Hvorfor forverrer søvnløshet nød for ubehagelige minner?

For mennesker med søvnløshet reduserer søvn ikke skammen over en pinlig opplevelse. For dem blekner ikke nød; faktisk kan det bli verre med tilbakekalling.

Hvorfor gjør søvnløshet det vanskelig å bevege seg forbi urovekkende opplevelser?

Dette var et av funnene fra en ny studie fra Netherlands Institute for Neuroscience i Amsterdam.

Studien avslørte også hvordan hjerneforskjeller mellom mennesker med og uten søvnløshet kan forklare det.

En ny artikkel i tidsskriftet Brain beskriver hvordan forskerne ved å bruke MR-skanninger undersøkte hjerneaktivitet hos mennesker med og uten søvnløshet.

Deltakerne gjennomgikk skannene da de gjenopplevde pinlige opplevelser fra flere tiår siden pluss et nylig minne fra bare en uke siden.

Skanningen viste at når gruppen uten søvnløshet gjenopplevde gamle pinlige minner­ var hjernekretsene de aktiverte «markant forskjellige» fra de de aktiverte da de husket nyere pinlige minner.

Men når de med søvnløshet husket gamle pinlige minner­ overlappet hjernekretsene de aktiverte med kretsene som var aktive da de gjenopplevde nye pinlige minner.

Hvorfor forverrer søvnløshet nød for ubehagelige minner? photo 0

Overlappene skjedde særlig i den fremre cingulate cortex (ACC)­ som kobler deler av hjernen involvert i emosjonell og kognitiv prosessering.

Første studieforfatter Rick Wassing sier at søvn ikke hjelper til å lindre følelsesmessig nød hos mennesker med søvnløshet. «Faktisk­» legger han til­ «deres urolige netter kan til og med gjøre at de føler seg verre.»

Søvnløshet og «karaoke-stil» -studie

I følge tall fra American Sleep Association rapporterer omtrent 30% av voksne i USA at de har «kortsiktige problemer» knyttet til søvnløshet­ mens 10% rapporterer vedvarende søvnløshet.

Å oppleve vanskeligheter med å sovne er ikke det eneste eller hovedsymptomet på søvnløshet.

Andre symptomer-som humør­ mangel på energi på dagtid­ irritabilitet og sliter med å fokusere på jobb-kan også forekomme.

Forfatterne bemerker i studieoppgaven sin at selv om begrepet søvnløshet antyder at problemene bare vedrører søvn­ krever en diagnose andre tiltak også-inkludert mange som angår «klager på dagtid» og «forstyrrelser døgnet rundt.»

Resultatene angående den nylig pinlige hendelsen utgjorde en del av en tidligere studie­ der teamet hadde undersøkt emosjonell nød hos mennesker med og uten søvnløshet da de husket å utføre en «karaoke-stil» solosang.

Forskerne hadde invitert deltakerne til å synge uten musikalsk akkompagnement­ mens de hadde på seg hodetelefoner som forhindret dem i å høre seg selv. Dette gjorde det vanskelig for dem å finne riktig tonehøyde.

Hvorfor forverrer søvnløshet nød for ubehagelige minner? photo 2

Omtrent en uke senere­ like før MR-skanninger­ lyttet deltakerne-så vel som noen av forskerne-til soloinnspillingene.

Ved første avspilling rapporterte alle deltakerne at de hadde følelser av skam og flauhet. Etter en natt med søvn rapporterte de som sov godt imidlertid at de føler seg mye mindre urolige.

De med søvnløshet gjorde det ikke: Deres følelsesmessige nød ble enda mer markert etter en urolig natt.

Følelsesmessige kretsløp klarer ikke å koble seg ut

De nye funnene antyder at ACC­ som hjelper til med å regulere følelser­ også har en viktig rolle i søvnløshet.

Tidligere­ når de lette etter årsaker til søvnløshet­ hadde forskere hatt en tendens til å fokusere på delene av hjernen som kontrollerer søvn.

Studieforfatterne påpeker at personer med søvnløshet har gener i ACC som ikke aktiveres riktig under rask øyebevegelsessøvn. Dette hindrer hjernen fra å koble fra emosjonelle kretsløp fra minnene fra fjerne­ urovekkende hendelser.

«Hjerneforskning viser nå at bare gode sviller tjener på søvn når det gjelder å kaste følelsesmessig spenning.»

Rick Wassing

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top