Kan probiotika forårsake «hjernetåke» og oppblåsthet?

Bruk av probiotika kan føre til en klynge av symptomer include 陋 som inkluderer hjernetåke og oppblåsthet i magen 陋 陋 ved å øke bakteriene i tynntarmen.

Kan det hende at probiotika ligger bak alvorlig oppblåst mage og tåke i hjernen?

Dette var konklusjonen som forskere ved Augusta University i Georgia kom til etter å ha studert 30 personer med magesymptomer som gass­ oppblåsthet og distensjon.

Av disse menneskene rapporterte 22 også symptomer på hjernetåke­ som er en midlertidig mental tilstand som gir forvirring og problemer med konsentrasjon og hukommelse. Alle de 22 tok probiotika­ noen mer enn ett merke.

Noen rapporterte at episodene deres med tåke i hjernen-som kan vare i flere timer etter et måltid-var så dårlige at de måtte gi opp arbeidet.

Selv om de alle hadde lignende alvorlige magesymptomer­ var det mer sannsynlig at de med tåke i hjernen hadde to andre tilstander: en ansamling av bakterier i tynntarmen og høyere blodnivå av D-melkesyre. I noen tilfeller var syrenivået to til tre ganger normalt.

Lactobacillus-bakteriearter­ en av «de mest brukte probiotika­» produserer D-melkesyre. Bakteriene lager syren når de gjærer sukker i maten som passerer gjennom tarmen.

Hjernetåken ble klarert­ og for de fleste pasienter «forbedret magesymptomene» betydelig etter behandling med antibiotika og stoppet bruken av probiotika.

Et dokument om studien er nå publisert i tidsskriftet Clinical and Translational Gastroenterology.

«Det vi nå vet­» forklarer den første studieforfatteren Dr. Satish SC Rao­ direktøren for Digestive Health Clinical Research Center ved Medical College of Georgia ved Augusta University­ «er at probiotiske bakterier har den unike kapasiteten til å bryte ned sukker og produser D-melkesyre. «

Han antyder at å ta probiotika kan «utilsiktet» etablere betingelsene for tåke i hjernen og andre symptomer ved å befolke tynntarmen med for mange bakterier som produserer D-melkesyre.

Tarmmikrober og helse

Etter hvert som forskningsverktøyene har blitt bedre­ har forskere avdekket økende bevis for hvilken rolle bakterier og andre mikroorganismer i den menneskelige tarmen har i helse og sykdom.

Kan probiotika forårsake «hjernetåke» og oppblåsthet? image 1

Den menneskelige tarmen er hjem til et komplekst økosystem av rundt 300-500 arter av bakterier med til sammen i underkant av 2 millioner gener.

Disse mikrobe-koloniene lever i samarbeid med oss. De samhandler med immunforsvaret vårt­ hjelper oss med å fordøye maten og ta del i metabolske prosesser. Til gjengjeld beskytter vi dem mot fiendens mikrober og gir husly og næringsstoffer.

Den menneskelige tarmen er steril ved fødselen og begynner snart å akkumulere mikrober fra forskjellige kilder. Variasjonen og sammensetningen av mikrobe-koloniene avhenger av mange faktorer­ for eksempel type fødsel­ sanitær­ fôringsmetode­ fysiske kontakter og bruk av antibiotika.

På grunn av den muskulære bevegelsen av mat langs tarmen­ og fordi magesyre­ galle og andre fordøyelses juice har en antibiotisk effekt­ er delene av tarmen som ligger i magen og tynntarmen i nærheten relativt blottet for bakterier hos friske mennesker. .

I kontrast inneholder tykktarmen-som finnes i den andre enden av tarmen nær endetarmen-mye tettere kolonier av bakterier­ og deres sammensetning er veldig forskjellig.

Her er de dominerende stammene-inkludert Lactobacilli-anaerobe­ sannsynligvis på grunn av tilpasning til miljøet med lite oksygen. Bakteriene i delene av tarmen nærmere magen er derimot hovedsakelig aerobe.

