Hvordan fuktighet kan påvirke COVID-19 resultatet

Når vi går fra en kaldere vinter til en varmere vår­ kan utfallet av COVID-19-pandemien avhenge betydelig av fuktighetsnivåene «innendørs og utendørs». En ny gjennomgang tyder på.

Ny forskning utforsker fuktighetens rolle i virusoverføring.

All data og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data på publiseringstidspunktet. Noe informasjon kan være utdatert. Besøk vårt coronavirus-knutepunkt og følg vår liveoppdateringsside for den nyeste informasjonen om COVID-19-utbruddet.

Professor Akiko Iwasaki­ en immunobiolog ved Yale University­ i New Haven­ CT­ er seniorforfatter av papiret­ som fremgår av den årlige gjennomgangen av Virology.

Som prof. Iwasaki og medforfatterne bemerker­ er det kjent at sesongsykluser spiller en avgjørende rolle i overføringen av respiratoriske virussykdommer.

Forkjølelse og influensa når epidemiske proporsjoner om vinteren. De viktigste utbruddene av henholdsvis SARS-CoV-1 og SARS-CoV-2-virusene som forårsaker henholdsvis SARS og COVID-19-har skjedd om vinteren.

Koblingen mellom viralt utbrudd og sesongen har vært gjenstand for mye forskning. I følge forfatterne av den nye gjennomgangen er de to hovedfaktorene som bidrar til forbindelsen «endringene i miljøparametere og menneskelig atferd.»

Spesifikt påvirker forskjeller i temperatur og fuktighet hvor stabile og overførbare virus er. For eksempel antyder noen data som er gjennomgått i den nye artikkelen at kald­ tørr­ uventilert luft kan bidra til overføring av influensa om vinteren.

Hvordan fuktighet kan påvirke COVID-19 resultatet image 0

«Nitti prosent av livene våre i den utviklede verden tilbringes innendørs i nærheten av hverandre. … Det som ikke har blitt snakket om er forholdet mellom temperatur og luftfuktighet i luften innendørs og utendørs og luftoverføring av viruset­» sier prof. Iwasaki.

I papiret forklarer hun og teamet hvordan vinterens kalde­ tørre luft kan påvirke overførbarheten til det nye koronaviruset.

Hold deg informert om liveoppdateringer om det nåværende COVID-19-utbruddet og besøk vårt coronavirus-knutepunkt for mer råd om forebygging og behandling.

Hvordan tørr luft påvirker immunitet­ virusspredning

For det første sier de at når kald­ tørr luft kommer innendørs og blir varmet­ synker den relative fuktigheten innendørs med omtrent 20%. En slik dråpe fuktighet gjør det lettere for luftbårne virale partikler å ferdes.

For det andre fungerer de hårlignende organellene utenfor celler som fører kroppens luftveier­ kalt cilia­ ikke så bra under tørre forhold-de kan ikke utvise virale partikler så godt som ellers. For eksempel siterer den nye gjennomgangen en studie som fant at mus i et miljø med 10% relativ fuktighet hadde svekket clearance av influensavirus­ sammenlignet med mus i et miljø med 50% relativ fuktighet.

Videre har studier vist at «eksponering av tørr luft av mus hindrer reparasjon av epitelceller i lungen etter influensavirusinfeksjon­» ifølge den nye analysen.

Til slutt­ påpekte forfatterne­ har flere studier på mus vist at immunresponsen mot virus er mindre effektiv under tørrere forhold.

For eksempel fant en studie at gnagere i miljøer med 10-20% relativ luftfuktighet «bukket under for influensavirusinfeksjon raskere enn de som ligger i 50% relativ fuktighet.»

Hvordan fuktighet kan påvirke COVID-19 resultatet image 2

40 鈥? 0% luftfuktighet kan være ideell

Imidlertid bemerker forskerne at for mye utendørsfuktighet også kan støtte virusspredning. I tropiske områder faller for eksempel luftbårne dråper som inneholder viruset på innendørs overflater­ der viruset kan overleve i lengre perioder.

«Mange hjem og bygninger i disse områdene er dårlig ventilert­ og folk bor ofte i nærheten­ og i disse tilfellene reduseres fordelene med høyere luftfuktighet­» sier prof. Iwasaki.

Forskeren understreker at mennesker kan overføre viruset når som helst på året gjennom kontakt med hverandre og forurensede overflater. De nye funnene gjelder bare luftbåren overføring.

«Det betyr ikke noe om du bor i Singapore­ India eller Arktis­ men du trenger fortsatt å vaske hendene og øve sosial distanse­» advarer prof. Iwasaki.

Når det er sagt­ konkluderer gjennomgangen med at studier på mus antyder at en relativ fuktighet på 40-60% er ideell for å inneholde viruset.

«Derfor anbefaler jeg luftfuktere om vinteren i bygninger­» sier studiens seniorforfatter.

Andre studier på mus fant også at et miljø med 50% relativ fuktighet bidro til god viral clearance og en effektiv immunrespons.

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top