Kan bruk av magesyremedisiner øke risikoen for allergi?

Ny forskning har koblet bruken av reseptbelagte medisiner for magesyre til en større sannsynlighet for å utvikle allergier etterpå.

Ny forskning finner en kobling mellom PPI-er og risikoen for allergier.

På grunn av studiens design­ viser ikke resultatene at magesyredempere-som protonpumpehemmere (PPI)-faktisk forårsaker allergier.

I en Nature Communications-artikkel om arbeidet deres antyder forfatterne imidlertid at funnene «utleder» en økt risiko for allergi.

Dataene for studien kom fra helseforsikringsregister som dekker rundt 8­2 millioner mennesker bosatt i Østerrike. Dette tallet representerer 97% av den østerrikske befolkningen.

Et team fra Det medisinske universitetet i Wien (MedUni Wien) i Østerrike brukte de epidemiologiske dataene for å analysere bruken av anti-allergi medisiner etter bruk av reseptbelagte medisiner som reduserer magesyren.

Kan bruk av magesyremedisiner øke risikoen for allergi? photo 1

Siden dataene kom fra forsikringskrav­ analyserte ikke teamet den faktiske forekomsten av allergier­ i stedet brukte mønster av reseptbelagte anti-allergimedisiner som stand-ins.

Analysen viste at etter resepter for magesyrehemmer­ var bruken av reseptbelagte anti-allergimedisiner høyere sammenlignet med andre typer medikamenter.

I følge funnene ser det ut til at personer som tok magesyremedisiner som PPI hadde en to-til-tre ganger større sjanse for senere å få reseptbelagte medisiner mot allergi.

Magesyre og PPI

Leger foreskriver PPIs for å behandle forskjellige magesyretilstander­ for eksempel gastroøsofageal reflukssykdom. Dette oppstår når syre fra magen strømmer bakover i spiserøret­ eller røret som maten beveger seg langs.

Anslag antyder at mer enn 15 millioner mennesker fikk PPI-medisiner i USA i 2013.

Forskerne bemerker at magesyre er viktig for fordøyelsen av mat. Syren inneholder enzymer som bryter ned proteiner før de gjennomgår videre prosessering.

Kan bruk av magesyremedisiner øke risikoen for allergi? photo 2

Magesyre beskytter også fordøyelsessystemet mot infeksjon av bakterier og andre midler som forårsaker sykdommer.

Å redusere produksjonen av magesyre kan øke mulighetene for allergi som forårsaker stoffer til å komme ut i tarmen uimotsagt. En slik tilstrømning har potensial til å utløse eller forverre en allergi.

Ikke bruk PPI-er «lenger enn nødvendig»

Hovedetterforsker Erika Jensen-Jarolim­ Institute of Pathophysiology and Allergy Research ved MedUni Wien­ advarer folk om ikke å bruke magesyrehemmer «lenger enn nødvendig.»

«De forhindrer fordøyelse av proteiner­ endrer mikrobiomet i mage-tarmkanalen og øker risikoen for allergiske reaksjoner­» legger hun til.

Saad Shakir­ direktør for Drug Safety Research Unit i Storbritannia­ beskriver forskningen som «hypotesetesting.» Han var ikke involvert i studien.

Han er enig i at PPI-er og andre magesyreundertrykkere kan svekke forsvarsmekanismen som normalt forhindrer mange stoffer som reiser lenger enn magen.

Han antyder at bruk av resepter som surrogatmarkører for allergidiagnoser «er en rimelig tilnærming.»

Professor Shakir konkluderer med at selv om studien ikke svarer på spørsmålet med sikkerhet­ «styrker den hypotesen om sammenhengen mellom å ta sure suppressants og utviklingen av allergiske symptomer.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top