Infeksjoner kan utløse hjerte- og karsykdommer

Forskere finner en høyere risiko for koronarhendelser i løpet av de tre månedene etter en infeksjon. Kroppens immunrespons­ antyder de­ kan forklare hvorfor infeksjoner «utløser» hjerteinfarkt og hjerneslag.

Forskere oppfordrer alle til å få influensa skudd i år­ da enkle influensavirus kan utløse hjerte-kar-hendelser.

Begrepet hjerte- og karsykdommer (CVD) dekker en rekke forhold: fra hjerteinfarkt og hjertesykdom til hjerneslag­ hypertensjon og hjertesvikt.

Så mange som 84 millioner mennesker i USA lever med en av forholdene ovenfor­ og 2.200 mennesker dør hver dag som et resultat.

Flere faktorer kan øke risikoen for kardiovaskulære forhold. Noen av disse faktorene kan modifiseres­ for eksempel røyking­ høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Andre faktorer­ som kjønn­ rase­ alder og familiehistorie­ kan ikke endres.

Imidlertid er det også en rekke «akutte» risikofaktorer­ eller triggere­ som kan føre til CVD. Noe forskning har koblet urininfeksjoner og lungebetennelse­ for eksempel­ med risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

En ny studie­ publisert i Journal of the American Heart Association­ zoomer inn på koblingen mellom infeksjoner og uønskede kardiovaskulære hendelser.

Infeksjoner kan utløse hjerte- og karsykdommer photo 1

Dr. Kamakshi Lakshminarayan­ nevrolog og førsteamanuensis i epidemiologi ved University of Minnesota i Minneapolis­ er seniorforfatter av studien.

Å studere infeksjoner og koronarhendelser risikerer

Dr. Lakshminarayan og kollegene undersøkte 1.312 personer som hadde hatt en kransbetennelse som hjerteinfarkt eller hjerteinfarkt­ og sammenlignet dem med 727 personer som hadde hatt iskemisk hjerneslag.

Studien inkluderte både polikliniske pasienter og personer som ble innlagt på sykehus for å få behandling for infeksjonen deres.

Forskerne lette etter infeksjoner som disse menneskene utviklet seg opptil 1-2 år før den kardiovaskulære hendelsen. De hyppigst rapporterte infeksjonene var urinveisinfeksjoner­ lungebetennelse og luftveisinfeksjoner.

Totalt sett fant studien at omtrent 37 prosent av deltakerne med hjertesykdom hadde utviklet en infeksjon i løpet av de tre månedene som ledet frem til kranshendelsen. Blant personer med hjerneslag var dette tallet nesten 30 prosent.

I løpet av de første to ukene etter å ha fått en infeksjon­ var risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt den høyeste.

Selv om analysen fant denne koblingen både hos polikliniske og polikliniske pasienter­ var det mer sannsynlig at personer som fikk pleie på sykehuset­ hadde en koronar hendelse.

Infeksjoner kan utløse hjerte- og karsykdommer image 0

Immunrespons kan fremkalle koronar begivenheter

Selv om studien var observasjon­ spekulerer forskerne om mekanismen som kan forklare resultatene.

Under en infeksjon­ forklarer Dr. Lakshminarayan­ produserer kroppens immunsystem flere hvite blodlegemer for å bekjempe det. Imidlertid gjør denne immunresponsen også små blodceller­ kalt blodplater­ klistrende.

I en sunn kropp er blodplatene å binde seg til et skadet blodkar og skape en blodpropp. Dette er veldig nyttig ved utilsiktet kutt­ for eksempel­ men for mange blodplater­ eller blodplater som er for klissete­ kan øke risikoen for blodpropp.

«Infeksjonen ser ut til å være utløsningen for å endre den finstemte balansen i blodet og gjøre oss mer utsatt for trombose­ eller koagulasjonsdannelse­» sier Dr. Lakshminarayan. «Det er en utløser for blodårene å bli blokkert og gir oss en høyere risiko for alvorlige hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag.»

«En av de største takeaways er at vi må forhindre disse infeksjonene når det er mulig … og det betyr influensa skudd og lungebetennelsesvaksiner­ spesielt for eldre personer.»

Dr. Kamakshi Lakshminarayan

I en medfølgende redaksjon forklarer Juan Badimon-som ikke var involvert i forskningen-hvorfor risikoen for en koronar hendelse kan ha vært høyere i den innlagte gruppen. Han sier at for disse menneskene kan infeksjonen ha vært mer alvorlig.

«Og hvis infeksjonen er så alvorlig­ kan vi anta at en sterkere betennelsesrespons vil føre til en høyere kardiovaskulær risiko­» sa han i et intervju.

Badimon er professor i medisin og direktør for forskningsenheten for aterothrombosis ved Mount Sinai School of Medicine «s kardiovaskulære institutt i New York City­ NY.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top