Kirurgi med ultralyd behandler høyt blodtrykk i forsøket

En minimalt invasiv kirurgisk prosedyre som retter seg mot nerver som fører til nyrene­ kan en dag tilby en trygg måte for noen mennesker å redusere blodtrykksmedisinene sine.

Forskere finner en ny måte å optimalisere kontroll av blodtrykk på.

Etterforskere har kunngjort 6-måneders resultatene fra en internasjonal klinisk studie om sikkerhet og effektivitet av nyrenervering ved hjelp av ultralyd som en behandling for mildt til moderat høyt blodtrykk.

Funnene ble nylig omtalt på American College of Cardiology Conference i New Orleans og i en studieoppgave i tidsskriftet Circulation.

Kirurger utfører prosedyren­ som tar omtrent 1 time­ under lokalbedøvelse. Det reduserer aktiviteten i nerver som knytter hjernen til nyrene og bærer signaler som regulerer blodtrykket.

De to måneders resultatene fra den randomiserte­ kontrollerte studien hadde allerede vist at prosedyren resulterte i en mer betydelig reduksjon i blodtrykket­ sammenlignet med en «skamoperasjon.»

Ingen av personene i rettsaken tok blodtrykkmedisinene sine i løpet av de første 2 månedene. De gjenopptok deretter blodtrykksmedisiner på en administrert måte­ etter behov.

Nå avslører de nyere resultatene at deltakerne som gjennomgikk ultralydkirurgien opprettholdt sitt reduserte blodtrykk i 6 måneder.

Kirurgi med ultralyd behandler høyt blodtrykk i forsøket photo 1

Sammenlignet med de som hadde svindlet operasjonen­ trengte færre deltakere som hadde operasjonen for å gjenoppta blodtrykksmedisiner­ og de som gjorde det­ trengte færre medisiner i lavere doser.

«Disse resultatene­» sier lederundersøkelsesleder i Storbritannia Melvin D. Lobo­ professor ved Queen Mary University i London og også i Barts Health NHS Trust­ begge i Storbritannia­ «peker mot en spennende fremtid for denne nye teknologien. «

Hypertensjon og nerver

Høyt blodtrykk­ eller hypertensjon­ er et voksende globalt helseproblem. I følge en rapport i The Lancet steg antallet voksne som lever med høyt blodtrykk mellom 1975 og 2015 fra 594 millioner til 1­13 milliarder.

Å ha høyt blodtrykk øker risikoen for hjertesykdommer­ hjertesvikt og andre forhold.

Noen mennesker kan holde blodtrykket under kontroll ved å se på vekten­ utføre mye trening og opprettholde et sunt kosthold. Andre kan trenge å supplere disse tiltakene med medisiner.

Noen mennesker sliter imidlertid med å kontrollere høyt blodtrykk selv med livsstilsendringer og medisiner.

Nyrene har et rikt nervesystem for sending og mottak av meldinger.

Forskere har oppdaget at overaktivitet i dette systemet kan øke blodtrykket gjennom samspillet med kroppens sympatiske nervesystem.

Kirurgi med ultralyd behandler høyt blodtrykk i forsøket photo 2

Nyrenervering ved ultralyd er en behandling som tar sikte på å lindre høyt blodtrykk ved å forstyrre nervene som fører til nyrene.

Prosedyren innebærer å sette inn en enhet gjennom et kateter i lysken for å nå opp i arterien i en nyre. Enheten avgir ultralydbølger som deretter varmer opp og skader noen av nervefibrene som omgir arterien.

6-månedersresultater ser lovende ut

De seks måneder lange resultatene rapporterer om en sammenligning av prosedyren med en svindeloperasjon hos 140 mennesker på 51 steder i Belgia­ Frankrike­ Tyskland­ Nederland­ Storbritannia og USA.

Etter 6 måneder hadde 58 prosent av de som gjennomgikk prosedyren­ opprettholdt sitt lavere blodtrykk sammenlignet med 42 prosent som hadde fått svindeloperasjonen.

Totalt sett trengte de fleste av deltakerne å gjenoppta medisinene sine for å opprettholde kontroll av blodtrykket. Imidlertid tok 35­8 prosent av gruppen med nyrenervering ikke medisiner på 6-månederspunktet­ sammenlignet med bare 15­5 prosent i skamoperasjonsgruppen.

De som gjennomgikk nyrenervering­ viste også en større reduksjon i blodtrykket. Etter 6 måneder var gjennomsnittlig reduksjon 18­1 millimeter kvikksølv (mm Hg) i behandlingsgruppen og 15­6 mm Hg i skamoperasjonsgruppen.

Det var ingen sikkerhetsproblemer blant noen av deltakerne.

Det er viktig å vite at selskapet som produserer nyrenerveringsenheten som kirurgene brukte i denne studien­ også finansierte studien.

«Hvis langsiktig sikkerhet og effekt er påvist i større studier som er i gang­ håper vi at nyrenerveringsterapi snart kan tilbys som et alternativ til mange livslange medisiner mot hypertensjon.»

Professor Melvin D. Lobo

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top