enten det påvirker nivåer av SCFAs eller ikke.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top