I hvilken grad dikter genene våre lang levetid?

En langvarig tro har det at noen mennesker har «bedre gener» enn andre­ noe som disponerer dem for å leve lengre liv. En stor ny studie stiller imidlertid spørsmålstegn ved nøyaktigheten av denne ideen.

Forutsier gener virkelig levetid?

Forskere fra Calico Life Sciences­ et forsknings- og utviklingsselskap-i samarbeid med kolleger fra Ancestry­ en online slektsressurs på nettet-har nylig analysert data fra millioner av mennesker for å finne ut om genetisk sminke virkelig har et avgjørende ord for lang levetid.

Studiens hovedforfatter er Graham Ruby­ som er tilknyttet Calico Life Sciences.

Ruby og team studerte slektstrærne til over 400 millioner mennesker og fant at gener har en lavere innvirkning på hvor lenge en person kan forvente å leve enn forskere tidligere hadde trodd.

Funnene deres vises nå i GENETICS­ tidsskriftet for Genetics Society of America.

Generens rolle kan være minimal

Forskerne brukte data fra Ancestry-nettstedet og fokuserte på arvelighet­ som måler i hvilken grad genetiske spesifisiteter forklarer forskjeller i menneskers individuelle egenskaper.

I hvilken grad dikter genene våre lang levetid? image 1

De ønsket å vurdere arveligheten av menneskelig levetid-det vil si om det faktum at en persons foreldre var lenge levende­ kunne forutsi den personens egen levetid.

Videre ønsket forskerne å se om noen forutsigelser om lang levetid i hovedsak vil stole på genetisk sammensetning­ eller på andre faktorer helt.

«Samarbeid med Ancestry tillot denne nye studien å få dypere innsikt ved å bruke et mye større datasett enn noen tidligere studier av lang levetid­» bemerker studieforfatter Catherine Ball­ som er tilknyttet Ancestry.

Ifølge teamet indikerte tidligere estimater at menneskelig levetid arvelighet varierte mellom 15 og 30 prosent.

Etter å ha sett på et nøye utvalgte slektstrær og relevant informasjon samlet inn fra over 400 millioner mennesker kartlagt av Ancestry-hvorav de fleste var av europeisk avstamning og basert i USA-identifiserte etterforskerne en annen historie.

Forskerne kombinerte matematisk og statistisk modellering og analyserte data fra pårørende født gjennom 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. De så at søsken og første søskenbarn viste de samme arvelighetsestimatene som tidligere studier hadde gitt.

Forskerne så imidlertid også at ektefellenes levetid var mye mer lik enn søsken fra forskjellige biologiske kjønn. Dette tror teamet kan skyldes at ektefeller deler miljøer og mange livsstilsvaner.

I hvilken grad dikter genene våre lang levetid? image 2

Likevel var det mest forvirrende funnet dette: en persons svigersøsken og svigerbarn-søsken hadde også veldig like levetid­ til tross for at de ikke var beslektet med blod med denne personen og ikke levde med dem .

Så hva er årsaken til denne tilsynelatende usannsynlige likheten i levetid mellom en person og deres svigerfamilie? Etter ytterligere analyser konkluderte forskerne med at det kunne skyldes et konsept kalt assortativ parring.

«Hva assortativ parring betyr her­ er at faktorene som er viktige for levetid­ har en tendens til å være veldig like mellom kameratene­» forklarer Ruby.

Når vi ser etter en partner­ velger vi sannsynligvis noen vi har veldig like egenskaper-og dette inkluderer de som sannsynligvis påvirker levetiden.

Da de sto for effektene av assortativ parring­ konkluderte forskerne med at levetiden arvelighet er et sted rundt 7 prosent­ og muligens lavere.

«Vi kan potensielt lære mange ting om aldringens biologi fra menneskets genetikk­ men hvis arveligheten til levetid er lav­ frister det forventningene våre om hvilke typer ting vi kan lære og hvor lett det vil være.»

Graham Ruby

«Det hjelper til å kontekstualisere spørsmålene som forskere som studerer aldring effektivt kan stille­» legger han til.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top