Kan en massasjeteknikk hjelpe til med å behandle acid reflux?

I følge en foreløpig utprøving­ kan massering av bindevevet rundt membranen redusere sur tilbakeløp for mennesker med gastroøsofageal reflukssykdom betydelig.

Forskere har testet en type massasje for å redusere symptomer på GERD.

I denne epoken med antibiotikaresistens og opioidavhengighet er det å finne alternativer til medisiner av økende interesse for forskere­ leger og publikum for øvrig.

En gruppe forskere undersøkte nylig en medikamentfri måte å lindre gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)­ eller acid reflux.

Da de hilste fra avdelingene for fysioterapi­ medisin og kirurgi ved Universidad CEU Cardenal Herrera i Valencia i Spania­ publiserte de nylig sine funn i tidsskriftet Scientific Reports.

Forskerne fokuserte studien på mennesker med GERD­ en vanlig tilstand som rammer rundt 18­1-27­8% av voksne i USA.

Gastroøsofageal refluks oppstår når innholdet i magen­ inkludert magesyre­ reiser opp i spiserøret. Dette kan forårsake den ubehagelige brennende følelsen som mange kaller halsbrann.

For personer med GERD kan refluks i gastroøsofageal tilstand være en regelmessig forekomst som påvirker livskvaliteten betydelig.

Nåværende behandlingsalternativer involverer vanligvis langsiktig bruk av protonpumpehemmere (PPI). Selv om disse medisinene er effektive­ kan de forårsake bivirkninger hos noen mennesker og kan øke risikoen for kronisk nyresykdom.

Kan en massasjeteknikk hjelpe til med å behandle acid reflux? image 1

Forskerne som var involvert i den siste studien undersøkte om en type massasje kalt myofascial release (MFR) kan lindre symptomene på GERD.

Hva er MFR?

MFR fokuserer på fascia. Professor María Dolores Arguisuela­ forskningsdirektør­ forklarer at «fascien er et vev i kroppen som vikler seg rundt alle strukturer-muskler­ bein­ kar­ organer-og har funksjonen til å støtte eller opprettholde­ overføre spenninger og glide mellom fly. «

I følge forfatterne av en gjennomgang av MFR er teknikken en «manuell terapi som innebærer anvendelse av en lang belastning­ langvarig strekning til myofascial komplekset­ beregnet på å gjenopprette optimal lengde­ redusere smerter og forbedre funksjonen.»

Forskerne ønsket å forstå om MFR kunne redusere gastroøsofageal refluks­ forbedre livskvaliteten og minimere antall PPIs som folk trengte å ta.

De forklarer at MFR-intervensjonen de designet for å bruke i denne studien­ hadde som mål å «strekke membranmuskelfibrene.»

Membranen er en muskulær barriere som skiller magen fra brystet. Forskerne fokuserte på å massere fascien rundt mellomgulvet fordi den sitter rett over magen og spiller en viktig rolle i å hindre magesyre fra å reise inn i spiserøret.

Massasje vs. tilbakeløp

For å undersøke rekrutterte de 30 personer­ i alderen 18-80 år­ med GERD. Halvparten av deltakerne fikk MFR fra en meget erfaren fysioterapeut­ og den andre halvparten fikk en svindelprosedyre.

Hver deltaker fikk fire 25-minutters økter på en kadens på to ganger per uke i 2 uker.

Under MFR-øktene brukte terapeuten seks teknikker som målrettet fasciaen for mellomgulvet; sham-behandlingen innebar lignende teknikker­ men utøveren utøvde ikke press på fascia.

Kan en massasjeteknikk hjelpe til med å behandle acid reflux? photo 0

Forskerne vurderte effekten av MFR ved å bruke tre tiltak:

alvorlighetsgrad og hyppighet av GERD-symptomer­ målt ved hjelp av en 12-punkts spørreskjema livskvalitet­ vurdert ved bruk av et 36-punkts spørreskjemaPPI bruk­ målt i milligram medikamenter deltakerne tok

Forskerne gjentok disse tiltakene før den første MFR-økten­ etter 1 uke med MFR­ og etter 4-ukers markering (2 uker etter den siste MFR-økten).

Sammenlignet med de i skamgruppen­ hadde 4-ukers markering de i eksperimentgruppen en betydelig forbedring av symptomer og egenvurdert livskvalitet. Tilsvarende trengte deltakere i MFR-gruppen å ta betydelig færre PPI-er. Studieforfatterne forklarer:

«Disse foreløpige funnene indikerer at anvendelsen av MFR-protokollen vi brukte i denne studien reduserte symptomene og PPI-bruken og økte livskvaliteten til pasienter med ikke-nervøs GERD opptil 4 uker etter avsluttet behandling.»

Begrensninger og bekymringer

Dette var bare en liten foreløpig studie­ så forskere vil trenge å undersøke denne effekten ved å bruke mange flere deltakere.

Forfatterne bemerker også at studien deres ikke foretok noen fysiske målinger for å vurdere om mellomgulvet faktisk blokkerte spiserøret mer effektivt.

De noterer seg også utfordringene ved å studere en manuell terapi­ fordi når utøveren svarer til behovene til hver enkelt kropp­ er hver terapitime annerledes; på dette notatet skriver de­ «I denne forstand er bruk av manuell terapi i seg selv en studiebegrensning. «

En annen mangel er den begrensede oppfølgingen; det ville være interessant å måle hvor lenge fordelene med MFR kan vare.

Til tross for begrensningene­ er resultatene imidlertid oppmuntrende. Forskerne skriver:

«Behandling med MFR-teknikker har ingen bivirkninger og kan bli et terapeutisk alternativ eller komplement hos pasienter som krever langvarig PPI-bruk eller som ønsker eller trenger å unngå PPI-medisiner på grunn av deres mulige bivirkninger.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top