Hypnoterapi kan bidra til å håndtere IBS-symptomer

Irritabelt tarmsyndrom er en kronisk tilstand som rammer mange mennesker over hele verden. På grunn av symptomer som magesmerter­ kan denne lidelsen ha stor innvirkning på livskvaliteten. Ny forskning avslører imidlertid at hypnoterapi kan forbedre livet for de med tilstanden.

Kan hypnoterapi virkelig lindre IBS-symptomer?

Personer med irritabelt tarmsyndrom (IBS) kan oppleve symptomer som magesmerter og unormale avføring i forskjellige grader av alvorlighetsgrad­ og de kan også møte psykiske problemer­ inkludert angst og depresjon.

Noen vanlige tilnærminger til å håndtere IBS er ved nøye å kontrollere ens kosthold­ forbedre ens livsstilsvalg­ og om nødvendig søke mental helse terapi.

Tidligere har noe forskning antydet at personer med IBS også kan ha fordel av hypnoterapitimer.

Nå har spesialister ved University Medical Center Utrecht og andre institusjoner i Nederland bestemt seg for å dypere inn i spørsmålet om hypnoterapi kan forbedre IBS-symptomer-og i så fall på hvilken måte.

Forskerne gjennomførte nylig en randomisert kontrollert studie­ hvor funnene nå vises i The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Forbedret symptomlindring

Studien vurderte effekten av individuell og gruppehypnoterapi i IBS. Det er den største studien hittil for å se nærmere på denne problemstillingen.

Hypnoterapi kan bidra til å håndtere IBS-symptomer image 1

I studien jobbet forskerne med 354 deltakere i alderen 18-65 år med IBS. Forskerne valgte tilfeldig deltakere til å delta i ett av tre inngrep:

individuelle 45-minutters hypnoterapitimer to ganger per uke i 6 uker (150 deltakere) gruppe hypnoterapitimer med samme tidsramme (150 deltakere) dedikerte pedagogiske støttende omsorgsøkter (54 deltakere)

For levering av hypnoterapiøktene­ rekrutterte teamet psykologer som hadde trent på hypnoterapi. I løpet av øktene anvendte hypnoterapeutene teknikker for positiv visualisering­ og ga forslag om smerte og ubehag.

De ga også deltakerne CD-er som inneholder materialer som ville tillate dem å trene hypnoseteknikker på egenhånd i 15-20 minutter på daglig basis.

Forskerne ba deltakerne om å fylle ut spørreskjemaer som vurderte ulike faktorer som var relevante for studien-inkludert alvorlighetsgraden av deres IBS-symptomer­ deres livskvalitet­ hvor mye de brukte på helsetjenester­ og hvor ofte de måtte gå glipp av arbeid på grunn av tilstanden.

Vurderingene skjedde ved grunnlinjen­ ved 3-månedersmerket og ved 9-månedersmerket. Teamet evaluerte også i hvilken grad deltakerne opplevde lettelse umiddelbart etter intervensjonen (ved 3-månedersmerket) og deretter igjen 9 måneder senere.

Forskerne fant at personene med IBS som hadde deltatt i hypnoterapi-enten de var individuelt eller gruppebasert-opplevde den mest tilfredsstillende graden av symptomlindring­ sammenlignet med deltakerne i den pedagogiske støttende omsorgsgruppen.

Deltakere som gjennomgikk hypnoterapi­ likte fortsatt fordelene 9 måneder etter behandlingen. Imidlertid hevder forskerne at til tross for rapportering om tilfredsstillende grader av symptomlindring­ så deltakerne faktisk ikke så noen signifikant forbedring av symptomens alvorlighetsgrad som sådan.

Hypnoterapi kan bidra til å håndtere IBS-symptomer image 0

«Vi vet ikke nøyaktig hvordan tarmstyrt hypnoterapi fungerer­» sier forsker Dr. Carla Flik­ ??’men det kan endre pasienters tankesett og interne mestringsmekanismer­ slik at de kan øke kontrollen over autonome kroppsprosesser­ for eksempel hvordan de prosess smerter og modulere tarmaktivitet. «

Gruppeøkter like lovende

Bortsett fra symptomlindring­ forble de testede faktorene-inkludert livskvalitet­ psykiske problemer­ helsetjenester og arbeidsfravær-omtrent de samme blant alle deltakerne som fulgte etter inngrepene.

Forskerne innrømmer også at studien deres sto overfor noen begrensninger. For eksempel droppet noen deltakere-22 (15 prosent) av de i den individuelle hypnoterapigruppen­ ytterligere 22 (15 prosent) av de i gruppen hypnoterapitimer og 11 (20 prosent) av de i den pedagogiske støttende omsorgsgruppen-av studien.

Et betydelig antall deltakere klarte heller ikke å fylle ut alle spørreskjemaene­ som ifølge forskerne kan ha påvirket funnene.

Forskerne bemerker imidlertid at resultatene de registrerte i den nylige studien­ faktisk kan ha vært en undervurdering­ siden hypnoterapeutene ikke hadde tidligere erfaring med å behandle personer med IBS­ spesifikt.

Deltakerne fikk også bare seks hypnoterapitimer­ som bare er halvparten av antall økter som en person normalt vil forvente å få.

«Studien vår indikerer at hypnoterapi kan betraktes som et behandlingsalternativ for pasienter med IBS­ uavhengig av symptomens alvorlighetsgrad og IBS-undertype. Det er også lovende å se at gruppehypnoterapi er like effektive som individuelle økter­ noe som kan bety at flere mennesker kan være behandlet med den til lavere pris­ bør det bekreftes i videre studier. «

Dr. Carla Flik

«Det som slår ved disse funnene­ er i hvilken grad pasientenes» oppfatning av sykdommen deres har en effekt på deres lidelse­ og at deres oppfatning av symptomer ser ut til å være like viktig som faktisk alvorlig symptom­ «legger Dr. Flik til.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top