Hvordan frontotemporal demens påvirker «moralske følelser»

Forskere avslører en markør og et nytt testverktøy for frontotemporal demens som kan bidra til å skille denne tilstanden fra Alzheimers sykdom.

«Moralske følelser» er de som får oss til å gjøre godt og bidra til pro-sosial atferd og samarbeid.

Frontotemporal demens (FTD) er en mindre vanlig form for demens enn Alzheimers. Noen ganger kalt Picks sykdom eller frontal lobe demens. Denne tilstanden oppstår når hjerneceller i de frontale eller temporale lobene i hjernen­ eller begge deler­ blir skadet.

De frontale lobene til en persons hjerne er ansvarlige for problemløsning­ planlegging­ emosjonell kontroll og atferd.

FTD kan også påvirke de temporale lobene­ som finnes på hver side av hjernen og omhandler tale­ betydningen av ord og gjenkjennelse av ansikter eller gjenstander.

I tillegg til språkproblemer­ forårsaker FTD også endringer i personlighet og atferd.

For eksempel kan personer med FTD oppleve stemningsendringer som normalt ikke preger dem. De kan opptre mer impulsivt­ miste sine sosiale hemninger­ føle seg apatiske eller miste interessen for andre menneskers følelser eller for å omgås sosialt samvær.

Hvordan frontotemporal demens påvirker «moralske følelser» image 1

Selv om noen av disse symptomene ligner andre­ mer vanlige former for demens­ for eksempel Alzheimers sykdom­ er FTD forskjellig fra Alzheimers.

I et forsøk på å skille FTD fra Alzheimers sykdom­ forskere fra Brain and Spine Institute og Piti & eacute; -Salp & ecirc; tri & egrave; re Hospital (begge i Paris­ Frankrike)­ forsøkte å undersøke hvordan FTD påvirker de «moralske følelsene» av de som lever med tilstanden.

Marc Teichmann er den første forfatteren av avisen­ som vises i Journal of Alzheimers sykdom.

«Moralske følelser» beskriver «affektive opplevelser som fremmer samarbeid og gruppesammenheng­» forklarer Teichmann og kollegene. Slike følelser inkluderer beundring­ skam eller medlidenhet.

Studerer «moralske følelser» ved demens

Teichmann forklarer motivasjonen for den nåværende studien­ og sa: «Vi har visst lenge at FTD-pasienter viser svekkelse av følelsesgjenkjenning og sinnsteori­ dvs. evnen til å finne ut andres mentale tilstander: hva de tenker­ hva de føler­ hva de liker … «

«Men påvirker denne emosjonelle avstumpingen også en bestemt type følelser som kalles moralske følelser­ som er avgjørende for menneskers interaksjon?» spør forskeren. For å finne ut av det laget teamet en test for vurdering av moralske følelser.

Testen hadde 42 hypotetiske scenarier. Respondenten i testen må velge ett av de fire mulige svarene­ som hver gjelder følelsen av at scenariet kan fremkalle.

Hvordan frontotemporal demens påvirker «moralske følelser» image 0

For å skille mellom «vanlige» følelser og «moralske» følelser ba forskerne deltakerne om å svare på ytterligere 18 ikke-moralske scenarier som ville fremkalle lignende (men ikke-moralske) følelser.

For eksempel kan en spesiell situasjon vekke beundring av den moralske typen­ si for en persons generøsitet­ men en annen­ ikke-moralsk situasjon kan vekke beundring for et vakkert maleri.

Teichmann og kolleger administrerte testen til 22 personer med FTD­ 15 personer med Alzheimers og 45 personer som ikke hadde noen av de to tilstandene.

Et nytt testverktøy for FTD

Resultatene fra forskningen bekreftet­ som forskerne spådde­ at FTD sløser følelser generelt.

Imidlertid avslørte det også at FTD svekker moralske følelser mye mer enn ikke-moralske følelser hos mennesker med tilstanden. Derimot viste personer med Alzheimers ingen svekkelse i dette området og presterte like bra i testen som personer uten verken FTD eller Alzheimer.

Resultatene fra studien kan føre til mer presise diagnoser for FTD og kan gjøre det mulig for helsepersonell å skille mer nøyaktig mellom FTD og Alzheimers.

«Funnene våre bekrefter at følelser generelt er svekket i FTD­ og ??de avslører en særlig dyp endring av moralske følelser­» sier Teichmann.

«Det nye testverktøyet vårt ser ut til å gi en tidlig­ sensitiv og spesifikk markør for FTD-diagnose­ mens vi pålitelig skiller FTD fra Alzheimers sykdomspasienter. Det kan også være en markør for andre sykdommer som involverer nedbrytning av moralske følelser som for eksempel når det gjelder psykopatiske individer. «

Marc Teichmann

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top