Kan du ikke være skyldig? Hva sier det om deg?

En rekke studier har undersøkt hvorfor folk stoler på eller ikke stoler på hverandre­ men lite forskning har tatt for seg hva som nøyaktig gjør noen pålitelige. En ny studie antyder at når vi vurderer hvem som er vår tillit verdige­ kan det være lurt å se på dem som sannsynligvis vil føle seg skyldige.

Er du utsatt for å føle deg skyldig over ting? Dette kan bety at du er mer pålitelig enn de fleste.

I en ny studie som ble ledet av University of Chicago Booth School of Business i Illinois­ satte Emma Levine og teamet seg for å undersøke hva som gjør en person som er verdig til andres tillit.

Etter å ha gjennomført flere eksperimenter­ identifiserte teamet en nøkkeltrekk som var en god prediktor for hvorvidt noen sannsynligvis vil oppføre seg på en pålitelig måte: skyldfølelse.

I motsetning til skyldfølelser­ som sannsynligvis vil dukke opp etter at en bestemt handling er begått og føre til reparativ atferd­ foregår skyldfølelse for enhver handling som kan føre til skyld.

Som studieforfatterne forklarer­ vil skyldutsatte mennesker forvente at de vil ha skyldfølelser som et resultat av å utføre en viss handling­ noe som vil avskrekke dem fra å gjøre det. Kort sagt er det mer sannsynlig at de føler seg ansvarlige og derfor for å unngå urett.

Kan du ikke være skyldig? Hva sier det om deg? image 1

Teamets funn er rapportert i en artikkel som nylig er publisert i Journal of Personality and Social Psychology.

Hvem er pålitelig?

Levine og kollegene kjørte seks eksperimenter som dreide seg om økonomiske spill og undersøkelser som vurderte om mennesker presenterte pålitelig oppførsel eller ikke­ og demonstrerte hederlige intensjoner.

I hovedsak var det at de fant at folk som hadde høy skyldfølelse sannsynligvis ville returnert større mengder penger til andre­ sammenlignet med deltakere med lav tilbøyelighet til skyld.

Også skyldfølelse ble funnet å være en bedre prediktor for en persons pålitelighet enn mange andre personlighetstrekk­ inkludert deres ekstraversjon­ åpenhet­ behagelighet­ tilbøyelighet til nevrotisisme og samvittighetsfullhet.

«Våre funn­» sier studieforfatterne­ «utvider den betydelige litteraturen om tillit ved å utdype vår forståelse av pålitelighet: når du bestemmer oss for hvem vi skal stole på­ stoler du på skyldfølelsen.»

Dette kan ha viktige konsekvenser for arbeidsgivere og teamledere når det gjelder at de velger hvem de skal jobbe med.

Kan du ikke være skyldig? Hva sier det om deg? image 2

Betydelige implikasjoner for arbeidsgivere?

Et eksperiment antydet for eksempel at individer kan bli «veiledet» til å føle seg mer ansvarlige for sine egne handlinger og hvordan de kan påvirke andre mennesker.

Deltakere som ble bedt om å lese en oppførselskode­ viste mer ansvarlighet og hadde større sannsynlighet for å returnere penger til jevnaldrende­ sammenlignet med de personene som ble bedt om å lese om hvor viktig det er å holde på for seg selv.

«Tillit og pålitelighet er avgjørende for effektive forhold og effektive organisasjoner­» hevder studieforfatterne.

«Enkeltpersoner og institusjoner har høye kostnader når tillit er feilplassert­ men folk kan dempe disse kostnadene ved å gå inn i forhold til pålitelige individer­» legger de til.

Levine hevder at arbeidsgivere vil ha fordel av å følge slike funn og sikre at menneskene de tar på seg i teamene sine har en sterk følelse av ansvarlighet i forhold til andre.

«Forskningen vår antyder at hvis du vil at de ansatte skal være verdige til å stole på­ må du sørge for at de føler seg personlig ansvarlige for oppførselen sin­ og at de forventer å føle seg skyldige over urettferdigheter.»

Emma Levine

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top