Hvordan påvirker kosthold brystkreftrisikoen?

Kostholdsvaner sies ofte å bevirke risikoen for kreft. Nå bekrefter en stor langtidsstudie hvilken rolle en diett rik på frukt og grønnsaker har for å redusere risikoen for brystkreft.

Forskere spør om en persons daglige inntak av frukt og grønnsaker kan påvirke risikoen for brystkreft.

En større studie publisert i The BMJ tidligere i år­ viste at personer som integrerer mye ultraprosessert mat i kostholdet­ har en høyere risiko for kreft.

Det dette kan tyde på er at å spise et sunt kosthold kan fungere til en viss grad på en beskyttende måte.

I det siste har noen studier hevdet at å spise en diett rik på frukt og grønnsaker kan redusere en persons risiko for brystkreft. Andre har imidlertid hevdet at bevisene til fordel for denne foreningen forblir uoverensstemmende.

Men nylig har et team av forskere fra Harvard TH Chan School of Public Health i Boston­ MA­ gjennomført en storstilt­ langvarig studie som undersøker nærmere forholdet mellom frukt og grønnsaker i en persons kosthold og deres risiko for brystkreft.

Hvordan påvirker kosthold brystkreftrisikoen? photo 1

Denne nye studien antyder ikke bare at å spise mye frukt og grønnsaker kan redusere risikoen for brystkreft-og risikoen for å utvikle aggressive svulster­ ikke mindre-men den forklarer også hvor mye frukt og grønnsaker noen ideelt sett bør spise per dag for å oppveie Fare.

«Selv om tidligere studier har antydet en sammenheng mellom frukt- og grønnsaksrik diett og kreftrisiko­ har de hatt begrenset makt­ spesielt for spesifikke frukt og grønnsaker og aggressive undertyper av brystkreft­» bemerker førsteforfatter Maryam Farvid.

«Denne forskningen gir det mest komplette bildet av viktigheten av å konsumere høye mengder frukt og grønnsaker for forebygging av brystkreft.»

Studiens funn kan nå leses i International Journal of Cancer.

Viktigheten av frukt og grønt

Farvid og kollegene samlet kostholds- og helserelaterte data fra kvinnelige deltakere i to store befolkningsstudier: 88.301 kvinner fra Nurses «Health Study (som startet i 1980)­ og 93.844 kvinner danner Sykepleierne» Health Study II (som startet i 1991 ).

Datakartlegging av deltakernes kostholdsvaner ble samlet inn via spørreskjemaer som ble fylt ut hvert fjerde år­ mens informasjon om andre risikofaktorer for brystkreft-inkludert alder­ kroppsvekt­ røykevaner og en familiehistorie med kreft-ble innhentet gjennom spørreskjemaer sendt hvert par av år.

Hvordan påvirker kosthold brystkreftrisikoen? photo 2

Forskernes analyse antydet at kvinner som spiste mer enn fem og en halv porsjon frukt og grønnsaker daglig hadde 11 prosent redusert risiko for å utvikle brystkreft­ sammenlignet med kvinner som spiste to og en halv porsjon eller under frukt og grønnsaker.

Spesielt bestod en servering av en kopp rå bladgrønnsaker­ en halv kopp enten rå eller kokte grønnsaker­ eller en halv kopp rå eller kokt frukt.

Farvid og team ønsket også å vite om å spise frukt og grønnsaker var assosiert med forskjellige grader av risikoreduksjon ved forskjellige typer brystkreft. For å oppnå dette gjennomførte de også en differensial dataanalyse­ hvor kreftypen deles opp etter reseptorstatus og molekylær subtype.

Lavere risiko for aggressive kreftsvulster

Forskerne kunne observere at et kosthold rikt på frukt og grønnsaker så ut til å være assosiert med en spesielt redusert risiko for å utvikle aggressive typer kreftsvulster­ som vokser og sprer seg raskt og ofte er motstandsdyktige mot tradisjonelle behandlinger­ som cellegift.

Disse inkluderer østrogenreseptor-negativ brystkreft­ HER2-beriket brystkreft­ og basallignende kreftformer­ som ligner en annen aggressiv svulsttype: trippel-negativ.

Farvid og kollegene hadde allerede gjennomført en studie som indikerte at høyt fiberinntak var assosiert med redusert risiko for brystkreft. Imidlertid antyder denne studien at den beskyttende effekten forbundet med frukt og grønnsaker er uavhengig av fiberinnholdet.

Så hva betyr dette? I følge forskerne antyder dette at frukt og grønnsaker inneholder andre næringsstoffer­ for eksempel antioksidanter­ som kan bidra til å motvirke kreftrisiko.

«Mens et kosthold med mye frukt og grønnsaker er forbundet med mange andre helsemessige fordeler­ kan resultatene våre gi ytterligere drivkraft for kvinner til å øke inntaket av frukt og grønnsaker­» sier seniorforfatter Heather Eliassen.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top