Influensa gjennombrudd: universell vaksine kan være i sikte

Forskere har studert forskjellige influensastammer og funnet at kroppens såkalte mordereimmunceller gir beskyttelse mot alle influensavirus.

Snart trenger vi kanskje ikke lenger å oppdatere influensavaksinene våre hvert år­ ettersom et universelt influensaskudd nå er i sikte.

Influensa A-­ B- og C-virus er utbredt globalt og smitter et betydelig antall barn og voksne hvert år.

I løpet av influensa sesongen 2017-2018 var det for eksempel 30 453 tilfeller av sykehusinnleggelse på grunn av influensa­ ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

I samme periode døde 185 barn som følge av influensa­ omtrent 80 prosent av dem hadde ikke fått influensa skutt den sesongen.

Anslag plasserer effektiviteten til gjeldende influensavaksiner til 40 prosent­ noe som betyr at skuddet reduserer risikoen for at noen søker influensarelatert medisinsk hjelp med to femtedeler.

Nåværende influensaskudd er ikke effektivt mot alle influensastammer­ så folk må ha en annen vaksine hvert år. Imidlertid kan ny forskning snart endre dette­ ettersom forskere har funnet ut at en bestemt type immuncelle kan beskytte mot alle influensatyper.

Influensa gjennombrudd: universell vaksine kan være i sikte image 1

Katherine Kedzierska­ professor ved University of Melbourne i Australia og laboratoriesjef ved Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute) i Melbourne­ er studiens senior og tilsvarende forfatter.

Marios Koutsakos­ doktorgradsforsker ved Doherty Institute­ er den første forfatteren av papiret­ som inneholder tidsskriftet Nature Immunology.

Studerer «killer» immunceller og influensastammer

Professor Kedzierska forklarer motivasjonen for forskningen og sa at det har vært mangelfull forskning på visse influensastammer.

Spesielt influensa B-immunologi har forblitt i stor grad undervurdert fordi den ikke har pandemipotensial­ «sier hun.» Imidlertid er det et alvorlig virus som kan føre til død og alvorlig sykdom­ mest hos barn­ og var en av de manglende delene. av puslespillet om universell influensa. «

For å undersøke fellestrekk mellom forskjellige influensastammer­ samarbeidet forskerne med forskere i Purcell-laboratoriet ved Monash Biomedicine Discovery Institute i Clayton­ Australia.

Purcell-laboratoriet­ som professor Anthony Purcell leder­ spesialiserer seg i å oppdage epitoper ved hjelp av massespektrometri.

Epitoper er den delen av et antigen-det vil si et fremmedlegeme eller stoff som provoserer en immunrespons-som «samhandler med den antigenspesifikke reseptoren eller antistoffet.»

Influensa gjennombrudd: universell vaksine kan være i sikte image 2

Massespektrometri er en dyptgående analyseteknikk som måler vekten og strukturen til små molekyler veldig følsomt.

Professor Kedzierska og kolleger brukte massespektrometri for å finne de vanlige epitoper­ eller virale mål­ for en type immuncelle kalt killer T-celler.

Forskerne henvendte seg til mordere T-celler fordi tidligere forskning hadde vist at disse cellene er aktive i kroppens immunrespons på visse influensastammer.

Studie introduserer «et nytt paradigme»

I den nåværende studien­ ved å bruke massespektrometri for å undersøke influensaepitoper i blod og lunger hos mennesker og gjennomføre vaksinasjonsprøver­ oppdaget teamet at drapsmannens T-celler beskytter mot alle typer influensavirus: A­ B og C.

«Våre immuniseringsstudier med peptidet som var ansvarlig for å aktivere morderen T-celler avslørte bemerkelsesverdig reduserte nivåer av influensavirus og betennelse i luftveiene­» rapporterer Koutsakos.

Koutsakos forklarer videre hva forskerne gjorde. «Vi har identifisert de delene av viruset som er delt på tvers av alle influensastammer og understammer som er i stand til å infisere mennesker­ og deretter undersøkt om vi kunne finne robuste svar på de virale delene hos friske mennesker og influensa-infiserte voksne og barn.»

Funnene kan føre til utvikling av en universell influensavaksine som ikke trenger oppdatering hvert år. Koutsakos og kolleger konkluderer med:

«Studien vår introduserer et nytt paradigme der mordere T-celler gir enestående kryssreaktivitet på tvers av alle influensavirus­ et sentralt funn for utforming av universelle vaksiner.»

I fremtiden planlegger forskerne å utvikle en slik universell influensavaksine selv ved å bruke funnene sine­ som de nå har patentert.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top