Kan omega-3 kosttilskudd bidra til å redusere angst?

En nylig publisert metaanalyse konkluderer med at omega-3 oljetilskudd kan redusere angstsymptomer for noen mennesker.

Omega-3 kan være et trygt­ kostnadseffektivt inngrep for angst.

Angst er et av de vanligste psykiatriske symptomene i USA.

Det kan vises som en frittstående angstlidelse eller som en del av en annen mental lidelse­ for eksempel depresjon.

Farmasøytiske intervensjoner som serotonin gjenopptakshemmere kan behandle angst.

Imidlertid er mennesker med angstlidelser ofte bekymret for bivirkninger og avhengighet.

Andre alternativer inkluderer samtaleterapier­ men disse er tidkrevende og kan være kostbare.

Anslagsvis 1 av 5 voksne i USA utvikler en angstlidelse hvert år­ så å finne en trygg­ kostnadseffektiv måte å håndtere angst vil være til stor fordel for millioner av mennesker.

Kan omega-3 kosttilskudd bidra til å redusere angst? image 1

Fiskeoljer og angst

Omega-3 flerumettede fettsyrer (PUFA) er til stede i fiskeoljer. Gjennom årene har forskere tilskrevet dem et bredt spekter av helsemessige fordeler­ men ikke alle støttes av bevis.

I løpet av de siste årene har noen forskere testet omega-3-potensialet til å hjelpe i behandlingen av psykiatriske tilstander­ inkludert humør- og angstlidelser.

Studier som har undersøkt anti-angsteffekten av omega-3 PUFA i dyremodeller har sett en viss suksess; for eksempel fant en studie på rotter at en diett rik på en PUFA kalt eikosapentaensyre reduserte angstlignende atferd.

Hos mennesker har forskning vist en sammenheng mellom PUFA-nivåer og angst. For eksempel fant en studie at personer med angstlidelser har lavere nivåer av omega-3 PUFA-sirkulasjoner.

En annen viste at omega-3 kosttilskudd reduserte betennelse og angst hos medisinstudenter under eksamener.

Disse studiene og andre har imidlertid vært begrenset av deres lille størrelse. For å rette opp i dette­ gjennomførte forskere nylig den første systematiske gjennomgangen om dette emnet. De forklarer deres mål:

«Vi undersøkte­» påpekte de­ «de angstdempende effektene av omega-3 PUFAer hos deltakere med forhøyede angstsymptomer i resultatene av kliniske studier for å bestemme den totale effekten av omega-3 PUFAer for angstsymptomer uavhengig av diagnose.»

Forskerne tok data fra 19 kliniske studier inkludert totalt 1 203 deltakere. Funnene deres ble publisert i JAMA Network Open-tidsskriftet. Etter analyse støttet funnene deres opprinnelige teori. Selv om studiene varierte betydelig i typen deltakere som var involvert og måtene angst ble målt på­ så de en betydelig reduksjon i angst i gruppene behandlet med omega-3s sammenlignet med placebogruppene.

Kan omega-3 kosttilskudd bidra til å redusere angst? image 2

De fleste av studiene påviste en positiv effekt av omega-3 PUFA på angst­ selv om ikke alle effektstørrelser var signifikante. Når dataene ble samlet­ var den kombinerte effekten imidlertid statistisk signifikant.

«Denne gjennomgangen indikerer at omega-3 PUFA-er kan bidra til å redusere symptomene på klinisk angst. Ytterligere velutformede studier er nødvendige i befolkninger der angst er det viktigste symptomet.»

Interessant nok var de positive effektene av omega-3s spesielt uttalt for personer som hadde kliniske diagnoser av psykiatriske tilstander.

Mer arbeid er nå nødvendig

Før omega-3s tas i bruk bredere­ antyder forfatterne at det vil være behov for mer store studier. Nøyaktig hvordan disse fettsyrene kan gi de gunstige effektene­ er et annet spørsmål som må besvares.

Omega-3 PUFA er til stede i hjernemembraner­ og som forfatterne skriver­ kan de «forstyrre og muligens kontrollere flere nevrobiologiske prosesser­ for eksempel nevrotransmitter-systemer­ nevroplastisitet og betennelse.»

Dette kan bidra til å forklare hvorfor de har innvirkning på psykiatriske symptomer­ men mye mer forskning vil være nødvendig for å fjerne de eksakte mekanismene som er involvert.

Studieforfatterne er klare på at analysen deres har noen begrensninger; spesielt den relativt lille prøvestørrelsen. De advarer om at «resultatene ikke skal ekstrapoleres uten nøye overveielse.»

Mer forskning er sikker på å følge. Hvis et så enkelt inngrep som omega-3-tilskudd kan redusere nivået av angst­ ville det ha potensial for å lette lidelsen for veldig mange mennesker.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top