Pass på «overdreven bruk» av probiotika

I mange år har vi hørt at å ta bestemte mengder av visse mikroorganismer-kjent som probiotika-kan være til nytte for menneskers helse på grunn av deres effekt på tarmen.

Det er nå vanlig praksis å ta probiotika for å lindre gastrointestinale tilstander og sykdommer­ og klinikere som behandler dem anbefaler også stadig oftere.

De mest brukte probiotika er Lactobacillus og Bifidobacterium arter.

I USA klassifiseres probiotika som kosttilskudd­ og deres produksjon er ikke underlagt de samme Food and Drug Administration (FDA) forskriftene som de som kreves av medikamenter.

Det er mange kommersielle probiotika tilgjengelig over disk. De kommer i forskjellige former­ for eksempel «frysetørkede» piller­ poser som kan blandes med drikke og yoghurt.

Mens noen probiotiske produsenter har testet noen av produktene sine i kliniske studier­ har det vært lite eller ingen undersøkelser om hvorvidt å ta forskjellige probiotika sammen får bakteriene til å jobbe med eller mot hverandre.

Kan probiotika forårsake «hjernetåke» og oppblåsthet? image 2

Det er visse scenarier der probiotisk bruk forårsaker problemer­ inkludert forhold som påvirker bevegelsen av mat langs mage-tarmkanalen. Mennesker som tar opioider og medisiner for å redusere magesyre­ opplever også problemer.

Dr. Rao og hans kolleger erkjenner at probiotika kan komme noen mennesker til gode i visse situasjoner­ for eksempel å hjelpe til med å fylle opp tarmbakterier etter å ha tatt antibiotika. De advarer imidlertid mot «overdreven og vilkårlig bruk.»

Første studie som viser effekt i «intakt tarm»

Alle menneskene som deltok i studien gjennomgikk omfattende gastrointestinale undersøkelser for å utelukke andre mulige årsaker til symptomene deres. I tillegg fullførte de spørreskjemaer om symptomene deres­ bruk av probiotika­ konsum av yoghurt og spesielle matvaner.

Teamet administrerte metabolske tester som fulgte hva som skjedde da deltakerne konsumerte karbohydrater. Disse viste effekten på nivåer av glukose­ insulin­ D-melkesyre og L-laktatsyre­ som produseres når muskler brenner glukose for energi.

De «alvorligste symptomene» som ble opplevd hos de 30 pasientene­ var «oppblåsthet­ smerte­ distensjon og gass» i magen. Disse var tilsvarende intense hos de 22 pasientene med tåke i hjernen (som alle konsumerte probiotika) og de 8 uten.

Forskerne fant at hjernetåkegruppen var mer sannsynlig å ha en tilstand som kalles tynntarmsbakteriell gjengroing (SIBO)­ der det er langt flere bakterier i tynntarmen sammenlignet med de hos friske individer.

De fant også at tre fjerdedeler av hjernetåkegruppen hadde høyere nivåer av D-melkesyre i blodet sammenlignet med en fjerdedel av dem i gruppen uten tåke i hjernen.

Andre studier har antydet at probiotika kan føre til overproduksjon av D-melkesyre og føre til hjernetåke hos personer med kort tarm-syndrom. Dette er en tilstand der tynntarmen ikke fungerer korrekt og resulterer i ufordøyd karbohydrat.

Overskuddet av ufordøyd karbohydrat er det som forårsaker SIBO og de resulterende høyere nivåene av D-melkesyre.

Dr. Rao sier at studien deres ser ut til å være den første som koblet probiotisk bruk til hjernetåke­ SIBO og høye nivåer av D-melkesyre hos personer med en «intakt tarm.»

«Probiotika bør behandles som et medikament­ ikke som et kosttilskudd.»

Dr. Satish S. C. Rao

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top