Hvordan kan fedme påvirke hjernen?

Koblingen mellom overvekt og hjernen er et fascinerende tema som forskere først nylig har begynt å utforske. Ny forskning tilfører viktige brikker til puslespillet.

Forskere har brukt MR-skanninger for å undersøke hjernen til mennesker som lever med overvekt.

Fra hjernens størrelse og funksjonalitet til spesifikke neuronale kretsløp har nyere studier vist viktige aspekter ved sammenhengen mellom overvekt og hjernen.

For eksempel publiserte forskere en studie tidligere i år som fant en kobling mellom overvekt rundt mageområdet og mindre hjernestørrelse-spesifikt lavere gråstoffvolum.

Funnene fra en ny nylig studie viste at hjernens prefrontale cortex-et område som er viktig for kompleks tenking­ planlegging og selvkontroll-er mindre aktivt hos mennesker som har en tendens til å overspise­ noe som kan føre til overvekt og vektøkning.

Til slutt identifiserte forskning som dukket opp bare forrige måned en rekke nevroner som kan dempe overspising når de blir aktive.

En ny studie legger nå til dette monteringsmaterialet av bevis­ og kaster ytterligere lys over sammenhengen mellom overvekt på den ene siden og forskjeller i hjernestruktur og -form på den andre.

Dr. Ilona A. Dekkers­ fra Leiden University Medical Center i Nederland­ ledet et team av forskere som brukte avansert MR-skanningsteknologi for å forstå sammenhengen mellom overvekt og hjernestruktur.

Hvordan kan fedme påvirke hjernen? image 1

Dr. Dekkers og team rapporterte om mindre gråstoffvolum hos personer med overvekt­ og dermed størknet tidligere forskningsresultater. De fant også forbindelser med hjernens form og struktur­ kalt dens morfologi.

Forskerne publiserte sine funn i tidsskriftet Radiology.

Mer kroppsfett­ mindre gråstoffvolum

Dr. Dekkers og hennes kolleger bestemte seg for å undersøke hvordan overvekt kan påvirke hjernen fordi tidligere studier hadde funnet en høyere risiko for kognitiv nedgang og demens blant personer med overvekt.

Så forskerne undersøkte hjerneskanninger fra over 12 000 mennesker som deltok i Storbritannias Biobank Imaging-studie. Hjernebildeteknikkene som teamet brukte i studien­ ga innsikt i deltakernes «grå og hvite materie.

Denne sentrale prosesseringsenheten beskriver hjernen i veldig brede vendinger og består av en «ytre cortex av grått stoff og et indre område som inneholder områder med hvit materie.»

Gråstoffet er fullpakket med nevroner­ mens hvitt stoff hovedsakelig består av nerveprojeksjoner som kalles aksoner og gliaceller.

I den nåværende studien fant teamet ifølge Dr. Dekkers at «å ha høyere nivåer av fett fordelt over kroppen er assosiert med mindre volum av viktige strukturer i hjernen­ inkludert gråstoffstrukturer som er lokalisert i sentrum av hjernen .»

«Interessant nok observerte vi at disse assosiasjonene er forskjellige for menn og kvinner­ og antyder at kjønn er en viktig modifiserer av koblingen mellom fettprosent og størrelsen på spesifikke hjernestrukturer­» legger hun til.

Hvordan kan fedme påvirke hjernen? image 2

Spesielt menn med overvekt hadde lavere gråstoffvolum både generelt og i visse belønningsprosesseringskretser og hjernestrukturer som omhandler bevegelse.

For kvinner med overvekt korrelerte en økt mengde kroppsfett bare med lavere stoffvolum i et område som kalles globus pallidus­ som er et hjerneområde som spiller en rolle i frivillig bevegelse.

Hos både menn og kvinner var det en sammenheng mellom en større mengde kroppsfett og sjansen for at små forandringer skulle oppstå i hjernens hvite materie.

Overvekt og hjerne: Er betennelse nøkkel?

«Studien vår viser at veldig stor datainnsamling av MR-data kan føre til forbedret innsikt i nøyaktig hvilke hjernestrukturer som er involvert i alle slags helseutfall­ for eksempel overvekt­» sier Dr. Dekkers.

Forskeren våger noen meninger om de mulige implikasjonene av studien. Mindre gråstoff kan bety færre nevroner­ sier hun­ og endringer i hvit substans kan påvirke kommunikasjonen mellom nevroner.

Tidligere studier har også koblet gråstoffvolum med «matbelønningskretsløp’­ så endringene i gråstoff kan gjøre det vanskelig for folk å kontrollere spiseadferden­ foreslår hun. Hun advarer imidlertid også om at mer forskning er nødvendig for å styrke denne konklusjonen.

Dr. Dekkers påpeker også at overvektrelatert betennelse ifølge tidligere studier kan påvirke hjernevevet. Denne lavgradig betennelse kan derfor forklare studiens nyere funn.

«For fremtidig forskning vil det være av stor interesse om forskjeller i kroppsfettfordeling er relatert til forskjeller i hjernens morfologiske struktur­ da visceralt fett er en kjent risikofaktor for metabolske sykdommer og er knyttet til systemisk lavgradig betennelse­» sier Hildo Lamb­ Ph.D.­ studiens seniorforfatter.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top