Kan blodtrykksmedisiner bidra til å redusere demensrisiko?

En stor ny studie har funnet en kobling mellom å ta forskjellige typer blodtrykkssenkende medisiner og en lavere risiko for demens blant eldre voksne­ noe som gir diskusjonen rundt koblingen mellom kognitiv nedgang og høyt blodtrykk.

Personer som tar medisiner som reduserer blodtrykket­ kan ha en lavere risiko for demens.

Demens er en paraplybetegnelse for forskjellige nevrodegenerative tilstander­ hvorav den mest utbredte er Alzheimers sykdom.

Det viktigste kjennetegn ved demens er progressiv kognitiv tilbakegang­ der en person opplever hukommelsestap og en nedgang i sine tenke- og beslutningsevner.

Forskere er fremdeles usikre på hva som forårsaker demens­ men i et forsøk på å forbedre forebyggingsstrategier har de studert potensielle risikofaktorer som kan bidra til utvikling av denne tilstanden.

Mange nyere studier har koblet hypertensjon med høyere risiko for demens. For eksempel fant et papir som ble publisert i tidsskriftet Neurology i fjor at hypertensjon er bundet til en høyere risiko for å oppleve hjerneskader­ som igjen er bundet til demens.

Nå viser en stor studie som brukte data fra Disease Analyzer-databasen-som er en stor tysk database som samler og lagrer helseinformasjonen til millioner av mennesker-at blant eldre voksne som følger antihypertensiv behandling­ er det en lavere forekomst av demens.

Kan blodtrykksmedisiner bidra til å redusere demensrisiko? photo 1

Forskerne kommer fra Universitetet i Leipzig i Tyskland­ University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines i Frankrike­ og filialen i IQVIA i Frankfurt­ Tyskland. IQVIA er et multinasjonalt selskap som tilbyr rådgivning angående helseinformasjonsteknologi og klinisk forskning. De driver også Disease Analyzer-databasen.

«Etter nok et tilbakeslag for anti-amyloid-strategien­ blir demensforebygging i økende grad et område av interesse­» bemerker studieforfatter Dr. Jens Bohlken­ fra Universitetet i Leipzig.

«I lys av dette er vår viktigste oppgave å finne eksisterende terapier som er assosiert med en reduksjon i demensrisiko eller i det minste en utvidelse av tiden til debut av demens.»

Dr. Jens Bohlken

Legemidlene bundet til lavere forekomst av demens

I sin studie-hvor funnene nå vises i Journal of Alzheimers «Disease-analyserte forskerne data fra 12 405 personer­ 60 år eller over­ med demens som deltok på en av 739 allmennpraksis i Tyskland som pasienter i 2013-2017.

Teamet hadde tilgang til alle disse deltakernes blodtrykksverdier­ så vel som medisineringene deres.

De sammenlignet også disse dataene med de til 12 405 deltakere uten demens som hadde besøkt en generell praksis i samme tidsperiode.

Kan blodtrykksmedisiner bidra til å redusere demensrisiko? photo 2

Forskerne vurderte tre modeller i sin analyse av dataene:

personer som hadde tatt antihypertensive medisiner på et tidspunkt i livet sammenlignet med mennesker som aldri hadde tatt antihypertensive medisinere som hadde fulgt en antihypertensiv behandling i 3 år sammenlignet med personer som hadde gjort det i under 3 år folk som hadde fulgt en slik terapi i 5 år sammenlignet med personer som hadde tatt antihypertensive medisiner i under 5 år

Teamet fant at de som tok visse antihypertensive medisiner-inkludert betablokkere­ kalsiumkanalblokkere­ angiotensin-konverterende enzymhemmere og angiotensin II reseptorblokkere-så ut til å ha en lavere risiko for demens.

Dessuten­ blant de som tok kalsiumkanalblokkere-som er en annen type blodtrykksmedisin-i en lengre periode­ falt også forekomsten av demens.

Til tross for disse resultatene­ advarer medforfatter for professor Karel Kostev at «antihypertensiv terapi alene ikke kan garantere at demens aldri vil oppstå.»

«Imidlertid­» legger han til­ «disse funnene understreker viktigheten av forskrivning av antihypertensive medisiner i sammenheng med å forhindre hypertensjonsassosiert kognitiv tilbakegang.»

Studieforfatterne forklarer at videre studier bør ha som mål å se nærmere på forholdet mellom demensrisiko og antihypertensiv medisinering.

De bemerker også at de «planlegger å undersøke rollen som lipidsenkende medisiner­ antidepressiva og videre medisiner i fremtiden.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top